Fungitex-W

Zijdematte, schrobvaste en zeer goed te reinigen binnenmuurverf voor toepassing in onder andere natte ruimten.

Toepassing

Fungitex-W is een speciale latexmuurverf en bijzonder geschikt voor toepassing in vochtige ruimten zoals in brouwerijen, slachthuizen, melkfabrieken, ziekenhuizen, sanitair en woonruimten.

Fungitex-W is zeer goed te reinigen en daardoor geschikt op muren die schoongemaakt worden, ook als er desinfecteermiddelen worden gebruikt. Door de speciale eigenschappen bijzonder goed geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.

Eigenschappen

  • waterverdunbaar en reukarm
  • waterdampdoorlatend µd <0,3 m
  • zeer gemakkelijk te verwerken
  • makkelijk te reinigen en bestand tegen desinfectiemiddelen op waterbasis
  • geschikt voor toepassing in levensmiddelen industrie
  • natte slijtage klasse 1

 

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit.

Fungitex-W kan op kleur worden gebracht door toevoeging van maximaal 5% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden.
 
Kleurexactheid vooraf controleren. Bij aaneengesloten vlakken altijd product uit éé'n charge verwerken. Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zijdemat, mat conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
 
Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Normaal zuigende, vaste pleisters zonder voorstrijken schilderen. Op grof poreuze, zanderige en zuigende pleisters eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleisters aanwezige sinterhuid wegschuren, het oppervlak stofvij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix.
Op sterk verdichte, gladde platen eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren voorstrijken met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen grondig verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken of laklagen reinigen, schuren en voorstrijken met CapaSil Primer. Alle overige oppervlakken, zoals dispersie-verflagen en kunstharssierpleisters zonder voorstrijken schilderen.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lagen verwijderen. Op een zwak zuigende, gladde ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Grove, poreuze, korrelige, of zuigende ondergronden voorstrijken met CapaTex Fix. Niet-draagkrachtige, minerale verf- of pleisterlagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of onder papierbehang
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en papierresten wegwassen. Verzadigd impregneren met CapaTex Fix.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet, olie of vet
Een isolerende voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met Isodeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Zonodig voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Voorbehandeling
Eventueel met schimmel besmette, maar goed hechtende oppervlakken, na het schoonmaken behandelen met een toegelaten schimmeldodend preparaat. Na goed drogen volgt de voorstrijklaag of impregneerlaag zoals aangegeven bij de desbetreffende ondergrond.

Grondlaag
Fungitex-W, verdund met maximaal 10% water.
 
Afwerklaag
Fungitex-W, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Vanaf 140 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. 
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
 
Fungitex-W altijd royaal aanbrengen en gelijkmatig verdelen. De aangegeven hoeveelheden zijn minimum hoeveelheden. Deze dienen tenminste te worden aangehouden.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel
nat-in-nat zonder onderbrekingen doorwerken.
In ruimten, waar levensmiddelen worden opgeslagen of verwerkt, mogen geen oplosmiddelhoudende verfproducten worden toegepast. Daarom als voorstrijkmiddel de oplosmiddelvrije CapaTex Fix of CapaSil Primer gebruiken. De ruimten na behandeling met Fungitex-W minstens 3 dagen ventileren voor deze in gebruik te nemen. In combinatie met koperzouten kan Fungitex-W tot bruinverkleuring leiden. Vraag in voorkomende gevallen advies aan de rayonmanager van Caparol.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakkingen afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaatdispersie, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon), filmbescherming (octylisothiazolinon, iodpropinylbutylcarbamat, zinkpyrithion).

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden