Capadur DecorLasur

Halfdekkende beits op basis van polyurethaan voor hout,
binnen en buiten.

Toepassing

Voor kleurige vormgeving en bescherming van maatvast houtwerk zoals raamkozijnen, deuren, beperkt maatvast houtwerk als rabatdelen, luiken, poorten en niet-maatvast houtwerk zoals hekken, balkonbalustrades, houten schermen, pergola’s etc.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • blokvast
  • zeer elastisch
  • zeer waterdampdoorlatend
  • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie.

Verpakking

1 en 2½ liter.

Kleur

  • Standaardkleuren:
    kleurloos, Kiefer, Ebenholz, Eichen hell, Mahagoni, Nussbaum, Palisander, Teak, Walnuss en wit

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken naar 89 speciale kleuren uit de 3D-waaier en naar vele kleuren uit andere collecties.

Attentie
Enkele kleuren zijn slechts beperkt voor toepassing buiten geschikt. Informatie hierover is te verkrijgen bij ColorExpress. Capadur DecorLasur kleurloos bij toepassing buiten alleen als grondlaag onder halfdekkende beits of als deklaag op donkere kleuren gebruiken, aangezien de bescherming tegen UV-stralen anders niet gegarandeerd kan worden.

Glansgraad

Zijdeglans
De glans is afhankelijk van het houtoppervlak en kan variëren.

Opslag

In ongeopende originele verpakking minstens 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 35%

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
+ + + + +
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van niet-maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies onder het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen. Bij kleuren uit wit kan onder bepaalde omstandigheden door inhoudstoffen uit de ondergrond en verkleuring optreden.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen zoals hars en harswellen verwijderen.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen.

Geschilderd hout
Niet-draagkrachtige oude beitslagen tot op het kale hout volledig verwijderen.
Goed hechtende verflagen schuren, reinigen en op hechting testen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:
werk-/spuitdruk spraydruk verdunnen nozzle
Airless 160–180 bar 0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inch
Airmix/Aircoat 60–90 bar 1–2,5 bar max. 5 % 0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inch
Finecoat 10–25 % 1,3–1,8 mm (3–4)
Hogedruk beker 2–4 bar 10–25 % 1,5 mm

Capadur DecorLasur voor gebruik goed doorroeren. Capadur DecorLasur aanbrengen met kwast of met spuitapparatuur. Bij spuiten zie bovenstaande tabel.

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Capadur DecorLasur voor gebruik goed doorroeren. Capadur DecorLasur aanbrengen met kwast of met spuitapparatuur.

Opbouw van het verfsysteem:
buiten1) binnen
Maatvast, beperkt maatvast en niet maatvast houtwerk  
Grondlaag Capadur Decorlasur Capadur DecorLasur
Tussenlaag 2 x Capadur DecorLasur veelaal niet noodzakelijk
Afwerklaag Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur
1) Voor een optimale UV-bescherming moeten minimaal 3 lagen worden aangebracht.

Verbruik

Met een kwast op een glad houtoppervlak:
ca. 80–100 ml/m²

Met een kwast op een ruw houtoppervlak:
ca. 200-250 ml/m²

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijden verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 20–30 minuten stofdroog, handvast na 2–3 uur, volledig droog en over te schilderen na 6–8 uur.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 30g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyurethaan-polyacrylaathars, kleurpigmenten, water, glycol, alcoholester, additieven, busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Stadhuis

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden