Disbopur 3270 PA-Coat

Snelreagerende, 2-componenten PU-vloercoating,
oplosmiddelarm, geschikt voor binnen- en buitentoepassing

Toepassing

Speciaal voor oppervlakken die snel weer begaanbaar moeten zijn zoals balkons, galerijen en trappenhuizen. Slijtvast, UV- en weerbestendig.

Eigenschappen

  • glanzend
  • UV-bestendig
  • snel uithardend
  • minimale emissie, VOS < 1%

Materiaalbasis

Oplosmiddelvrije 2K-polyurethan

Verpakking

5 kg set

Kleur

  • Kiezelgrijs (ca. RAL 7032). Informeer bij het bestellen naar de minimale afnamehoeveelheid en levertijd.

Kleine kleurveranderingen kunnen ontstaan door inwerking van organsiche kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel , droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20°C.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20°C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 75 µm/100 g/m2

Viscositeit

ca. 1200 mPas

Geschikte ondergronden

Beton en cementdeklagen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 bedragen.
Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen moet de hechting middels een proefvlak vooraf getest worden.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm², waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm². Het vochtgehalte in een cementgebonden ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%. Optrekkend vocht moet worden voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergronden voorbehandelen door middel van stofarm kogelstralen. De ondergrond moet na het stralen een oppervlakteruwheid vergelijkbaar met schuurpapier korrel P100 hebben. Schuren is alleen geschikt voor kleine oppervlakken zoals randen. Met uitzondering van slechthechtende 1K- en 2K-verflagen; deze geheel verwijderen door middel van diamantschuren, vervolgens het oppervlak stofarm stralen.

Voor de afwerking van andere ondergronden, zoals bijvoorbeeld oude intacte coatinglagen, zal vooraf advies ingewonnen moeten worden bij de technisch adviseur van DAW Coatings Nederland.


Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mortel.

Gereedmaken van het materiaal

Eerst de massa doorroeren en daarna de verharder toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals grondig doormengen tot een egale kleur is verkregen.

Mengverhouding

Massa (A) : verharder (B) = 2 : 1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met spaan of kortharige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Zuigende minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met Disbopox 4010 RapidPrimer.
Gemengd materiaal op de vloer gieten en met een rubberen trekker gelijkmatig verdelen en goed doorrollen met een kortharige nylonroller. De nog natte laag altijd afzanden met Disboxid 942 Mischquarz (0,2 - 0,4 mm) of Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm). Bij sterk zuigende ondergronden kan een tweede grondlaag noodzakelijk zijn.

Schraaplaag (optie)
Op ruwe ondergronden met oppervlakteruwheid > 1,0 mm (vastgesteld met de zandvlekmethode conform NEN 1042 bijlage B) is een schraaplaag noodzakelijk.


Schraaplaag samenstellen met:
1,0 gewichtsdeel Disbopox 4010 RapidPrimer +
0,75 gewichtsdelen Disboxid 942 Mischquarz +
0,75 gewichtsdelen Disboxid 943 Einstreuquarz

Het materiaal op de gegronde ondergrond gieten en met een spaan scherp over het oppervlak afschrapen.

Afwerklaag
Disbopur 3270 PA-Coat op de ondergrond gieten en met een rubberen trekker gelijkmatig verdelen en zorgvuldig doorrollen met een kortharige nylonroller.

Verbruik

Grondlaag
Disbopox 4010 RapidPrimer ca. 400 - 500 g/m²
Schraaplaag op ondergronden met ruwheid > 1,0 mm
Disbopox 4010 RapidPrimer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m²
ca. 500 g/mm/m²
ca. 500 g/mm/m²
Afwerklaag
Disbopur 3270 PA-Coat ca. 350 g/m2 per laag

Het betreft hier een indicatie, exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 25 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5°C en maximaal 30°C voor omgeving en ondergrond.
De materiaaltemperatuur moet 15°C - 25°C zijn.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen wanneer meerdere lagen Disbopur 3270 PA-Coat aangebracht worden:
bij 5°C minimaal 3 uur - maximaal 36 uur
bij 20°C minimaal 2 uur - maximaal 24 uur
bij 30°C minimaal 1 uur - maximaal 12 uur
Bij overschrijding van de maximale wachttijden moet de voorgaande laag ingestrooid worden met Disboxid 942 Mischquarz (0,2 - 0,4 mm).

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 3 uur en na 3 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten. 
Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met Disbocolor 499 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden