Disbocret 510 Füllschicht

Plasto-elastische dispersieplamuur en grondlaag voor beton.

Toepassing

Plasto-elastisch, als een verf te gebruiken plamuur en grondlaag in één.
Voor het vullen van poriën en gietgallen. Ook toe te passen op goed hechtende en draagkrachtige verflagen. Voor het vullen van poriën, gietgallen en plaatselijke reparaties tot een diepte van 1 mm.
Egaliseert oneffen oppervlakken. Reprofileert structuuroppervlakken.

Eigenschappen

  • klaar voor gebruik
  • ook als verf te gebruiken
  • economisch en eenvoudig te verwerken
  • plasto-elastisch
  • bedekt oppervlaktescheuren < 0,2 mm
  • alkalibestendig
  • waterdampopen
  • remt de schadelijke inwerking van CO2 en SO2
  • tot 0 mm uit te vlakken

Materiaalbasis

Styreenacrylaat-dispersie met vulstoffen.

Verpakking

15 liter

Kleur

Wit
Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 1062.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Ongeopende verpakking is circa 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 74 Gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

2.600

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

680.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 1,80 m (bij ca. 700 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 480 m (bij 700 µm drogelaagdikte)

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Geschikte ondergronden zijn beton; Disbocret-pleisters en goed hechtende, oude dispersie lagen.
De scheursterkte van de ondergrond moet minimaal 1,0 N/mm² bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5N/mm².

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale oppervlakken:
Verontreiniging zoals mos- en algengroei en niet-vaste cementsteen door stralen verwijderen. De ondergrond mag geen roestbevorderende bestanddelen (zoals chloriden) bevatten. Normaal zuigende oppervlakken nat maken met water. Voor het aanbrengen van de Füllschicht moet het oppervlak nog matvochtig zijn. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaSol LF Konzentrat.

Geschilderde oppervlakken:
Niet goed hechtende oude verflagen verwijderen. Draagkrachtige, goed hechtende oude afwerklagen reinigen. Oude lagen testen op voldoende hechting. Omdat verflagen per object sterk kunnen verschillen moet vooraf een proef worden genomen van het totale verfsysteem.

Reparaties en vullen van poriën / gietgallen:
Om een gelijkmatige en voldoende dikke beschermlaag te waarborgen, moeten slechte plekken, scheuren, grote oneffenheden en ruwe oppervlakken na voorbehandelen van de ondergrond worden geëgaliseerd met de hiervoor bedoelde materialen uit het Disbocret-systeem, volgens voorschrift. Ruwe plekken en kleinere poriën kunnen met Disbocret 510 Füllschicht worden geëgaliseerd.

Gereedmaken van het materiaal

Disbocret 510 Füllschicht is klaar voor gebruik. Vóór het aanbrengen goed doorroeren.
Afhankelijk van verwerkingsmethode, ondergrond en weersomstandigheden verdunnen met maximaal 5% water. Bij spuiten naar behoefte 1-2% water toevoegen.

Verwerkingsmethode

Disbocret 510 Füllschicht aanbrengen met roller, kwast of spuitapparatuuur.
Het materiaal, afhankelijk van het type ondergrond, één tot tweemaal in een
kruislaag aanbrengen en goed in de ondergrond wrijven tot voldoende vulling is bereikt.
Tot 0 mm uitvlakken met een gummi rakel als de structuur vann de ondergrond behouden moet blijven. Indien cement aan Füllschicht is toegevoegd kunnen eventuele spaanlagen en ‘scharen’ worden verwijderd door schuren. Bij verspuiten met airless spuitapparatuur moet het filter verwijderd worden om verstoppingen te voorkomen. Nozzle 0,035 inch.
Het materiaal niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of op een verwarmde ondergrond aanbrengen (blaasvorming). Zonodig beschermende maatregelen treffen.

Laagdikte

Zonder aanzetten tot 0 mm uit te vlakken, maximale laagdikte 1 mm. Dikkere lagen in meerdere lagen aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Na een droogtijd van ca. 24 uur kan Disbocret 510 Füllschicht met de volgende producten worden afgewerkt Disbocret 515 Betonfarbe en Disbocret 518 Flex-Finish. Indien Disbocret 510 Füllschicht gelijkmatig over het gehele betonnen oppervlak in twee lagen wordt aangebracht is een afwerklaag niet noodzakelijk. Wel kunnen uitbloeiïngen en optische oneffenheden zichtbaar worden.

Verbruik

Circa 400-700 ml/m2 per laag.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5° C en maximaal 40° C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% luchtvochtigheid na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 2 uur regenvast en na 24 uur opnieuw te schilderen

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

CE-markering

CE: 09 1119 DIS-510-001192 ; EN 1504-2:2004

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl