Cap-elast Phase 1

Plasto-elastische coatingsystemen voor renovatie van gescheurde gevels en beton. Beschermt tegen milieu-invloeden en agressieve dampen.

Toepassing

Zowel voor weerbestendige, scheuroverbruggende afwerkingen op gescheurd pleisterwerk en betonvlakken als voor bescherming tegen milieu-invloeden en agressieve dampen.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen, milieuvriendelijk, reukarm
 • weerbestendig
 • CO2-werend µd > 50 m
 • plasto-elastisch, scheuroverbruggend
 • zeer goed dekkend
 • egaliserend
 • alkalivast, verzeept niet
 • Cap-elast Phase 1: met vezels versterkte, elastische, gepigmenteerde tussenlaag. Ook geschikt om weefsel in te bedden
 • Cap-elast Phase 2: zijdematte, plasto-elastische, witte afwerklaag
 • Cap-elast Phase 2-W: als Phase 2, minder gevoelig voor mos- en algenaangroei
 • Cap-elast Riss-Spachtel: plasto-elastische reparatieplamuur om scheuren in pleisterlagen en metselwerk op te vullen
 • Cap-elast Faserpaste: met vezels versterkte, plasto-elastische plamuur om ondergronden te egaliseren om daarna af te werken met Cap-elast product.

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

Cap-elast Phase 1: 12½ liter
Cap-elast Phase 2: 2½, 5 en 10 liter
Cap-elast Phase 2-W: 12½ liter
Cap-elast Riß-Spachtel: 1½ kg
Cap-elast Faserpaste: 5 kg

Kleur

 • Cap-elast Phase 1
  Wit.
  Op kleur te brengen met maximaal 10% AmphiColor mengkleuren of CaparolColor-mengkleuren. Voor het verkrijgen van optisch gelijkmatige oppervlakken moet Cap-elast Phase 1 ongeveer de kleur vande afwerking hebben. Met ColorExpress in vele kleuren tot een reflectiewaarde 70 op kleur te brengen.
 • Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W
  Wit.
  Op kleur te brengen met maximaal 10% AmphiColor mengkleuren of CaparolColor-mengkleuren en volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. Om eventuele fouten in kleur te ondervangen het op kleur gemaakte materiaal voor verwerking testen. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.

  Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

 • Cap-elast Faserpaste:
  Wit.  

  Kleurstabiel conform BFS nr. 26 van Cap-elast Phase 2:
  Klasse: A
  Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

 • Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W: zijdemat, G2

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 1062: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken

Maximale korrelgrootte

Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W: < 100 µm, S1

Soortelijke massa

Cap-elast Phase 1: ca. 1,2 g/cm3
Cap-elast Phase 2: ca. 1,3 g/cm3
Cap-elast Riß-Spachtel: ca. 1,75 g/cm3
Cap-elast Faserpaste: ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W: 100–200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

Cap-elast Phase 2: d-waarde): ≥ 0,14 - < 1,4 m (gemiddeld), V2

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

Cap-elast Phase 2: > 50 m, C1

Wateropname

Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W: (w-waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Scheurklasse

De mate van elasticiteit is afhankelijk van het gekozen Cap-elast-verfsysteem.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

Cap-elast Faserpaste, Phase 1 en Phase 2 en Phase 2-W

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Cap-elast Riss-Spachtel

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
- - - + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisters 2–4 weken onbehandeld laten staan. Reparaties moeten goed uitgehard en droog zijn. Door voorstrijken met CapaGrund Universal wordt de kans op kalkuitbloeiing sterk verminderd.

Oude pleisters: Reparaties moet goed droog en doorgehard zijn. Op grof poreuze, zuigende en licht zanderige pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Op zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.
 
Beton
Vuile of poederende betonvlakken mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen, volgens plaatselijke voorschriften. Op zwak zuigende respectievelijk gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal Universal. Op zuigende, zanderige en poederige oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Goed hechtende lak- of dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken opruwen. Krijtende dispersielagen door hogedruk waterstralen reinigen, volgens plaatselijk voorschrift. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Na andere reinigingsmethoden (afwassen, afborstelen, afspuiten) een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.
 
Goed hechtende, oude plasto-elastische dispersieverflagen
Door hogedruk waterstralen reinigen, volgens plaatselijk voorschrift, of afwassen met water waaraan een geschikt schoonmaakmiddel is toegevoegd en naspoelen met water. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Cap-elast Phase 2 (zijdeglans) of PermaSilan (mat).
 
Goed hechtende kunstharspleisterlagen (met uitzondering van gevelisolatie)
Oude kunstharspleisterlagen volgens een geschikte methode reinigen. Door reinigen nat geworden gevels goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal.
 
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of sierpleisterlagen
Geheel verwijderen, bijvoorbeeld mechanisch of door afbijten en reinigen door hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. De ondergrond goed laten drogen. Zwak zuigende, respectievelijk gladde oppervlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Poederige, zuigende of zanderige oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Silicaatverven en –pleisters met slechte samenhang
Geheel verwijderen door schuren, borstelen, afsteken of hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. De ondergrond goed laten drogen. Voorstrijken met Dupa-grund.
 
Met afvoergassen of roet bevuilde oppervlakken
Reinigingsmethode afhankelijk van de aard van de vervuiling.
 
Oppervlakken met schimmel, mos en algen
Schimmel, mos en algen geheel verwijderen door waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Voorbehandelen met een schimmel-, mos- en algendodend preparaat en laten drogen. Als eindafwerking Cap-elast Phase 2-W toepassen.
 
Gescheurd metselwerk
Beschadigde, gescheurde voegen ca. 10 mm diep uitkrabben, een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund en na goed drogen vullen met Cap-elast Rißspachtel. Voor verdere bewerking Cap-elast Rißspachtel goed laten drogen.
Indien de tussenlaag bruine verkleuringen vertoont, kan als afwerklaag watervrije Duparol-Fassadenfarbe worden toegepast.
 
Oppervlakken met zoutuitslag
Zoutuitslag droog afborstelen. Voorstrijken met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitslag kan geen garantie voor een duurzame hechting of het opheffen van de zoutuitslag worden gegeven. Afschilferen of afbladderen blijft onder bepaalde omstandigheden mogelijk.

Verwerkingsmethode

Cap-elast Phase 1
Aanbrengen met kwast, roller of blokwitter.
 
Cap-elast Phase 1 en Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W
Aanbrengen met kwast, roller, blokwitter of spuitapparatuur.
 
Airless spuitapparatuur
Cap-elast Phase 1: spuithoek 50°; spuitopening 0,029’’-0,035’’; druk 50 bar
Cap-elast Phase 2: spuithoek 50°; spuitopening 0,025’’; druk 150 bar
 
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
 
Cap-elast Faserpaste
Onverdund aanbrengen met roestvrijstalen spaan. Voor gebruik goed roeren.

Verbruik

Cap-elast Phase 1: minimaal 500 ml/m2 per laag.
Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W: minimaal 230 ml/m2 per laag.
Cap-elast ColorExpress: minimaal 300 g/m2 per laag.
Cap-elast Faserpaste: minimaal 1,1 kg/m2 per mm laagdikte.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Cap-elast Phase 1
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 24 uur.
 
Cap-elast Phase 2 en Phase 2-W
Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur bestand tegen regen.
Lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
 
Cap-elast Faserpaste
Afhankelijk van relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en laagdikte ca. 24 uur per mm laagdikte bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge relatieve luchtvochtigheid of bij gevaar voor regen of nachtvorst.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Reparaties kunnen zichtbaar blijven.
 
Bouwtechnische scheuren
Bouwtechnische scheuren kunnen aan extreme bewegingen onderhevig zijn.
Duurzame en/of onzichtbare overbrugging van deze scheuren kan met een verfsysteem niet gegarandeerd worden.
Aansluitvoegen van deuren, ramen, waterslagen enz. moeten met een geschikte kit worden afgedicht.
Bij geveldelen die onderhevig zijn aan speciale omstandigheden of sterker dan gebruikelijk belast worden door vocht, bestaat een verhoogd risico op schimmel- en algvorming.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Cap-elast Phase 2-W en Rissspachtel:

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  

Deze producten zijn een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Zinkpyrithion  (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn  (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).

Cap-elast Phase 1, Cap-elast Phase 2 en Cap-elast Phasepaste:
Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Cap-elast Phase 2 (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 40 g/l VOS.
Cap-elast Phase 1 (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Cap-elast Phase 1
Polyvinylacetaatdispersie, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Cap-elast Phase 2

Polyvinylacetaatdispersie, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Cap-elast Phase 2-W:
Polyvinylacetaatdispersie, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon) en filmconserverermiddel (octylisothiazolinon, zinkpyrithion, terbutryn).

Cap-elast Riss-Spachtel

Acrylharsdispersie, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon) en filmconserveermiddel (octylisothiazolinon, zinkpyrithion, terbutryn).

Cap-elast Faserpaste

Polyvinylacetaatharsdispersie, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, kunstvezel, water, filmvormer, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden