Amphibolin Semi-Gloss

Zijdeglanzende muurverf voor buiten en binnen. Geschikt voor veel soorten ondergrond.

Toepassing

Zijdeglanzende buitenmuurverf voor oppervlakken die door vuil worden belast. Verflaag is zeer goed te reinigen. Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond.
Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging.
Toe te passen op minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, hard-PVC etc. Niet geschikt op buitengevel-isolatiesystemen.
Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels.

Eigenschappen

 • minimale emissie en vrij van oplosmiddel
 • natte slijtage klasse 1 conform DIN EN 13300
 • dekking klasse 2 bij 120 ml/m² of 8 m²/l.
 • regendicht en waterwerend
 • zeer goed hechtend
 • alkalivast
 • structuurbehoudend
 • bestand tegen met water te verdunnen desinfecterende middelen
 • gemakkelijk te verwerken
 • met fotokatalytisch werkende pigmenten

Materiaalbasis

100% zuiver acrylaat met een bestanddeel die de hechting bevordert.

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit.
Amphibolin Semi-Gloss is op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren.
Bij toepassing op een niet-zuigende ondergrond, zoals hard-PVC of verzinkte
oppervlakken, maximaal 10% AmphiColor of CaparolColor toevoegen.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Amphibolin Semi-Gloss is op kleur te brengen naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurstabiel conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdeglanzend  G2

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062

Maximale korrelgrootte

< 100 µm  S1

Soortelijke massa

ca.1,4 g/cm3

Grootste korrel

< 100 µm  S1

Drogelaagdikte

50-100 µm  E2

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

> 50 m C1

Wateropname

0,1 kg/(m².h0,5)  W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µm > 0,14 m  V2

Attentie

De ingebouwde „Nat-Adhesie-Promotor" verhinderd, zoals de laboratoriumtest op een glasplaat laat zien, zelfs bij extreme vochtbelasting het opweken van het bindmiddel waardoor de verflaag niet of nauwelijks blaasvorming of afbladderen vertoont.
Bild 3 (003453.jpg) Bild 4 (003454.jpg)
Links: Gebruikelijke dispersie-buitenmuurverf, rechts: Amphibolin Semi-Gloss.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

Amphibolin Semi-Gloss

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin Semi-Gloss, verdund met maximaal 10% water.
Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin Semi-Gloss, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten, type Glasal

Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Goed hechtende lak- of dispersieverflagen

Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin Semi-Gloss, verdund maximaal met 5% water. Goed hechtende, vervuilde en/of krijtende verflagen reinigen door hogedruk water- stralen, handmatig wassen of anderszins. De ondergrond goed laten drogen.

Goed hechtende kunstharssierpleisters

Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin Semi-Gloss, verdund met maximaal 5% water.Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en  kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin Semi-Gloss, verdund met maximaal 5% water. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Hard-PVC

Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin Semi-Gloss, verdund met maximaal 5% water.

Bakstenen metselwerk

Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen

Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN


Minerale pleisterlagen 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 998-1)
Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbeha ndeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix.

Gipspleisterlagen

Eventuele sintehuid afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix.

Gispakartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Voorstrijkem met CapaTex Fix.

Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen

Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Matig zuigende oppervlakken direct schilderen. Grof poreuze, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Niet goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen en stofvrij maken. Het oppervlak voorstrijken met CapaTex Fix.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Schilderen met IsoGrund Ultra en afwerken met  IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.

Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en/of tussenlaag: 
Amphibolin Semi-Gloss, onverdund of verdund met maximaal 5% water.

Afwerklaag: 
Amphibolin Semi-Gloss, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Ca. 120 ml/m² per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken.
Bij airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.
In combinatie met koperzouten kan Amphibolin Semi-Gloss tot bruinverkleuring leiden.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. 
Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Als op kleur gebrachte Amphibolin Semi-Gloss op een alkalische ondergrond moet worden
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Certificaat

 • Amphibolin ELF CO2 weerstand
 • Amphibolin ELF Lichtreflectie
 • Amphibolin ELF Bestand tegen desinfecteermiddelen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. 5 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden