Disbon 404 Acryl-BodenSiegel

Met carbonvezelversterkte vloercoating op basis van methacrylaatdispersie voor binnen en buiten.
Een component (1K).

Toepassing

Met carbonvezelversterkte vloercoating op basis van methacrylaatdispersie voor minerale vloeroppervlakken binnen en buiten die normaal (matig) worden belast.
Ook geschikt op gietasfalt binnen. Goedgekeurd als afwerking in opvangbakken voor stookolie, diesel en ongebruikte motorolie.

Eigenschappen

 • goed slagvast
 • goed te reinigen
 • hoge slijtweerstand
 • geringe slijtage
 • bestand tegen UV-licht
 • buiten toe te passen
 • enigszins elastisch
 • bestand tegen olie
 • milieuvriendelijk, met water te verdunnen
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Methacrylaat-dispersie

Verpakking

 • Standaard:
  5 l en 12½ l kunststofemmer
 • ColorExpress:
  2½ l en 12½ l kunststofemmer

Kleur

 • Standaard:
  12½ l verpakking: Hellgrau, kieselgrau, betongrau (geen RAL-kleur) en steingrau 
  5 l verpakking: Hellgrau, kieselgrau en steingrau
  Speciale kleuren op aanvraag.
 • ColorExpress: 
  Via ColorExpress in meer dan 28.000 kleuren te leveren. Afhankelijk van de gekozen kleur met basis 1, basis 2 of ba­sis 3 op de ColorExpress-kleurenmengmachine op kleur maken.


Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking bij ca. 20 °C ongeveer 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 45 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 2.500

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

190 mg/30 cm2

Elasticiteit bij breuk

ca. 40 %

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, pleisterwerk en gietasfalt binnen. Ook geschikt voor vloeren met goed hechtende, oude verflagen die vrij zijn van weekmakers.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Een minerale ondergrond moet een treksterkte hebben van ≥1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 5 gew.%
Anhydrietvloer max. 1 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Gietasfalt met een hardheid van min. IC 15 uitsluitend binnen behandelen en mag onder de gegeven temperatuursomstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.
Vochtbelaste ondergronden moeten voldoende afwaterend zijn, er mag geen water op de geschilderde vloer blijven staan.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Van behandelde oppervlakken de niet goed hechtende verflagen verwijderen. Niet draagkrachtige, sterk vervuilde (bijv. door olie, vet, rubber) oppervlakken intensief mechanisch voorbehandelen. Olievlekken met een speciaal reinigingsmiddel behandelen.
Goed hechtende dispersieverflagen grondig reinigen. Starre EP-coatings grondig reinigen, mat schuren of voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.
Op de vloer mogen geen resten van reinigingsmiddelen e.d. meer aanwezig zijn. Is een diffusieopen verfsysteem aanwezig dan eerst het oude en nieuwe verfsysteem testen.
Beschadigingen in de ondergrond na voorbehandeling goed verdichtend met Disbocret PCC-Mörteln en -pleisterlagen repareren.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor het verwerken grondig doorroeren.

Verwerkingsmethode

Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij airless apparatuur, zonder filter, een 0,013-0,015 inch nozzle gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem

Minerale ondergrond

Grondlaag 

Een grondlaag aanbrengen met CapaTex Fix, 1 : 2 verdund met water.

Gietasfalt kan zonder een grondlaag behandeld worden.

Op mechanisch voorbehandelde, minerale ondergronden kan een grondlaag worden aangebracht met Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, verdund met 30 % water. Test eerst de zuiging en draagkracht van de ondergrond.

Afwerklagen
Ondergrond zonder scheuren
Tweemaal een laag onverdunde Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aanbrengen.
Voor een betere antislip (R10) aan de toplaag 3 gew. % Disbon 947 SlideStop Fien toevoegen.

Ondergrond met scheuren:

Een laag onverdunde Disbon 404 Acryl-BodenSiegel aanbrengen. In de nog natte laag een geschikt weefsel (bijv. Glasgitter-Gewebe van Kobau) 5 cm overlappend inbedden. Vervolgens een tweede laag Disbon 404 aanbrengen. Een enkele, rechte scheur kan met een weefselstrook (15 tot 20 cm breed) ingebed worden. Na droging een tussen- en afwerklaag aanbrengen. 

Afwerking opvangbakken
Bij het behandelen van opvangbakken moeten minimaal een grondlaag en twee afwerklagen worden aangebracht met een minimaal verbruik van 950 ml/m2.
Opeenvolgende verflagen in verschillende kleuren uitvoeren om fouten te voorkomen.
Om de afzonderlijke lagen zichtbaar te houden de 2e en 3elaag zodanig aanbrengen dat 1 cm van de onderliggende laag zichtbaar blijft. Na beëindigen van de schilderwerkzaamheden een zelfklevend etiket aanbrengen met vermelding van de datum van uitvoering en het toegepaste verfsysteem. 
Let op! Geen product van ColorExpress toepassen bij opvangbakken.

Optionele afwerking
Instrooien chips:
In de nog natte laag Disboxid 948 Color-Chips strooien en na drogen glad of antislip coaten.
Alternatief is instrooien met Disbon 8255 FastChips. Een extra toplaag is dan niet noodzakelijk.

Gladde toplaag:
Een deklaag, buiten, aanbrengen met Disboxid 446 PU-Klarschicht of, binnen, met Disbon 405 Klarsiegel.

Antislipafwerking:
Bij toepassing buiten:
Dis­bothan 446 PU-Klarschicht: 100 gew.-%
Disbon 947 Slide­Stop Rough: 10 gew.-%
Dis­bocolor 499 Verdünner: 5–10 gew.-%
Bij toepassing binnen:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 gew.-%
Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 gew.-%.

Wettelijke- en bouwvoorschriften voor de behandeling van oliereservoirs
Voor deze toepassing verstrekt Caparol graag een specifiek technisch advies.

Let op! Het verfsysteem is niet geschikt voor opvangbakken met biodiesel.

Verbruik

Vloercoating
Grondlaag
CapaTex Fixca. 150–200 ml/m2
1 : 2 met water verdund
Afwerklagen
Disbon 404 Acryl-BodenSiegel
Voor een beter antislip aan de laatste laag 3 gew. % Disbin SliteStop Fone toevoegen
ca. 2 x 150 ml/m2
Optionele afwerking
Instrooien chips
Disboxid 948 Color-Chips
Disbon 8255 FastChips
ca. 30 g/m2
ca. 20 g/m2
Gladde toplaag (buiten)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca. 150 ml/m2
Gladde toplaag (binnen)
Disbon 405 Klar­siegel
ca. 130 ml/m2
Antislip (buiten)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
Antislip (binnen) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Opvangbakken voor olie
Grondlaagca. 150–200 ml/m2
30 % met water verdund
Tussenlaagca. 400 ml/m2 onverdund
Afwerklaagca. 400 ml/m2 onverdund

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object. Wordt gebruik gemaakt van het inbedden van weefsel dan is het materiaalverbruik hoger.
als alternatief Disbon 404 Acryl-BodenSiegel ca. 150–200 ml/m2 30 % met water verdund

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.
De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C is minimaal 5 uur, bij verfsystemen conform AgBB-testen minimaal 24 uur aanhouden. Met Disbon 404 Acryl-BodenSie­gel en Disbon 405 Klarsiegel na ca. 5 uur en met Disbothan 446 PU-Klar­schicht na ca. 24 uur verder werken.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 5 uur te belopen.
Na ca. 3 dagen me­chanisch te belasten. Bij lagere temperaturen een langere tijdsperiode aanhouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/i) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS.

CE-markering

CE 06: DIS-404-001263 - EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Herberg De Bonte Os Kampen

Complex 417 Kolfstraat Purmerend

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Olympisch stadion Adler Arena Sotsji

Parkeergarage Godebald

Parkeergarage Rijnkade

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden