Systeemblad OS 11 b

Vloercoatsysteem volgens Rili-SIB 2001 van DAfStb en ZTV-ING voor het beschermen van vloeroppervlakken  in de klasse OS 11/OS-F van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages.

Vloercoatsysteem met dynamische scheuroverbrugging tot -20 °C voor binnen en buiten op oppervlakken die bereden worden, optioneel met een UV-bestendige coating af te werken.

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/184948/055781_Disbon-logo_NL.png

Het Disboxid PHS-Systeem OS 11b Nieuw moet worden toegepast als vloercoatsysteem op te
berijden oppervlakken in parkeergarages waar dynamische scheuroverbrugging noodzakelijk is. Het
vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van ≥ 4,0 mm en bestaat uit de volgende producten:

SysteemProduct
Grondlaag ofDisboxid 460 EP-Ground
Grondlaag ofDisboxid 461 EP-Filler Neu
Grondlaag
(voor vochtgevoelige ondergronden)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Scheuroverbruggende tussenlaagDisboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Afwerklaag (niet vergelend) ofDisboxid 924 PHS-Versiegelung N
AfwerklaagDisboxid 926 PHS-Deckschicht

Toepassing

Op horizontale oppervlakken van parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages. Binnen en buiten toe
te passen. Geschikt op minerale vloeroppervlakken met oppervlakkige scheuren, ook als deze met
dooizout worden belast. Niet geschikt voor langdurige belasting van vrachtverkeer.

Materiaalbasis

Disboxid 460 EP-Ground:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Disboxid 461 EP-Filler:
Vullende 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.
Speciaal voor vochtgevoelige ondergronden.

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N:
Gepigmenteerde, zeer elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
Gepigmenteerde, taai-elastische 2K-polyurethaan, niet vergelend en oplosmiddelhoudend

Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Gepigmenteerde, elastische 2K-epoxyhars. Slijtvast, met de roller te verwerken,
total solid volgens Deutscher Bauchemie.


Glansgraad

  • Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
    Glanzend
  • Disboxid 924 PHS-Versiegelung N:
    Zijdemat

Technische eigenschappen

Disboxid 460 
EP-Ground
Disboxid 462
EP-Siegel Neu
Disboxid 921
PHS-Zwischenschicht N
Disboxid 926
PHS-Deckschicht
Disboxid 924
PHS-Versiegelung N
Soortelijke massaca. 1,1 g/cm3ca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,40 g/cm3ca. 1,45 g/cm3
Mengverhouding
Basismateriaal (A):
Verharder (B):
7 gew.-delen 
3 gew.-delen
3 gew.-delen 
1 gew.-deel
10 gew.-delen 
23 gew.-delen
82 gew.-delen 
18 gew.-delen
78 gew.-delen 
22 gew.-delen
VerbruikGrondlaag:
ca. 300–500 g/m2

Schraaplaag:
ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz

Afzanden:
ca. 800–1.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
Grondlaag:
ca. 300–500 g/m2

Schraaplaag:
ca. 660 g/mm/m2
+ ca. 1000 g/mm/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Afzanden:
ca. 800–1.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 2.000 g/m2
+ 400 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz

Vol afzanden:
ca. 4–6 kg/m2 met Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 600–800 g/m2 ca. 600–800 g/m 2
overeenkomstig toeslag ruwheid ondergrond:

Toeslag ruwheid ondergrond:

0,5 mm:
dz von 0,2 kg/m2
+ 20-gew.-% Disboxid 942 Mischquarz
1,0 mm:
dzvon 0,5 kg/m2
+ 20-gew.-% Disboxid 942 Mischquarz
Verwerkingstijd ca. 30 minutenca. 30 minutenca. 30 minutenca. 20 minutenca. 25 minuten
Droogtijd
Over te schilderen
Te belopen
Licht mech. te belasten 
Volliedig uitgehard
na ca. 12–48 uur
na ca. 12 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 8–24 uur
na ca. 8 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 9–24 uur
na ca. 15 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 4 dagen
na ca. 7 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 3 dagen
na ca. 7 dagen
Verwerkingstemperatuur
Minimum
Maximum
10 °C
30 °C
Hechttreksterkte> 1,5 N/mm2
Stroefheid (Skid-Resistance-Tester)
na slijtage
56 Skt.66 Skt.
ScheuroverbruggingIIT+V (-20°)
Laagdikte≥ 4,0 mm
 aangenomen waarde bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
 rekening houden met een toeslag bij een ruwe ondegrond conform RiLi-SIB van DAfStb.
 laagdiktetoeslag
 de hoeveelheid materiaal van de afwerklaag is afhankelijk van de ruwheid van de  ondergrond, de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte
 gereedschap.
 Raadpleeg voor Disboxid 461 EP-Filler Neu de TI 461.

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
Disboxid 460 EP-Ground25 kg verpakkingseenheid:
17,5 kg basismateriaal (A)
7,5 kg verharder (B)
600 kg verpakkingseenheid:
210 kg vat basismateriaal (A) 2 x
180 kg vat verharder (B) 1 x
Transparant
Disboxid 461 EP-Filler Neu30 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Transparant
Disboxid 462 EP-Siegel Neu25 kg verpakkingseenheid:
18,75 kg basismateriaal (A)
6,25 kg verharder (B)
800 kg verpakkingseenheid:
200 kg vat basismateriaal (A) 3 x
200 kg vat verharder (B) 1 x
Transparant
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N30 kg verpakkingseenheid:
9 kg basismateriaal (A)
21 kg verharder (B)
Kieselgrau
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N32,5 kg verpakkingseenheid:
25,35 kg basismateriaal (A)
7,15 kg verharder (B)
Kieselgrau
Speciale kleuren 
op aanvraag
Disboxid 926 PHS-Deckschicht30 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Kieselgrau
Speciale kleuren 
op aanvraag

Let op: Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden (niet bij Disboxid 924 PHS-Versiegelung N).
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden.

Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet. De reinigings- en onderhoudsvoorschriften voor de Disboxid PHS-systemen in acht nemen.

Opslag

ProductOpslagOpslagtijd
Disboxid 460 EP-Groundkoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 461 EP-Filler Neukoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 462 EP-Siegel Neukoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht Nkoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 924 PHS-Versiegelung Nkoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 926 PHS-Deckschichtkoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking

Bij lagere temperaturen het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen en buiten. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden van de coatings beïnvloeden.
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins
kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een
proefvlak maken. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn.
Bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).
Optrekkend vocht mag bij toepassing van Disboxid 460 EP-Ground en Disboxid 461 EP-Filler Neu niet
voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of
frezen. Reparaties uitvoeren met Disbo­cret® PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Voorbereiding

Disboxid 460 EP-Ground / Disboxid 461 EP-Filler Neu / Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in
een voldoende groot vat en nogmaals grondig doorroeren. Niet uit de geleverde verpakking verwerken.

Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N:

Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemeng materiaal overgieten in een
andere vat en nogmaals doorroeren. Het vulzand na het overgieten langzaam en gelijkmatig
toevoegen. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage
1–5 gew.-% Disboxid 952 Stellmittel toevoegen.

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N und Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een
langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in
een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Zuigende, minerale ondergronden:
Gemengde Disboxid 460 EP-Ground of Disboxid 961 EP-Grund op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele ontstane plassen (glanzende plekken) met een halflangharige roller narollen.
Verbruik: Disboxid 460 EP-Ground en Disboxid 461 EP-Filler Neu ca. 300 - 500 g/m2.

Zuigende, minerale en vochtgevoelige ondergronden:

Disboxid 462 EP-Siegel Neu als boven omschreven verwerken.
Verbruik: Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 300–500 g/m2.

De nog natte grondlaag met Disboxid 943 Einstreuquarz gelijkmatig afzanden. Na droging overtollig,
niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik: Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800 g/m2.

Schraaplaag (optioneel)
Ruwe, grove ondergronden na het voorstrijken met de schraaplaag egaliseren (laagdikte 0,5- 2,0 mm).
Verbruik:
Disboxid 460 EP-Ground of Disboxid 462 EP-Siegel Neu ca. 660 g/mm/m2.
Disboxid 461 EP-Filler Neu 1000 g/mm/m2.
toevoegen
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1000 g/mm/m2.
De natte schraaplaag gelijkmatig afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz. Na droging overtollig, niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800-1.500 g/m2.

Tussenlaag
Gemengde Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten het materiaal met een stekelrol kruislings ontluchten. Let op de toeslag bij een ruwe ondergrond.
Verbruik:
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N ca. 2.000 g/m2.
Disboxid 942 Mischquarz ca. 400 g/m2.

Afzanden:

Het afzanden moet binnen max. 30 minuten na het aanbrengen van de tussenlaag worden uitgevoerd.
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 4–6 kg/m2 bij vol afzanden
Toeslag bij een ruwe ondergrond: 
0,5 mm dz van 0,2 kg/m2
1,0 mm dz van 0,5 kg/m2
Bij dit verbruik bij een bepaalde ruwheid moet 20 gew.-% Disboxid 942 Mischquarz extra worden
meeberekend.

Afwerklaag

Disboxid 924 PHS-Versiegelung N of Disboxid 926 PHS-Deckschicht op de afgezande slijtlaag gieten
en met een de gummirakel gelijkmatig, in een haakse richting op de onderlaag, verdelen. Narollen met een roller met een halflange vacht in een kruislaag. Bij het verwerken van de Disboxid 924 PHS-Versiegelung N oplosmiddelbestendig gereedschap gebruiken.
Verbruik:
Disboxid 926 PHS-Deckschicht ca. 600–800 g/m2.
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N ca. 600–800 g/m2.

Markering
Voor het aanbrengen van markeringen, belijning, symbolen etc. op de afwerklaag de Disbothan 885
PU-Color toepassen. Raadpleeg voor de verwerking en het verbruik van dit product het technisch
informatieblad 885.
Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2).
Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en
aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg
volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- en tussenlaag moet bij 20 °C en 60 % relatieve
luchtvochtigheid min. 8 en max. 24 uur en tussen de tussenlaag en afwerklaag min. 24 uur en max. 48 uur bedragen.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve
luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet
minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Let op: Voor alle producten geldt dat bij een lagere temperatuur van de ondergrond, omgeving en
materiaal het verbruik ca. 200–300 g/m2 hoger kan zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 24 uur te belopen, na ca. 3 tot 4 dagen licht
mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden (bij 10 °C na ca. 48 belopen). Hogere
temperaturen versnellen het uitharden (bij 30 °C na ca. 16 uur te belopen). Tijdens het uitharden (ca.
24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een
verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking gereedschap reinigen volgens onderstaande
tabel.

ProductVerdunner
Disboxid 460
Disboxid 461
Disboxid 462
Disboxid 926
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 921
Disboxid 924
Disbocolor 499 Verdünner

Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad en de
diverse testrapporten van:

Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 921 PHS-Zwischenschicht N
Disboxid 924 PHS-Versiegelung N
Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden