Capacryl Aqua PU Satin NAST

Hoogwaardige, krast- en stootvaste polyurethaan-acrylaatlak voor toepassing binnen en buiten. Nu ook in NAST-kwaliteit (NevelArme SpuitTechnologie).

Toepassing

Voor hoogwaardig lakwerk op gegrond maatvast houtwerk, metaal en hard-kunststof. Zowel binnen als buiten toe te passen. Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 6500 TS
Wagner XVLP FinishControl 5000
Titan Focus 700 

Let op:
Niet toepassen op verwarmingselementen, het witpigment kan mogelijk gaan vergelen. In voorkomende gevallen Capacryl Heizkörperlack toepassen.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • reukarm
 • nevelarm te verspuiten
 • blokvast, kleeft niet
 • goed kras- en stootvast
 • dampdoorlatend
 • bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke reinigingsmiddelen
 • natte slijtage conform DIN EN 13300: Klasse 1 (is schrobvast conform DIN 53778)
 • geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3
 • bestand tegen desinfecteermiddelen
 • soortelijke massa: ca. 1,3 g/cm²

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie

Verpakking

 • 1 en 2,5 liter

Kleur

Wit

Capacryl Aqua PU Satin NAST kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden in pasteltinten.Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Kleurvast conform BFS Nr. 26:
Bindemiddel: klasse A
Pigment:       groep 1

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.
In originele gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond hout, voorbehandeld metaal en hard-pvc.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.

IJzer, staal:
IJzerhoudende metalen goed reinigen, indien nodig ontroesten SA 2½ (stralen) of ST 3 (mechanisch schuren) conform DIN EN ISO 12944-4.

Zink, Hard-PVC:
Reinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium, koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.

Verflagen:
Het oppervlak goed reinigen. Laklagen grondig opschuren (korrelgrootte 180 of fijner). Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua PU Satin NAST is uitsluitend met de speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur nevelarm te verspuiten.
Verweking met de kwast of roller is NIET mogelijk.

Gegevens voor het verwerken met spuitapparatuur:

Geschikte spuitapparatuur nozzle/frontend toevoer materiaal toevoer lucht verdunnen
Wagner XVLP FinishControl
6500 TS
Caparol NAST 8–9 2/3 onverdund
Wagner XVLP FinishControl
5000
Caparol NAST 8–9 2/3 onverdund
Titan Focus 700 Caparol NAST 8–9 2/3 onverdund

Bij Wagner XVLP FinishControl 6500 TS niet het materiaal verwarmd spuiten!
 
Let op:
Capacryl Aqua PU Satin NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie: 
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten! 
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende drogen van de eerste laag.

Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond Toepassing Ondergrond-
voorbehandeling
Impregneren Grondlaag Tussenlaag Afwerklaag
Hout binnen reinigen/schuren Capacryl Holz-IsoGrund1) Capacryl Aqua PU Primer
of
Capacryl Aqua PU Satin
of
Capacryl Aqua
PU Satin NAST
Capacryl Aqua 
PU Satin 2)
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Maatvast houtwerk buiten BFS Nr. 18 - Capacryl Holz-IsoGrund1)
IJzer, staal binnen ontroesten/reinigen Capalac Aqua MultiPrimer
außen ontroesten/reinigen 2 x Capalac Speedprimer
Zink binnen/
buiten
BFS Nr. 5 Capacryl Aqua Uniprimer of 
Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Aluminium, koper binnen/
buiten
BFS Nr. 6 Capacryl Aqua Uniprimer of Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Hard-PVC binnen/
buiten
BFS Nr. 22 Capacryl Aqua Uniprimer of Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Goed hechtende verflagen binnen/
buiten
reinigen/schuren Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen Capacryl Aqua Uniprimer of Capacryl Aqua UniPrimer NAST

1)   Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.

2   Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Ca. 100–120 ml/m2 per laag.
De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog overschilderbaar
over te spuiten
doorgedroogd
aantal uren 1–2 10–12 48

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruiken met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgend lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyurethaan/-acrylaathars, titaanwit, kleurpigmenten, minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden