Capalac Aqua Multiprimer

Met water te verdunnen grondverf voor binnen en buiten, roestwerend op ijzer en staal, isoleert in water oplosbare bestanddelen van hout.

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, koper, aluminium, hard-pvc en vele andere soorten ondergronden na een hechtingsproef.
Isoleert hout dat in wateroplosbare bestanddelen bevat. Als roestwerende grondlaag op ijzer en staal.
Af te werken met Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss, Capacryl Aqua PU-Satin/Gloss of Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Eigenschappen

  • in water geëmulgeerd
  • milieusparend
  • hecht zeer goed
  • isoleert in water oplosbare bestanddelen
  • roestwerend

Materiaalbasis

Alkyd-emulsie.

Verpakking

2½ liter

Kleur

Wit,
RAL 3009 (oxide rood), RAL 7001 (zilvergrijs), RAL 7031 (blauwgrijs) en RAL 9005 (diepzwart).

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Goed hechtende oude verflagen, hout, ijzer, staal, aluminium, koper en hard-PVC.
Niet geschikt op geëloxceerd aluminium, edelstaal en daken.
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13% en bij niet maatvast houtwerk 15%.

Het isoleren van inhoudsstoffen kan niet altijd worden gegarandeerd. In sommige gevallen kan bij grote hoeveelheden oplosbare inhoudsstoffen een tweede laag Capalac Aqua Multiprimer nodig zijn. Wij adviseren om een proefvlak op het werk aan te brengen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout, onbehandeld:
Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen. Vette, tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Onbehandeld hout impregneren met een houtverduurzamingsmiddel. 
 
IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) of machinaal (ST 3) en direct 2 keer behandelen met Capalac Aqua Multiprimer.

Hard-PVC en zink:
Reinigen met een speciaal reiniger en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
 
Koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
 
Verflagen:
Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:

Spuitapparatuur Ø Nozzle Druk Verdunnen
Airless 0,008–0,010 inch 180 bar Niet verdunnen


Verwerking:

Bij verwerking met kwast een langharige kwast gebruiken; bij rollen op gladde oppervlakken een lakroller.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond Toepassing Voorbereiding
ondergrond
Impregneren Grondlaag Tussenlaag Afwerklaag
Beperkt en niet
maatvast houtwerk
buiten BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Capadur Wetterschutzfarbe NQG Capadur Wetterschutzfarbe NQG
Maatvast houtwerk buiten BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
Capalac Aqua Multiprimer
of
Capalac Aqua PU-Alkyd
Satin/Semi-Gloss
of
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
Capalac Aqua PU-Alkyd
Satin/Semi-Gloss
of
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
Hout binnen reinigen/schuren 1–2 x Capalac
Aqua Multiprimer
IJzer, staal buiten ontroesten 2 x Capalac
Aqua Multiprimer
binnen ontroesten Capalac
Aqua Multiprimer
Koper binnen/
buiten
reinigen,
schuren, BFS Nr. 6
Capalac
Aqua Multiprimer
Hard-PVC binnen/
buiten
BFS Nr. 22 Capalac
Aqua Multiprimer
Goed hechtende
verflagen
binnen/
buiten
reinigen/schuren Capalac
Aqua Multiprimer
Zink en
verzinkt staal
binnen/
buiten
BFS Nr. 5 Capalac
Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
Capacryl Aqua
PU-Satin/Gloss
  • op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
  • bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
  • schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
  • let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.
  • bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen

Verbruik

Vanaf 100-130 ml/m² per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog handvast overschilderbaar
na uren 1–2 8–10 12–16
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

De laag Capalac Aqua Multiprimer altijd schuren voordat verder gewerkt wordt.
Op poedercoating, Coil-coating en andere kritische ondergronden altijd eerst een hechtproef nemen met de kruissnede proef conform DIN EN 2409B.
Bij slechtdekkende kleuren zoals rode, gele en oranje kleuren kan een extra verflaag noodzakelijk zijn.
Op hout met een sterke concentratie aan inhoudstoffen kan een tweede grondlaag met Capalac Aqua Multiprimer noodzakelijk zijn. Kwasten en noesten altijd tweemaal gronden. Voor een optimaal isolerende werking moet de eerste grondlaag voldoende droog zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht. Minimaal 12 uur wachten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, alkydhars, titaanwit, silicaat, zinkfosfaat, water, glycolether, additieven, busconserveermiddel (Methyl-, Benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden