Caparol ElectroShield

Grondlaag voor binnen om hoog- en laagfrequente straling te verminderen.

Toepassing

Zwarte, elektrogeleidende, speciale verf ter vermindering over een groot oppervlak van wisselstroom (lage frequentie) in kabels, installaties, apparaten etc. en elektromagnetische velden (hoge frequentie) van zenders, radar, mobiele en draadloze telefoons etc.
 
Toe te passen in gevoelige ruimten zoals: slaap-, woon-, kinder- en hotelkamers, kantoren, ziekenhuizen, scholen en werkruimten etc.

Eigenschappen

  • elektrisch geleidend, reduceert straling tot 99,5%
  • vrij van oplosmiddelen en emissie
  • met water te verdunnen en reukneutraal
  • verbetert de hechting
  • waterdampdoorlatend µd <0,1 m

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

10 liter

Kleur

Zwart

Opslag

Koel, maar vorstvrij ca. 12 maanden te bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,35 g/cm3

Aanvullende producten

Disbon 973 Kupferband

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) bepekrt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg voor het voorbehandelen van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandeling".

Verwerkingsmethode

ElectroShield met een roller gelijkmatig aanbrengen en direct met een fijne structuurroller, bijv. moltopreen, in één richting nat-in-nat narollen. Hierdoor wordt een fijn sinaasappeleffect verkregen. Om een glad oppervlak te verkrijgen de droge laag ElectroShield glad pleisteren met Caparol-Akkorspachtel.

ElectroShield is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren. Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Opbouw van het verfsysteem

Het zelfklevende Disbon 973 Kupferband op voldoende afstand (aansluitmogelijkheid) tot ca. 20 cm vanaf het stopcontact op de muur plakken en op de aardedraad van het stopcontact aansluiten. Aansluitend het koperband ontvetten.
Twee volle, gelijkmatige lagen ElectroShield aanbrengen. Tussen de lagen een droogtijd van ca. 12 uur aanhouden. In de zone rondom het koperband moet na het aanbrengen van ElectroShield een isolerende laag met Capalac Aqua Multiprimer aangebracht worden.

Afwerklaag:
ElectroShield kan met CapaSan, Caparol Sensitiv en alle Caparol dispersie- of latexmuurverven, glasvezelweefsels en kunstharssierpleisters worden afgewerkt.

Verbruik

Minimaal 2 x 160 ml/m2 op een glad oppervlak. Drogelaagdikte ca. 145 µm.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 ºC voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 ºC en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

De aansluiting van het koperband op de aardedraad van bijvoorbeeld het stopcontact moet uitgevoerd worden door een vakkundig en gecertificeerd elektrotechnisch bedrijf. De werking van het systeem door dit bedrijf laten testen.
Elk muuroppervlak moet apart geaard worden.

Optimale bescherming:
Een optimale bescherming tegen straling in een ruimte wordt bereikt als ook ramen, deuren, vloeren etc. worden geïsoleerd. Deze oppervlakken met geschikte materialen isoleren.

Mengen met andere producten:
ElectroShield mag NIET met andere producten worden gemengd.

Certificaat

De reducering van elektromagnetische velden en laag frequente velden zijn door Prof. Pauli van de universiteit te Munchen getest. Het testrapport is op aanvraag beschiktbaar.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit productd (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat acrylaatdispersie, pigmenten, carbonvezels, calciumcarbonaat, water, additieven en busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden