Switch Desert - Lagoon

Pigmenten met een speciaal effect. In combinatie met DecoLasur glänzend voor decoratieve wandafwerkingen.

Toepassing

Effectpigmenten zijn één- of veelkleurige pigmenten welke toegepast worden binnen in combinatie met lasuren als DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color.

Eigenschappen

 • droge pigmenten voor toepassing binnen
 • wisselende kleurcombinaties zijn mogelijk
 • met glinster effecten
 • individueel te doseren

Verpakking

100 g (verpakkingseenheid: 2 dozen à 100 g)

Kleur

 • Eenkleurig glinster Effectpigment:
  Pearl White = Wit glinsterend
 • Meerkleurige glinster Effectpigmenten (afhankelijk van de invalshoek):
  Switch Desert = Rood, Oranje, Geel
  Switch Lagoon = Groen, Turksblauw, Blauw

Opslag

Koel, maar vorstvrij. In originele, goed gesloten verpakking 2 jaar te bewaren.

Aanvullende producten

 • DecoLasur glänzend (TI nr. 570)

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Raadpleeg het TI van het toe te passen product.

Voorbereiding van de ondergrond

Raadpleeg het TI van het toe te passen product.

Advies voor toepassing:
Lasuren zijn transparante producten die de kleur en structuur van de ondergrond zichtbaar laten. Een proefvlak ter plaatse is daarom noodzakelijk.

Gereedmaken van het materiaal

Wij adviseren het gewenste mengsel vooraf met wat water homogeen te mengen. De hoeveelheid water mag niet meer zijn dan 3x de hoeveelheid van de Effectpigmenten
(bijv. 50 g pigment en max. 150 ml schoon water mengen).

Verwerkingsmethode

Voor het aanbrengen van de lasur het betreffende Technisch Informatieblad raadplegen. Belangrijk:

1. Hoe transparanter de lasur blijft (weinig kleurpigment), zo beter komt het glinstereffect van de Efffectpigmenten tot zijn recht.

2. Hoe donkerder de ondergrondkleur, zo beter de kleur en het glinstereffect van het Effectpigment zichtbaar wordt.  

3. Hoe gladder de ondergrond, hoe sterker de kleurwisseling van  de Switch-pigmenten zichtbaar wordt.

Kleuradvies, afhankelijk van effect en intensiteit:
De verschillen in Effectpigmenten geven per ondergrondkleur een ander effect. Om dit effect te laten zien de volgende kleurserie als voorbeeld:

3D Granit 5     3D Granit 20     3D Granit 40     3D Granit 55

Ondergrondkleur voor een indrukwekkend oppervlak met Switch Desert (bijv.):

3D Papaya 95     3D Cameo 95     3D Cameo 125     3D Barolo 125

Ondergrondkleur voor een indrukwekkend oppervlak met Switch Lagoon (bijv.):

3D Flamenco 55     3D Malachit 120     3D Malachit 75     3D Verona 135

Verbruik

Als basis wordt een toevoeging van 3 – 5 % geadviseerd. Bij Perlatec Gold adviseren wij, vanwege het sterk kleurend vermogen, niet meer dan 1 – 2 % toe te voegen.

Voor alle oppervlakken adviseren wij altijd vooraf een proefvlak op het object te maken om zo het gewenste effect met de opdrachtgever vast te stellen.

Hoeveelheid DecoLasur glänzend,
ArteLasur, ArteLasur Color
2,5 l 5,0 l
1 % 25 g 50 g
2 % 50 g 100 g
3 % 75 g 150 g
4 % 100 g 200 g
5 % 125 g 250 g

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur oppervlakkig droog. Raadpleeg, afhankelijk van het gekozen product, de TI's nr. 859, 570 of 900.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl