Capaplast

Dispersieplastiek voor goed te reinigen, sterke binnenafwerkingen.

Toepassing

Capaplast seidenglanzend geeft een dikke structuurlaag die zeer goed te reinigen is en nagenoeg ongevoelig is voor vuil.
Hierdoor bijzonder geschikt voor trappenhuizen, gangen, kantoren, kinderspeelplaatsen, scholen, ziekenhuizen en dergelijke.
Capaplast is tevens geschikt voor het maken van speciale, decoratieve wandafwerkingen.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • enigszins elastisch
  • reukarm
  • goed reinigbaar, klasse 1 conform DIN EN 13 300 (is schrobvast)
  • zeer goed vullend
  • waterdampdoorlatend
  • slag- en stootvast
  • veelzijdig te structureren
  • te reinigen met gebruikelijke, huishoudelijke schoonmaakmiddelen

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

22 kg

Kleur

Wit.

Zonder glansverlies op kleur te brengen met maximaal 10% CaparolColor- of AmphiColor mengkleuren. Capaplast is met het ColorExpress- systeem op kleur te brengen tot een lichtreflectiewaarde 70 in vrijwel alle kleuren. Bij het eigenhandig op kleur maken van het materiaal de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen om kleurverschillen te voorkomen.

Bij kleinere hoeveelheden Capaplast in wit aanbrengen en in de gewenste kleur overschilderen. Bij afname van tenminste 100 kg in een bepaalde kleur is Capaplast af fabriek op kleur te leveren.

Glansgraad

Zijdeglans (conform DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen.
De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege voegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.


Verwerkingsmethode

Met blokwitter, roller of spuitapparatuur in een gelijkmatig dikke laag aanbrengen en direct structureren met een geschikte structuurroller. Het gebruik van een schuimroller, 3-5 mm korrel, geeft Capaplast een fijne sinaasappelstructuur.

Airless
Spuithoek 40°
Nozzle 0,035”
Druk 180-200 bar

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag:
CapaSil Primer in de kleur van de afwerklaag.

Afwerklaag:
Capaplast, afhankelijk van de gewenste structuur, verdunnen met maximaal 5% Capaplex en water in de verhouding 1:2.

Verbruik

Afhankelijk van de gewenste structuur en ondergrond ca. 800-1000 g/m2.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur oppervlakkig droog.
Uitgehard en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen met voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving. In gevoelige ruimten de geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Bij het behandelen van gipshoudende ondergronden kunnen door langdurige vochtinwerking, blazen, onthechting of zachte delen ondergrond ontstaat. Zorg tijdens applicatie en droging van de Capaplast voor voldoende snelle droging.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a)is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, estetalcohol, glycol, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden