Meldorfer Ansatzmortel 080

Lijm- en voegenmortel voor het verlijmen van Meldorfer-steenstrips binnen en buiten.

Toepassing

Gebruiksklare mortel voor het verlijmen van Meldorfer steenstrips en voor het vullen van de voegen. Voor gebruik de mortel goed doorroeren.
Toe te passen in Capatect-WDVS B en als decoratieve afwerking binnen en buiten.

Eigenschappen

  • hoge plakkracht
  • klaar voor gebruik
  • waterdampdoorlatend
  • gepigmenteerd
  • weerbestendig en waterafstotend conform DIN V 18550
  • eenvoudige verwerking
  • spanningsvrij
  • bevat geen cement
  • met minerale vulstoffen

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Cementgrijs, zandwit en antraciet
Speciale kleuren op aanvraag.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Brandweerstand

moeilijk brandbaar B1 (DIN 4102)

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,12 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062

Consistentie

pasteus

Product-nr.

080

Geschikte ondergronden

Wapeningspleister Capatect-ZF-Spachtel 699, mineraal pleisterwerk buiten en binnen, beton en gipskartonplaten.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken laten uitharden.
Bij toepassing in het Capatect-WDVS B moet de wapeningslaag uitgehard en voldoende droog zijn.

Verbruik

2,5–3,0 kg/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Tussenlaag

Op cementhoudende ondergronden (ook minerale wapeningslagen) eerst een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610 om o.a. uitbloeiïngen te voorkomen.

Verwerking

Raadpleeg het Capatect-Technisch Informatieblad 071.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat busconserveermiddelen: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Hoeveelheid VOS volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 2 % of < 20 g/l.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Renovatie 160 woningen Ermelo

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden