Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Minerale poedermortel voor het verlijmen van isolatieplaten en voor het aanbrengen van de wapeningspleister.

Toepassing

Minerale poedermortel CS IV volgens EN 998-1 als lijm- en wapeningsmortel in Capatect-Isolatiesystemen en Systeem Natuur+.

Eigenschappen

  • onbrandbaar of moeilijk brandbaar, afhankelijk van het isolatiesysteem
  • waterafstotend en weerbestendig
  • bijzonder goed waterdampdoorlatend
  • lange ‘open tijd’.
  • eenvoudig te verwerken
  • laag blijft goed staan, krimt nauwelijks
  • mineraal bindmiddel met gemodificeerde toeslagstoffen
  • met toeslagstoffen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

25 kg zak, 800 kg OneWay-container, 1,3 ton BigBag of container.

De Oneway-container moet tegen weersinvloeden beschermd worden.

Kleur

Lichtgrijs.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Materiaal is 12 maanden chromaatarm.
Silo's en container bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele, gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Warmtegeleiding

0,45 W/(m · K)

Schudgewicht

ca. 1,38 kg/dm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≤ 25

Wateropnamecoëfficiënt

w2 c ≤ 0,20 kg/m2 · min0,5 conform DIN EN 1015-18

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

0,10 m

Product-nr.

190

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton en goed hechtende verflagen moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn.
Verontreiniging, ontkistingsmiddelen, mortelresten etc. grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen en holtes openhakken en repareren.
Sterk zuigende en zanderige oppervlakken tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.

Verbruik

Als egalisatie:
ca. 1,8-2,2 kg/m²

Verlijmen van de isoaltieplaat:
Punt-worst-methode: ca. 4,5–5,0 kg/m²
Verlijmen totale oppervlak: ca. 5,5–7,0 kg/m²
Maschinaal verlijmen (niet het gehele oppervlak): ca. 5,5–6,0 kg/m²

Wapeningspleister
:
ca. 4,5 kg/m² bij polystyreenplaten (ca. 3,0 mm laagdikte)
ca. 5,0 kg/m² bij minerale vezelplaten (ca. 3,5 mm laagdikte)
ca. 6,5 kg/m² bij hennepplaten (ca. 5,0 mm laagdikte)

Verbruik is afhankelijk van de structuur van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger
zijn dan 30 °C.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Pluggen, indien noodzakelijk, mag pas plaatsvinden als de lijmlaag geheel is
uitgehard (na minimaal 1 dag). 
Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. De lijm is uitgehard en te belasten na 2-3 dagen.

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan de inhoud van een zak (25 kg) 5-6 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 10 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren.
De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van de weersomstandigheden, ca. 2 tot 2½ uur. Ingedikt materiaal niet meer verdunnen met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Bijv. Doorloopmenger Berö Calypso 15 met interne menging en dosering.

Gebruiksaanwijzing van de fabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 32 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 250 l/uur als lijmlaag en ca. 300 l/uur als wapeningslaag. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Spuitopening:
Ca. 10 mm

Wapeningslaag

Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren.  Schuurstof verwijderen.
Bij Systeem Natuur+ en bij de minerale wolplaten eerst een egalistaielaag aanbrengen met Capatect 190.
Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en Capatect- Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.

De totale laagdikte moet ca. 3-4 mm zijn. Bij Systeem Natuur+ is de laagdikte ca. 5,0 mm.

Bij gebruik van Capatect Eckschutzschiene moet het wapeningsweefsel tenminste 10 cm overlappend de hoek om worden gelegd.
Bij gebruik van Capatect Gewebe- Eckschutz het wapeningsweefsel tot op de hoek aanbrengen.

Verlijmen van de isolatieplaat

De lijm volgens de zogeheten ‘punt/worst’- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen.
Het lijmcontact met het oppervlak moet meer zijn dan 40%.
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Oneffenheden tot ca. 1 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. De isolatieplaten in halfsteensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.49-1071

CE-markering

CE: 11 CAP-998-001943 - EN 998-1:2010

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Renovatie 160 woningen Ermelo

Complex 042 Gildeplein e.o. Hoorn

Nieuwbouw 12 energie nul woningen Den...

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden