Capacryl Spray-TEC Filler

Spuitplamuur voor toepassing binnen.

Toepassing

Capacryl Spray-TEC Filler is een spuitplamuur (airless) op basis van PU-acrylaat en wordt toegepast als een zeer goed vullende tussenlaag op houtwerk binnen.
Afgewerkt kan worden met een spuitlak, bijv. Capacryl Spray-TEC Satin of Semi-Gloss en met alle andere Capacryl-producten. Na voldoende doordroging eveneens af te werken met Capalac alkydharslakken en Capalac Aqua 2K PU-Lack.

Ook toe te passen op andere soorten draagkrachtige ondergronden mits de juiste voorbehandeling van de ondergrond in acht wordt genomen.

Eigenschappen

 • goed vullend
 • dekt uitstekend
 • zakt vrijwel niet uit, nattelaagdikte tot 450 µm is mogelijk
 • zeer goed te schuren
 • rationeel te verwerken met Airless-spuitapparatuur
 • bijzonder wit
 • hoge drogelaagdikte
 • bevat geen lood en chromaat

Materiaalbasis

Met PU-gemodificeerde acrylaat

Verpakking

2,5 liter en 5,0 liter

Kleur

Wit

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Gegrond houtwerk, roestwerend voorbehandeld metaal en goed hechtende oude verflagen die met Capacryl UniPrimer zijn voorgestreken.
Uitsluitend binnen toe te passen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen
verminderen.
Ondergrond reinigen, schuren en stofvrij maken.

Gereedmaken van het materiaal

Materiaal vooraf goed doorroeren en onverdund verspuiten of tot max. 5 % met water.

Zelfs toevoeging van een geringe hoeveelheid water verminderd het vullend vermogen en vanderd de consistentie beduidend.

Verwerkingsmethode

Verwerkingsgegevens voor het spuiten:

Ø SpuitopeningDrukVerdunnen
Airless0,010–0,012 inch150–180 barBij voorkeur onverdund, evt. tot max. 5 vol. % met water

Laagdikte

Max. 450 µm nattelaagdikte

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToep.Voorbehandeling-
ondergrond
GrondlaagTussenlaag

Tussenlaag

afwerklaag
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua UniPrimerCapacryl
Spray-TEC Filler
indien noodzakelij,
Capacryl Spray-TEC Satin/Semigloss
of
Capacryl
PU-Satin/PU-Gloss/PU-Matt
Capacryl Spray-TEC Satin/Semi-gloss 
of
Capacryl
PU- Satin/PU-Gloss/PU-Matt
IJzer / staalbinnenontroesten/reinigenCapacryl Aqua UniPrimer
ZinkbinnenontvettenCapacryl Aqua UniPrimer
Aluminiumbinnenontvetten/schurenCapacryl Aqua UniPrimer
Hart-PVCbinnenontvetten/schurenCapacryl Aqua UniPrimer
Oude verflagen1)binnenreinigen/schurenCapacryl Aqua UniPrimer1)
1) Schade bij oude verflagen moeten eerst herstelt worden.
Let op: Op poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf een hechtproef maken.

Verbruik

Ca. 220 ml/m2 bij 200 µm nattelaagdikte op een gladde ondergrond.

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

 • voor materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 10 °C 
 • optimaal is een temperatuur tussen de 10 °C en 25 °C
 • relatieve luchtvochtigheid ≤ 80 %

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid1).stofdroogover te schilderen met Capacryllakken
Droogtijden bij 200 µm nattelaagdikte2)ca. 60 minutenca. 6 - 8 uur
1) lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
2) grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.  Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat < 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveermiddel (benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden