Muresko SilaCryl

Hoogwaardige SilaCryl-muurverf met een minerale uitstraling. Zeer open voor waterdamp en toch waterwerend.

Toepassing

Voor hoogwaardig schilderwerk van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Door gebruik van Silacryl wordt een optimale bescherming tegen vocht, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een goede openheid voor CO2 verkregen. Daarbij garandeert SilaCryl, net als bij een hoogwaardige, zuivere acrylaatverf: weerbestendigheid, geen verkrijting, goede hechting en een ruime kleurkeuze.

Op ruw pleisterwerk kan Muresko, afhankelijk van de mate van verdunnen, zowel structuurbehoudend als structuurnivellerend worden toegepast. Bijzonder goed geschikt voor het schilderen van cellenbetonplaten.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • weerbestendig
  • waterafstotend conform DIN 4108
  • uitstekende kop- en kantendekking
  • alkalivast
  • Muresko is ongevoelig voor mos- en algenaangroei

Materiaalbasis

Siliconenhars en zuiver acrylaatdispersie.

Verpakking

  • standaard 10 liter
  • speciale verpakking 2½, 5 en 12½ liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem en met AVA- AmphiColor of CaparolColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk. Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress- systeem. Muresko is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen met kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Klasse:  B
Groep:   1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat, G3

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:

Maximale korrelgrootte

<100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Wateropname

(w-Waarde) ≤0,1[kg/(m2.h0,5)] (laag) W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µm-Waarde <0,14 m (hoog), V1

Bij materiaal op kleur kunnen er geringe afwijkingen zijn.

Aanvullende producten

Caparol Trocknungsbeschleuniger

Bij lage temperaturen, van 1 °C tot ca. 10 °C., kan, om de verflaag Muresko SilaCryl sneller regenvast te krijgen, de juiste dosering Caparol Trocknungsbeschleuniger toegevoegd worden. Raadpleeg hierbij het etiket.

Product-nr.

110

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
- - - + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Intacte gevelisolatie
Afwerkingen op basis van kunstharsdispersie, siliconenhars of kalkcement volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met waterstralen mag de temperatuur niet hoger zijn dan 60 °C en de druk 60 bar. De ondergrond goed laten drogen. Op grof poreuze, zuigende en licht zanderige pleisters voorstrijken met OptiGrund ELF. Sterk zanderige pleisters voorstrijken met AmphiSilan-Putzfestiger.

Nieuwe silicaat-sierpleisters
Schilderen met Caparol Sylitol®-producten.

Oude silicaatverven
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Minerale reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Een poreuze, zuigende of zwak zanderige pleister voorstrijken met OptiGrund. Sterk zuigende, zanderige of oude, poederende pleisterlagen impregneren met Dupa-grund.

Cellenbeton met goed hechtende verflagen
Onbeschadigde oppervlakken reinigen. Verweerde of sterk zuigende verflagen voorstrijken met CapaGrund Universal. In alle andere gevallen het Caparol producten programma raadplegen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal.
Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf
zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa-grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Goed hechtende lak- of dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile en krijtende verflagen reinigen door stoomstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Bij andere reinigingsmethoden (afwassen, borstelen, spuiten) impregneren met Dupa-grund, verdund met ca. 20% brandspiritus.
Goed hechtende kunstharssierpleisterlagen
Oude pleisterlagen reinigen met een ge- schikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Capa-grund Universal. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling worden overgeschilderd.

Niet goed hechtende lak, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende opper- vlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa-grund.

Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken
Schilderen met watervrije muurverf Duparol.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met Cap-elast.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie
gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel.
De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast of roller.
Voor verwerking met de airless adviseren wij de Muresko Nespri-TEC te gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften
behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

Grond- en/of tussenlaag
Muresko verdunnen met maximaal 10% water.

Afwerklaag
Muresko verdunnen met maximaal 5% water.
Om de structuur te behouden op ruw pleisterwerk de grondlaag verdunnen met max. 15-20% en de afwerklaag verdunnen met maximaal 10% water.

Verbruik

Ca. 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 400 ml/m² met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm. Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 200 ml/m² en de laagdikte met ca. 100 µm. 

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.
In de winterperiode van 1 tot 10 °C te verwerken met een speciale toevoeging.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke
regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Als op kleur gebrachte Muresko op een alkalische ondergrond moet worden
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.

Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd AmphiSilan Putzfestiger. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.

Bij toepassing op cellenbeton moet de reflectiewaarde van de verflaag meer dan 30 zijn.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: Carbendazim (CAS-Nr. 10605-21-7), Isoproturon (CAS-Nr. 34123-59-6), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), Octylisothiazolinon (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit type product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 40 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Woonwijk Westerstrasse, Elmshorn...

Studentenwoningen Darmstadt, Duitsland

Kruisbergflat IJmuiden

Nieuwbouw woningen Rodeborg Klundert

Dreefschool Haarlem

Woningen De Wold Lelystad

Sporthal De Duffelt Millingen aan de...

Parkeerdek A, Mediapark Hilversum

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Kleuradvies voor Hotel Eureka

Coolhaven Rotterdam

Praktijk fysiotherapie in Frankenhausen

Complex 17 & 18, Moerbergplantsoen

Complex 561 en 510, Urkhovenseweg

Woningcomplex Jan Evertsenlaan e.o.

Woningen Fumahout

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden