Systeemblad OS 13

Vloercoatsysteem volgens Rili-SIB 2001 van DAfStb. voor het beschermen van vloeroppervlakken  parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages.

Vloercoatsysteem voor overdekte oppervlakken met statische scheuren tot -10 °C.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/184972/055788_Disbon-logo_NL.png

Disboxid Parkhaus-Systeem OS 13 Nieuw
Het Disboxid PHS-Systeem OS 13 Nieuw moet binnen worden toegepast als vloercoatsysteem in parkeergarages waar geen dynamische scheuroverbrugging noodzakelijk is. Het vloercoatsysteem geeft ondanks een geringe hoeveelheid materiaal een laagdikte van 3 mm. Het systeem bestaat uit 3 systeemcomponenten.


SysteemProduct
GrondlaagDisboxid 920 PHS-Grund N
Scheuroverbruggende tussenlaag
en slijtlaag
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
AfwerklaagDisboxid 926 PHS-Deckschicht 

Toepassing

Op horizontale oppervlakken binnen in parkeergarages zoals parkeerplaatsen, rijbanen en in- en uitritten.

Materiaalbasis

Disboxid 920 PHS-Grund N:
Laagvisceus, 2K-epoxyhars, total solid volgens Deutscher Bauchemie.
Speciaal voor vochtgevoelige ondergronden.

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:
Gepigmenteerde, taai-elastische self-levelling 2K-polyurethaan.

Disboxid 926 PHS-Deckschicht:

Gepigmenteerde, elastische 2K-epoxyhars. Slijtvast, met de roller te verwerken,
total solid volgens Deutscher Bauchemie.

Glansgraad

Glanzend (afwerklaag)

Technische eigenschappen

Disboxid 920
PHS-Grund N
Disboxid 922
PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 926 
PHS-Deckschicht
Soortelijke massaca. 1,1 g/cm3ca. 1,2 g/cm3ca. 1,40 g/cm3
Mengverhouding
Basismateriaal (A):
Verhader (B):
3 gew.-delen 
1 gew.-deel
3 gew.-delen 
1 gew.-deel
82 gew.-delen 
18 gew.-delen
Verbruikca. 300-500 g/m2

Afzanden:

ca. 700 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca.1.200 g/m2
overeenkomstig toeslag ruwheid ondergrond:

Toeslag ruwheid ondergrond Rt:

0,5 mm dz van 0,3 kg/m2
1,0 mm dz van 0,5 kg/m2

Afzanden:

ca. 4.500 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 600–800 g/m2
Verwerkingstijd ca. 30 min.ca. 25 min.ca. 20 min.
Droogtijd
Over te schilderen
Te belopen
Mechanisch te belasten 
Volledig uitgehard
na ca. 8–48 uur
na ca. 12 uur

na ca. 7 dagen
na ca. 12 uur
na ca. 9 uur
na ca. 1 dag
na ca. 5 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 24 uur
na ca. 4 dagen
na ca. 7 dagen
Verwerkingstemperatuur
Minimum
Maximum
10 °C
30 °C
10 °C
30 °C
10 °C
30 °C
Stroefheid> 50 Skt.
ScheuroverbruggingA1 (0,1 mm) bij -10 °C
Laagdikte3 mm
 aangenomen waarde bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
 rekening houden met een toeslag bij een ruwe ondegrond conform AbP.
 toeslag laagdikte
 De hoeveelheid materiaal van de afwerklaag is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond,  de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte
 gereedschap.

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
Disboxid 920 PHS-Grund N25 kg verpakkingseenheid:
18,75 kg basismateriaal (A)
6,25 kg verharder (B)
720 kg verpakkingseenheid:
180 kg vat basismateriaal (A) 3 x
180 kg vat verharder (B) 1 x
Transparant
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N30 kg verpakkingseenheid:
24 kg basismateriaal (A)
6 kg verharder (B)
Hellbeige
Disboxid 926 PHS-Deckschicht 30 kg verpakkingseenheid:
24,6 kg basismateriaal (A)
5,4 kg verharder (B)
Kieselgrau
speciale kleuren voor de afwerklaag op aanvraag. Vraag naar de levertijden.

Let op: Kleurveranderingen en een verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden.
Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.
De reinigings- en onderhoudsvoorschriften voor de Disboxid PHS-systemen in acht nemen.

Opslag

ProductOpslagOpslagtijd
Disboxid 920 PHS-Grund N
koel,
droog,
vorstvrij
24 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht Nkoel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking
Disboxid 926 PHS-Deckschicht koel,
droog,
vorstvrij
12 maanden,
in originele, gesloten verpakking

Bij lagere temperaturen het materiaal voor verwerking bij ca. 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Siliconenhoudende producten e.d. of resten daarvan mogen niet aanwezig omdat deze het uitharden
van de coatings beïnvloeden.
Oppervlakken die extreem gesloten zijn of zijn nabehandeld met een Curing-compount of anderszins
kunnen bij onvoldoende voorbereiding van de ondergrond onvoldoende hechting geven. Zonodig een
proefvlak maken.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.
De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 1,5 N/mm2, waarbij de laagste
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn. Bij beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of
frezen. Reparaties uitvoeren met Disbocret® PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Voorbereiding

Disboxid 920 PHS-Grund N:
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemeng materiaal overgieten in een
andere vat en nogmaals doorroeren. Als het materiaal als schraaplaag moet worden toegepast dan 1,5–2 gew.-% Disboxid 952 Stellmittel toevoegen.

Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N:

Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemeng materiaal overgieten in een
andere vat en nogmaals doorroeren. Het materiaal mag niet verdund worden. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage 1–5 gew.-% Disboxid 952 Stellmittel toevoegen.
Materiaal niet mengen in de geleverde verpakking.

Disboxid 926 PHS-Deckschicht:
Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een
langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in
een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat.

Opbouw van het verfsysteem

Grondspachtellaag
Zuigende, licht ruwe ondergronden met Disboxid 920 PHS-Grund N poriënvrij door middel van gieten voorzien van een grondlaag. Teveel aan materiaal (plassen) narollen.
Verbruik:
Disboxid 920 PHS-Grund N ca. 300 g/m2
De nog natte grondlaag met Disboxid 943 Einstreuquarz gelijkmatig afzanden. Na droging overtollig,
niet hechtend zand verwijderen.
Verbruik: Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 700 g/m2.

Schraaplaag (optioneel)
Ruwe, grove ondergronden na het voorstrijken met de schraaplaag egaliseren.
Verbruik:
Disboxid 920 PHS-Grund N ca. 800 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 800 g/mm/m2
Disboxid 952 Stellmittel ca. 12 g/mm/m2
De natte schraaplaag gelijkmatig afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz. Na droging overtollig, niet
hechtend zand verwijderen.
Verbruik:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 800-1.000 g/m2.
Tussenlaag
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N op de afgezande grondlaag/schraaplaag gieten en met een spaan gelijkmatig verdelen.
Verbruik:
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N ca. 1.200 g/m2

Toeslag bij een ruwe ondergrond:
0,5 mm: dz van 0,3 kg/m2
1,0 mm: dz van 0,5 kg/m2

Afzanden:
Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 4.500 g/m2

Afwerklaag
Disboxid 926 PHS-Deckschicht op de afgezande tussenlaag gieten en met een de gummirakel gelijkmatig aftrekken. Narollen met een roller met een halflange vacht in een kruislaag.
Verbruik:
Disboxid 926 PHS-Deckschicht ca. 600–800 g/m2
Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint (zie voorbeeld 1 en 2).
Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint met
aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg
volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtel
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen het aanbrengen van de grond- en tussenlaag moet bij 20 °C en 60 % relatieve
luchtvochtigheid min. 8 uur en tussen de tussen- en afwerklaag min. 24 uur bedragen.
Bij hogere temperaturen is de wachttijd korter en bij lagere temperaturen langer.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve
luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet
minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.
Bij Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N mag de luchtvochtigheid niet meer zijn dan 70 %.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 24 uur te belopen, na ca. 4 dagen licht mechanisch te belasten en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking gereedschap reinigen volgens onderstaande
tabel.
ProductVerdunner
Disboxid 920
Disboxid 926
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 922Disbocolor 499 Verdünner
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad en de
diverse testrapporten van:
Disboxid 920 PHS-Grund N
Disboxid 922 PHS-Verschleißschicht N
Disboxid 926 PHS-Deckschicht

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch
informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI
worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden