Disboxid 925 PHS-Deckschicht OS 13

Gepigmenteerde, elastische afwerking op basis van epoxyhars in het Disboxid Parkhaus-systeem OS 13.
Twee componenten (2K).

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/181410/054884_Logo_disbon_claim_kleur_NL.png

Toepassing

Afwerklaag voor het Disboxid Parkhaus-Systeem OS 13. Niet geschikt voor langdurige belasting van zwaar verkeer en toepassing buiten.

Eigenschappen

  • langdurig met water te belasten
  • elastisch
  • bestand tegen vorst/dooizoutcycli

Materiaalbasis

Gepigmenteerde 2K-epoxyhars voor rolapplicatie, A/F, total solid.

Verpakking

25 kg (basis: 21,25 kg metalen emmer, verharder: 3,75 kg metalen emmer)

Kleur

Kiezelgrijs
Speciale kleuren op aanvraag (houdt rekening met levertijden).

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Slepen met
goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
In ongeopende, originele verpakking bij 20°C minimaal 24 maanden houdbaar. Bij opslag onder
lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3
Raadpleeg het kenmerkblad van het Disboxid Parkhaus-Systeem OS 13.

Mengverhouding

Basis : verharderr = 85 : 15 gew.-delen

Certificaat

Actuele informatie is op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

CE-markering

CE 11: DIS-925-010369 EN 1504-2:2004
CE 11: DIS-925-010369 EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht nemen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden