Disbothan 449 PU-Deckschicht

Gepigmenteerde, hoog-elastische en oplosmiddelhoudende vloercoating op basis van een vochtuithardende polyurethaan.
Een component (1K).

Toepassing

Als coating op vloeren van balkons, terrassen en galerijen. Geschikt op gietasfalt, beton en cement.
Ook als renovatielaag toe te passen op harde en elastische afwerklagen.
Als toplaag op Disboroof 412 Dachschicht waarop tijdelijk water blijft staan.

Eigenschappen

  • langdurig met water te belasten
  • bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen
  • bestand tegen chemicaliën
  • scheuroverbruggend

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, oplosmiddelhoudend en vochtuithardend.

Verpakking

6 kg en 12 kg metalen emmer.

Kleur

Kieselgrau en Hellgrau.
Speciale kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.
Informeer bij het bestellen van speciale kleuren naar de leveringstijden.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20 °C.

Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

95/35 volgens DIN 53505

Elasticiteit bij breuk

ca. 230 % volgens DIN EN ISO 527

Geschikte ondergronden

Beton, cement, gietasfalt en draagkrachtige harde en elastische coatings.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Op cementhoudende reparaties met kunststof toeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtgehalte in een cementgebonden ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%.
Optrekkend vocht moet worden voorkomen. Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 40 en mag onder de heersende temperaturen en mechanische belasting niet vervormen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door
kogelstralen of frezen. Slechthechtende 1K- en 2K-verflagen geheel verwijderen. Goedhechtende
elastische afwerkingen reinigen. Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen en met
Disbon 481 EP-Uniprimer voorstrijken.

Let op: Op ondergronden met een verflaag op basis van polyester MOET de hechting vooraf door middel van een proefvlak getest worden.
Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mortel.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren.
Alleen voor de voorstrijklaag mag het materiaal verdund worden met maximaal 5-10% Disbocolor 499 Verdünner. Het gebruik van een ander verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door het toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met spaan of oplosmiddelbestendige, kortharige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond:
Op een normaal zuigende, minerale ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Disboxid 449 PU-Deckschicht waaraan 5-10% Disbocolor 499 Verdünner is toegevoegd. Het materiaal naar verhouding dun opbrengen en met een mohairroller verdelen.

Ruwe, poreuze, minerale ondergrond:
Op een ruwe, poreuze minerale, ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met Disboxid 420 E.MI Primer. Wacht minimaal 16 uur en maximaal 24 uur met het opbrengen van de volgende laag.

Gietasfalt:
Gietasfalt voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer. Wacht minimaal 12 uur en maximaal 3 dagen met het opbrengen van de volgende laag.

Starre, oude afwerkingen:
Starre, oude afwerkingen goed schuren, zonodig mat stralen en voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Elastische, oude afwerkingen:
Elastische, oude afwerkingen reinigen en direct bewerken.

Tussen- en afwerklaag
Disboxid 449 PU-Deckschicht onverdund met een kortharige roller vol opbrengen. Op oude, intacte lagen is één renovatielaag voldoende.

Alternatieve afwerking
In de nog natte laag kan Disboxid 948 Color-Chips gestrooid worden. Glad of antislip afwerken met Disboxid 446 PU-Klarschicht.

Verbruik

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond
Disbothan 449 PU-Deckschicht
Disbocolor 499 Verdünner
ca. 150–200 g/m2
ca. 10–20 ml/m2
Ruwe, poreuze, minerale ondergrond
Disboxid 420 E.MI Primerca. 300 g/m2
Gietasfalt en starre, oude coatingen
Disbon 481 EP-Uniprimerca. 150 g/m2
Tussen- en afwerklaag
Disbothan 449 PU-Deckschichtca. 400-500 g/m2 per laag
Afwerklaag op Disboroof 412 Dachschicht
Disbothan 449 PU-Deckschichtca. 400-500 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Niet bij regen of vorst en op opgewarmde oppervlakken verwerken. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35 % en 80% liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 6 uur bedragen.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belasten na 6 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen
en volledig uitgehard na 7 dagen.
Tijdens het uitharden (ca. 6 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan
het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden