Systeemblad OS 8

Vloercoatsysteem volgens de richtlijnen van RiLi-SIB 2001 des DAfStb.
voor parkeerplaatsen en rijbanen in parkeergarages.

Voor overdekte, te berijden oppervlaken zonder scheuren.

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/184945/055778_Disbon-logo_NL.png
Disboxid Parkhaus-Systeem OS 8
Het Disboxid PHS-Systeem OS 8 moet worden toegepast als star vloercoatsysteem op te berijden, mechanisch sterk te belasten oppervlakken waar geen scheuroverbrugging noodzakelijk is. Binnen toepassen op vloeren in parkeergarages. Het vloercoatsysteem heeft een totale laagdikte van 2,5 mm en betsaat uit de volgende producten:

SysteemProduct
GrondlaagDisboxid 460 EP-Ground gemengd met Disboxid 942 Mischquarz 0,1-0,4 mm
AfzandenKwartszand 0,3-0,8 mm
AfwerklaagDisboxid 464 EP-Decksiegel

Toepassing

Op mechanisch en chemisch belaste betonnen horizontale oppervlakken binnen in parkeergebouwen zoals parkeerplaatsen, rijbanen alsmede hellingbanen, in- en uitritten.
  • ter voorkoming van opname van in wateroplosbare schadelijke stoffen
  • het verbeteren van de weerstand tegen chemicaliën
  • het verbeteren van de slijtvastheid
  • het verbeteren antislip-effect

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen. De ondergrond moet een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2 .
Vochtgehalte ondergrond:
Het vochtgehalte in de ondergrond moet stabiel zijn. Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode).
Optrekkend vocht mag niet voorkomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Voorbereiding

Disboxid 460 EP-Ground:
Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Gemengd materiaal overgieten in een voldoende groot vat en Disboxid 942 Mischquarz toevoegen (mengverhouding 1 : 1 gew.delen). Nogmaals grondig doorroeren tot een homogene spachtelmassa ontstaat.

Disboxid 464 EP-Decksiegel:
Vooraf het basismateriaal (A) doorroeren. Verharder (B) toevoegen aan basismateriaal. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in een andere vat en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat. Het gemengd materiaal mag niet verdund worden. Op oppervlakken met een neiging (hellingen) afhankelijk van de het neigingspercentage 1–3 gew.-% Disboxid 952 Stellmittel toevoegen.
Materiaal niet mengen in de geleverde verpakking.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag (spachtellaag)
Op de voorbehandelde ondergrond een menging van Disboxid 460 EP-Ground en Disboxid 942 Mischquarz gieten en met een roestvrijstalen spaan of gummirakel gelijkmatig verdelen. De nog natte laag vol afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm). 
Verbruik:
Disboxid 460 EP-Ground ca. 800 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 800 g/m2
Let op: De ruwheid van de ondergrond vaststellen volgens de richtlijnen van DAfStb, Instandsetzungs-Richtlinie Teil 3: Bestimmung der Rautiefe.

Toeslag ruwheid ondergrond: 
0,5 mm: menging van 0,3 kg/m2 + 0,3 kg/m2 Disboxid 942 Mischquarz
1,0 mm: menging van 0,45 kg/m2 + 0,45 kg/m2 Disboxid 942 Mischquarz

Afzanden:

Disboxid 943 Einstreuquarz ca. 3000 g/m2
Let op: Bij extreem ruwe en sterk zuigende ondergronden moet eerst een grondlaag worden aangebracht  met Disboxid 460 EP-Ground door middel van gieten. Deze laag moet poriënvrij worden aangebracht. Bij optrekkend vocht Disboxid 462 EP-Siegel Neu toepassen.


Afwerklaag
Disboxid 464 EP-Decksiegel op de afgezande grondlaag (spachtellaag) gieten en met een gummiwisser verdelen. Aansluitend de laag met een roller gelijkmatig in een kruislaag narollen.
Verbruik:
Disboxid 464 EP-Decksiegel ca. 700–900g/m2

Verbruik bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid
De hoeveelheid materiaal is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond, de temperatuur tijdens de verwerking en het gebruikte gereedschap.

Let op: Aansluitng op muren uitvoeren door middel van een holle plint(zie voorbeeld 1 en 2). Voegen in vloeren uitvoeren volgens voorbeeld 3 en 4.


 

Bild 8 (031627_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_1.jpg)Bild 9 (031628_SM_DG_PHS_Anschluss_Hohlkehle_Fugen_2.jpg)
Voorbeeld 1:
Aansluiting op muren met een holle plint
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
Voorbeeld 2:
Aansluiting op muren met een holle plint en aansluitvoeg
(1) Betonplaat
(2) Holle plint van Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtelbelag
(3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(4) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff

Bild 10 (031629_SM_DG_PHS_Fugenausbildung_Bodenflaechen_3.jpg)Bild 11 (031630_SM_DG_PHS_Fugenprofil_1.jpg)
Voorbeeld 3:
Voegafdichting in vloer. Afmeting van voeg volgens IVD-Merkblatt Nr. 1
(1) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem
(2) Voegvulling
(3) Kitvoeg met Disbothan 240 PU-Dichtstoff
Voorbeeld 4:
Voegafdichting in vloer met een voegprofiel.
(1) Voegprofiel
(2) Disboxid 415 EP-Mörtel of Disboxid EP-Mörtel (3) Vloercoating Disboxid Parkhaus-Systeem

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 12 uur bedragen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80 %. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 16 uur te belopen en volledig mechanisch te belasten na 7 dagen.
Lagere temperaturen verlengen het uitharden. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen. Let erop dat bij verwerking onder 15 °C het oppervlak tegen vocht (ook luchtvochtigheid) beschermd wordt om een witte uitslag te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met Disboxid 419 Verdünner.
Raadpleeg voor aanvullende informatie het technisch informatieblad, veiligheidskenmerkenblad  en de diverse testrapporten van:
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 464 EP-Decksiegel

Testrapport

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden