Systeemblad OS 11 a

Vloercoatsysteem volgens Rili-SIB 2001 van DAfStb en ZTV-ING voor het beschermen van vloeroppervlakken  in de klasse OS 11/OS-F van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages.

Vloercoatsysteem met dynamische scheuroverbrugging tot -20 °C in twee lagen voor oppervlakken die bereden worden, optioneel met een UV-bestendige coating af te werken.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/184947/055780_Disbon-logo_NL.png

Het Disboxid PHS-Systeem OS 11a Nieuw moet worden toegepast als vloercoatsysteem op te berijden oppervlakken in parkeergarages waar dynamische scheuroverbrugging noodzakelijk is. Het vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van ≥ 4,5 mm en bestaat uit de volgende producten:


SysteemProduct
Grondlaag of Disboxid 460 EP-Ground
Grondlaag ofDisboxid 461 EP-Filler Neu
Grondlaag 
(voor vochtgevoelige ondergronden)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Scheuroverbruggende 
tussenlaag
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
SlijtlaagDisboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
Afwerklaag 
(niet vergelend) of
Disboxid 924
PHS-Versiegelung N
AfwerklaagDisboxid 926
PHS-Deckschicht

Toepassing

Op horizontale oppervlakken van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages. Binnen en buiten toe te passen. Geschikt op minerale vloeroppervlakken met oppervlakkige scheuren, ook als deze met dooizout worden belast. Niet geschikt voor langdurige belasting van vrachtverkeer.

Materiaalbasis

Disboxid 460 EP-Ground:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Disboxid 461 EP-Filler:
Vullende 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.
Speciaal voor vochtgevoelige ondergronden.

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N:

Gepigmenteerde, zeer elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:

Gepigmenteerde, taai-elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
Gepigmenteerde, taai-elastische 2K-polyurethaan, niet vergelend en oplosmiddelhoudend

Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Gepigmenteerde, elastische 2K-epoxyhars. Slijtvast, met de roller te verwerken,
total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Glansgraad

  • Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
    Glanzend
  • Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
    Zijdemat

Technische eigenschappen

Disboxid 460
EP-Ground
Disboxid 462 
EP-Siegel Neu
Disboxid 921
PHS-
Zwischenschicht N
Disboxid 922
PHS-
Verschleißschicht N
Disboxid 926
PHS-
Deckschicht N
Disboxid 924
PHS-
Versiegelung N
Soortelijke massaca. 1,1 g/cm3ca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,55 g/cm3ca. 1,40 g/cm3ca. 1,45 g/cm3
Mengverhouding
Basismateriaal (A):
Verharder (B):
7 gew.-delen 
3 gew.-delen
3 gew.-delen 
1 gew.-deel
10 gew.-delen 
23 gew.-delen
4 gew.-delen 
1 gew.-deel
82 gew.-delen 
18 gew.-delen
78 gew.-delen 
22 gew.-delen
VerbruikGrondlaag:
ca.
300-500 g/m2


Schraaplaag:

ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz
Afzanden:

ca. 800–
1.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
Grondlaag:
ca.
300-500 g/m2


Schraaplaag:

ca. 660 g/mm/m+ ca. 1000 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz
Afzanden:

ca. 800–
1.500 g/m2 Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 2.000 g/m2 overeenkomstig toeslag ruwheid
ondergrond:

Toeslag ruwheid ondergrond:
0,5 mm:
dz van 0,6 kg/m1,0 mm:
dz
van 1,1 kg/m2
ca. 1.750 g/m2
+ 350 g/m2 Disboxid 942 Mischquarz


Afzanden:

Vol afzanden ca.
4–6 kg/m2 met Disboxid 943 Einstreuquarz
ca.
600–800 g/m2
ca.
600–800 g/m2
overeenkomstig toeslag ruwheid ondergrond:

Toeslag ruwheid ondergrond:
0,2 mm:
dz van 0,2 kg/m2 + 20 gew.-% Disboxid 942 Mischquarz
Verwerkingstijd ca. 30 minutenca. 30 minutenca. 30 minutenca. 25 minutenca. 20 minutenca. 25 minuten
Droogtijd
Over te schilderen
Te belopen
Licht mech. te belasten 
Volledig uitgehard

na ca. 12–48 uur
na ca. 12 uur

na ca. 7 dagen
n. ca. 8–24 uur
na ca. 12 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 9–24 uur
na ca. 15 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 12 uur
na ca. 9 uur
na ca. 1 dag
na ca. 5 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 4 dagen
na ca. 7 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 3 dagen
na ca. 7 dagen..
Verwerkingstemperatuur
Minimum
Maximum
10 °C
30 °C
Hechttreksterkte> 1,5 N/mm2
Stroefheid59 Skt.66 Skt.
Scheuroverbrugging klasseIIT+V (-20°)
Laagdikte≥ 4,5 mm
aangenomen waarde bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
rekening houden met een toeslag bij een ruwe ondegrond conform RiLi-SIB van DAfStb.
laagdiktetoeslag
De hoeveelheid materiaal van de afwerklaag is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond, de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte gereedschap.
Bij lage temperaturen kan het verbruik ca. 0,2 - 0,3 kg/m2 hoger liggen.
Raadpleeg voor Disboxid 461 EP-Filler Neu de TI 461

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
Disboxid 460
EP-Ground
25 kg verpakkingseenheid:
17,5 kg basismateriaal (A)
7,5 kg verharder (B)
600 kg verpakkingseenheid:
210 kg vat basismateriaal 2 x
180 kg vat verharder 1 x
Transparant
Disboxid 461
EP-Filler Neu
30 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Transparant
Disboxid 462 
EP-Siegel Neu
25 kg verpakkingseenheid:
18,75 kg basismateriaal (A)
6,25 kg verharder (B)
800 kg verpakkingseenheid:
200 kg vat basismateriaal 3 x
200 kg verharder 1 x
Transparant
Disboxid 921
PHS-Zwischenschicht N
30 kg verpakkingseenheid:
9 kg basismateriaal (A)
21 kg verharder (B)
Kieselgrau
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
30 kg verpakkingseenheid:
24 kg basismateriaal (A)
6 kg verharder (B)
Hellbeige
Disboxid 924
PHS-Versiegelung N
32,5 kg verpakkingseenheid:
25,35 kg basismateriaal (A)
7,15 kg verharder (B)
Kieselgrau
speciale kleuren
op aanvraag
Disboxid 926
PHS-Deckschicht N
30 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Kieselgrau
speciale kleuren
op aanvraag

Let op: Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden (niet bij Disboxid 924 PHS-Versiegelung N).
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. De reinigings- en onderhoudsvoorschriften voor de Disboxid PHS-systemen in acht nemen.

Opslag

ProductBewarenOpslagtijd
Disboxid 460
EP-Ground
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 461
EP-Filler Neu
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, 
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 462
EP-Siegel Neu
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, 
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 921
PHS-Zwischenschicht N
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, 
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, 
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 924
PHS-Versiegelung N
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, 
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 926
PHS-Deckschicht N
koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden, 
in originele, gesloten verpakking

Bij lagere temperaturen het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen en buiten. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden van de coatings beïnvloeden. 
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een proefvlak maken.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn. Bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).
Optrekkend vocht mag bij toepassing van Disboxid 460 EP-Ground en Disboxid 461 EP-Filler Neu niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Voorbereiding

Disboxid 460 EP-Ground / Disboxid 461 EP-Filler Neu / Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en nogmaals grondig doorroeren. Niet uit de geleverde verpakking verwerken.

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N en Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemeng materiaal overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren. Het vulzand na het overgieten langzaam en gelijkmatig toevoegen. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage 1–5 gew.-% Disboxid 952 Stellmittel toevoegen.

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N en Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een
langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Zuigende, minerale ondergronden:
Gemengde Disboxid 460 EP-Ground of Disboxid 961 EP-Grund op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele ontstane plassen (glanzende plekken) met een halflangharige roller narollen.
Verbruik: Disboxid 460 EP-Ground en Disboxid 461 EP-Filler Neu ca. 300 - 500 g/m2

Zuigende, minerale en vochtgevoelige ondergronden:
Disboxid 462 EP-Siegel Neu als boven omschreven verwerken.
Verbruik: Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 300–500 g/m2

De nog natte grondlaag met Disboxid 943 Einstreuquarz gelijkmatig afzanden. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik: Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800 g/m2

Schraaplaag (optioneel)
Ruwe, grove ondergronden na het voorstrijken met de schraaplaag egaliseren (laagdikte 0,5- 2,0 mm).
Verbruik:
Disboxid 460 EP-Ground of Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 660 g/mm/m 
Disboxid 461 EP-Filler Neu 1000 g/mm/m2 
toevoegen 
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1000 g/mm/m2
De natte schraaplaag gelijkmatig afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz. Na droging overtollig, niet hechtend  zand verwijderen.
Verbruik:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800-1.500 g/m2
Tussenlaag
Gemengde Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten het materiaal met een stekelrol kruislings ontluchten. Let op de toeslag bij een ruwe ondergrond.
Verbruik:
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N ca. 2.000 g/m2

Toeslag bij een ruwheid ondergrond:
0,5 mm: dz menging van 0,6 kg/m2
1,0 mm: dz menging van 1,1 kg/m2
De extra verbruiken moeten bij de bepaalde ruwheid van de ondergrond worden meeberekend.

Slijtlaag

Aan de gemengde Disboxid 922 PHSVerschleißschicht N 20 gew.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) toevoegen, de gemengde materialen op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Indien meerdere lagen moeten worden aangebracht de laag met Disboxid 943 Einstreuquarz (0,3-0,8 mm) afzanden. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen. Let op de toeslag bij een ruwe ondergrond.
Verbrauch:
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N ca. 1.750 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 350 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz bij vol afzanden ca. 4–6 kg/m2

Toeslag bij een ruwe ondergrond:
0,2 mm: dz menging van 0,20 kg/m2
Bij dit verbruik bij een bepaalde ruwheid moet 20 gew.-% Disboxid 942 Mischquarz extra worden meeberekend.

Afwerklaag

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N of Disboxid 926 PHS-Deckschicht op de afgezande slijtlaag gieten en met een de gummirakel gelijkmatig, in een haakse richting op de onderlaag, verdelen. Narollen met een roller met een halflange vacht in een kruislaag. Bij het verwerken van de Disboxid 924 PHS-Versiegelung N oplosmiddelbestendig gereedschap gebruiken.
Verbruik:
Disboxid 926 PHS-Deckschicht ca. 600–800 g/m2
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N ca. 600–800 g/m2

Markering
Voor het aanbrengen van markeringen, belijning, symbolen etc. op de afwerklaag de Disbothan 885 PU-Color toepassen. Raadpleeg voor de verwerking en het verbruik van dit product het technisch informatieblad 885.

Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid
EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en
aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid
EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg
volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- en tussenlaag moet bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid min. 8 tot 12 uur en max. 24 uur, tussen de tussenlaag en slijtlaag min. 10 uur en max. 24 uur en tussen de slijtlaag en afwerklaag min. 24 uur en max. 48 uur bedragen.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve
luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet
minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen. Bij Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N mag de luchtvochtigheid niet meer zijn dan 70 %.


Let op: Voor alle producten geldt dat bij een lagere temperatuur van de ondergrond, omgeving en materiaal het verbruik ca. 200–300 g/m2 hoger kan zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 24 uur te belopen, na ca. 3 tot 4 dagen licht mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden (bij 10 °C na ca. 48 - 72 uur te belopen). Hogere temperaturen versnellen het uitharden (bij 30 °C na ca. 16 uur te belopen). Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking gereedschap reinigen volgens onderstaande tabel.
ProductVerdunner
Disboxid 460
Disboxid 461
Disboxid 462
Disboxid 926
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 921
Disboxid 922
Disboxid 924
Disbocolor 499 Verdünner

Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad en de
diverse testrapporten van:

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N
Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden