Capatect Perimeterdämmplatte 115

Gevelisolatieplaat van geëxpandeerd polystyreen, type EPS PW voor isolatie onder het maaiveld

Toepassing

Gevelisolatieplaat voor het isoleren van gevels aan de buitenzijde, met name ter hoogte van het basement en onder het maaiveld. Te combineren met andere Capatect-isolatiesystemen.

Eigenschappen

 • warmtegeleiding 0,035 boven het maaiveld, 
 • warmtegeleiding 0,039 onder het maaiveld
 • brandklasse B1 conform DIN EN 13501 en DIN 4102
 • type EPS 035 PW (geschikt voor toepassing onder het maaiveld)
 • kwaliteitscontrole BFA QS
 • vormgeschuimd
 • dikte vanaf 50 mm tot 300 mm
 • tot 3,0 meter onder het maaiveld toe te passen
 • zeer lange levensduur, kan niet rotten
 • bevat geen cfkw, hfckw 
 • eenvoudig te verwerken
 • zijkant is stomp

Kleur

Wit, oppervlakte is gestructureerd.

Opslag

Droog, tegen vocht en UV-licht beschermen.
Niet onafgedekt buiten laten staan.

Technische eigenschappen

Bij toepassing boven het maaiveld is de warmtegeleiding van de isolatieplaat 0,035 W/(m·K) en onder het maailveld 0,039 W/(m·K).

Warmtegeleiding

0,035 / 0,039 W/(m·K) volgens DIN EN 13163

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

μ ≈ 40/100 conform DIN EN 12086

Drukspanning bij 10% stuik

≥ 150 kPa

Stortgewicht

≥ 27 kg/m3 conform DIN EN 1602

Wateropnamecoëfficiënt

< 5 vol.% na 7 dagen onder water, conform DIN 53428

Product-nr.

115

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

De Capatect-Perimeter-isolatieplaten mogen onder het maaiveld uitsluitend worden toegepast als warmteisolatie en niet als bouwkundige afdichting. De platen zijn niet geschikt op oplosmiddelhoudende afwerkingen en onder statisch dragende bouwconstructies.

Boven het maaiveld toepassen op minerale ondergronden, draagkrachtige oude pleisterlagen en goed hechtende verflagen.

Bij capilairwerkend grondwater, bij drukkend grondwater en bij 3 meter onder het maaiveld de Capatect-Perimeterplaat niet toepassen. Bij onvoldoende waterafvoer een drainagesysteem aanleggen.

Voorbereiding van de ondergrond

Voordat de Capatect-Perimeterplaat wordt aangebracht moet vastgestelt worden of de ondergrond voldoende is beschermd tegen indringend grondwater. Zonodig een vochtscherm aanbrengen tot ca. 30 cm boven het maaiveld. Oneffenheden in de ondergrond uitvlakken.

Ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen. Holtes open hakken en repareren. Een zuigende, zanderige en poederende ondergrond tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.

Verbruik

1 m2/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur omgevings/ en ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C. De platen mogen niet in contact komen met oplosmiddelen.

Verlijmen van de isolatieplaat

Op bitumineuze ondergronden:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 114
Capatect-Sockelflex

Op minerale ondergronden:
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 186M
Capatect-Dämmkleber 185
Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 133 Leicht

Bij verlijming onder het maaiveld moet de aangemaakte lijm in minimaal 6 dotten per plaat op de Capatect-Perimeterplaat worden aangebracht.
Boven het maaiveld de lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’-methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
De lijm dusdanig aanbrengen dat ≥ 40% of meer van het oppervlak wordt bedekt. Het lijmverbruik is afhankelijk van de ondergrond.

De isolatieplaat direct schuivend aanbrengen en voorzichtig aandrukken. Om aandrogen van de lijm te voorkomen nooit meer lijm aanbrengen dan wat direct met de isolatieplaat verwerkt kan worden. De isolatieplaten in steensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.
Indien er ruimte tussen de platen ontstaat, ≤ 5 mm, deze opvullen met isolatiestroken. Niveauverschillen tussen de platen onderling moeten voorkomen worden. Bij een overgang naar een andere ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht. Boven het maaiveld een mechanische bevestiging door middel van dübels aanbrengen om te voorkomen dat na het aanaarden de platen gaan schuiven.

Afwerking basement
Na voldoende drogen en uitharden van de wapeningspleister op de in het zicht blijvend deel van het basement verder gewerken conform het geadviseerde gevelisolatiesysteem.
De sierpleister rondom het maaiveld (tot min. 5 cm boven het maaiveld) afwerken met Capatect SockelFlex.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

De Narcistuin Den Helder

133 Woningen Nulland

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden