Nespri Acryl

Hoogwaardige, matte en 100% zuivere acrylaat muurverf, voor het rationeel behandelen van gevels met het Nespri-TEC-spuitsysteem.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/102596/038279_Nespri_Acryl_15L_WE1.png

Toepassing

Hoogwaardige binnen- en buitenmuurverf. Beschermd de ondergrond tegen het indringen van schadelijke gassen zoals CO2. Applicatie door middel van het speciaal, door Caparol ontwikkelde, Nespri-TEC- spuitsysteem.
Bij toepassing buiten wordt op gladde en fijn gestructureerde oppervlakken een optimale bescherming verkregen tegen aggressieve luchtverontreiniging. Bij toepassing binnen geeft Nespri-Acryl een goed te reinigen verflaag in bijv. opslagruimten, fabriekshallen, werkplaatsen, parkeergarages etc.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • weerbestendig
  • bijzonder goed waterafstotend
  • alkalivast
  • vergeelt niet
  • natte slijtage klasse 1
  • bestand tegen met water verdunde desinfecterende middelen

Materiaalbasis

Zuiver acrylaatdispersie.

Verpakking

  • 15 en 25 liter hobbock

Kleur

Wit.

Speciale kleuren af fabriek tot een reflectiewaarde 70 is mogelijk. Kleuren af fabriek voor verwerking op controleren.
Op grote oppervlakken steeds materiaal van één charge verwerken. Voor gebruik de kleur controleren.

Kleurvastheid conform BSF nr. 26:
Klasse: B
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Maximaal 6 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

H2O: ≥ 0,14 - < 1,4 m V2

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

CO2: > 50 m

Wateropname

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) W3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen: deze 2 weken onbehandeld laten bij ca. 20 °C en 65 % rlv. Minerale reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen de reparaties voorstrijken met CapaGrund Universal.
Oude pleisterlagen: reparaties moeten voldoende droog en afgebonden zijn. Een poreuze, zuigende of zwak zanderige pleister voorstrijken met CapaTex Fix. Sterk zuigende, zanderige of oude, poederende pleisterlagen voorstrijken met Dupa-grund. Minerale lichtgewicht pleisterwerk behandelen met AmphiSilan-Nespri-TEC.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Primer. Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
De platen voorstrijken met bijv. Dupa-grund, AmphiSilan Putzfestiger, Dupa-Haftgrund, AmphiSilan Primer Nespri-TEC of Capacryl Aqua Uniprimer afgestemd op de soort plaat. Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Bij asbesthoudende platen Arbo-wetgeving in acht nemen. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Vezelcementplaten met toplaag
De platen testen op draagkracht. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cementgebonden houtvezelplaat
Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf
zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa-grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwer- ken met de watervrije Duparol.

Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile en krijtende verflagen reinigen door stoomstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal of AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Bij andere reinigingsmethoden (afwassen, borstelen, spuiten) impregneren met Dupa-grund.

Goed hechtende kunstharssierpleisterlagen
Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende oppervlakken voorstrijken met AmphiSilan Primer Nespri-TEC. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa-grund.

Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken

Schilderen met watervrije muurverf Duparol.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met PermaSilan of Cap-elast.

Oppervlakken met mos- en algenaangroei
Oppervlakken behandelen met ThermoSan-Nespri-TEC.Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN

Minerale pleisterlagen
 (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Nespri-TEC-spuitsysteem
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019”
Specifieke Nespray-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken.

De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld bij. De druk bij een geopend spuitpistool bij NesprayPLUS moet in het groene vlak van de meter ingesteld worden. Bij de NesprayKIT-Schlauchtrommel op eigen verantwoording de spuitdruk op de airlesspomp instellen.

Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het Nesprayairless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt.
De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Grond-, tussen en/of afwerklaag (kwast of roller):
Nespri Acryl aanbrengen verdund met max. 5% met water.

Grond-, tussen en/of afwerklaag (spuiten):

Nespri Acryl aanbrengen met de speciaal ontwikkeld Nespray-airless-spuit- apparatuur. Direct gelijkmatig narollen met een goede muurverfroller.

Verbruik

Ca. 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Attentie

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen. Neem ARBO-wetgeving in acht. Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan Nespri-TEC of Muresko Nespri-TEC toepassen. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, filmvormers en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden