Disboxid 462 EP-Siegel Neu

Transparant voorstrijkmiddel voor minerale vloeroppervlakken op basis van epoxyhars. Twee componenten (2K).

Toepassing

Als voorstrijk- of reparatielaag onder Disbon-vloercoatings en de Disboxid Parkhaus-systemen OS 8, OS 11 a en b Neu.
Als bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het repareren van slijtvaste industriële
werkvloeren en voor het opnieuw profileren van beschadigingen.
Als gladde- of antisliplaag.
Voor het vullen van scheuren.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)
wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele
(gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • dringt diep in de ondergrond
  • geeft een glad oppervlak
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • langdurig met water te belasten
  • extreem mechanisch te belasten
  • voldoet aan de eisen van de DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: het beschermen van betonnen oppervlakken.

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laag visceus, total solid.

Verpakking

  • 2,5 kg en 10 kg metalen combi-verpakking
  • 25 kg verpakking (basis 18,75 kg  en verharder 6,25 kg metalen verpakking)
  • 800 kg verpakking (3x basis 200 kg vaten en 1x verharder 200 kg vat).

Kleur

Transparant.

Met Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta's op kleur te brengen.
Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. 
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden.
Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slingerhardheid conform König

ca. 130 sec.

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

Bindmiddel > 70 N/mm²
Mortel 1:10 > 95 N/mm²

Viscositeit

20 °C, ca. 430 mPas

Buig-treksterkte

Bindmiddel ca. 75 N/mm²
Mortel 1:10 ca. 30 N/mm²

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm² zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm², waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

Is optrekkend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met Disboxid
420 E.MI Primer of Disboxid 462 EP-Siegel. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm², waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Verzelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en nogmaals worden gegrond. De vezels mogen niet door de laag steken.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg Disboxid 462 EP-Siegel) toevoegen en doorroeren.

Om het uitharden van het materiaal te versnellen kan tot maximaal 5,5 % (van de totale hoeveelheid) Disboxid 903 EP-Rapid aan de harder worden toegevoegd. Pas daarna de harder aan de massa toevoegen.

Mengverhouding

Basis : verharder = 3 : 1 gewichtsdelen
Basis : verharder = 100 : 37 volumedelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing het materiaal verwerken met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummiwisser langzaam, poriënvullend en gelijkmatig verdelen. Om glanzende plekken te voorkomen de ondergrond in een kruislaag nabehandelen met een halflange lamsvachtroller.
Bij een sterk zuigende ondergrond (materiaal dringt direct in de ondergrond en er ontstaat geen gesloten verflaag) kan een tweede poriënvullende voorstrijklaag noodzakelijk zijn. De tweede laag binnen 24 uur aanbrengen. Bij een langere wachttijd de eerste laag licht afzenden.
Voor een gietcoating/-mortel de natte laag afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz en voor een troffelvloer met Disboxid 944 Einstreuquarz.
Is de laagdikte van de afwerklaag < 1 mm, dan deze niet afzanden.
Op een niet-ingestrooide voorstrijklaag moet binnen 24 uur de volgende laag worden aangebracht.

Transparante afwerklaag
Het materiaal in 1 of 2 lagen aanbrengen als omschreven bij grondlaag. Voor een antislip afwerking de eerste, nog natte laag afzanden met Disboxid 943/944 Einstreuquarz, Durop Granitsplitt of Silicium Carbid naar behoefte.


Schraaplaag

Oneffenheid tot 1,0 mm (zandmethode)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu, 1 gew. deel
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 gew. delen met elkaar mengen.

Oneffenheid vanaf 1,0 mm (zandmethode)

Disboxid 462 EP-Siegel Neu, 1 gew. deel
Quarzsand 1,5 gew. delen
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1:1 gemengd) met elkaar mengen.

Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak (grondlaag) gieten en met een spaan (staand verwerken en een metalen vlakrakel van max. 60 mm breed gebruiken) scherp op de korrel afstrijken om zo oneffenheden te egaliseren. De schraaplaag naar behoefte afzanden.

Troffelvloer
De ondergrond voorstrijken zoals beschreven bij grondlaag.
Disboxid 462 EP-Siegel Neu, 1 gew. deel
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 gew. delen met elkaar mengen.
Het bindmiddel in 2,5 kg verpakking is afgestemd op 25 kg verpakking mortelkwarts.
De mortelkwarts in een tegenstroommenger gieten en het apparaat aanzetten. Het gemengde bindmiddel toevoegen en gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de voorstrijklaag of op de reeds hard geworden, ingestrooide voorstrijklaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladstrijken.
Bij mortelvloeren vooraf de laagdikte instellen.
De troffelvoer voor een eventuele afwerking met Disboxid 462 EP-Siegel Neu deze mengen met ca. 2 gew. -% Disboxid 952 Stellmittel om de poriën af te dichten.

Holle plint (diameter 5 cm)

Een grondlaag aanbrengen als boven omschreven. Reparatiemortel samenstellen uit:
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 gew.-deel
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 gew.-delen
Het aangebrachte materiaal met geschikt gereedschap modelleren tot een holle plint met een straal van 5 cm.

Parkhaussystemen OS 8 en OS 11 a + b
Raadpleeg het overzicht van de Parkhaussystemen.

Verbruik

Grondlaag ca. 200–400 g/m2
Transparante afwerklaag ca. 250–500 g/mper laag
Schraaplaag
Oneffen, licht ruwe ondergrond
Oneffenheid tot 1 mm
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond
Oneffenheid vanaf 1 mm
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Troffelvloer
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Holl plint
Disboxid 462 EP-Siegel NEU
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Het uitvoeren van plaatselijk reparaties op balkonvloeren is mogelijk. Het egaliseren over het gehele betonnen oppervlak is niet mogelijk vanwege het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de EP-mortel en het beton. Scheurvorming is dan niet uit te sluiten.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de verwerkingstijd verkort tot 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 15 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de coating die niet is afgezand worden geschuurd. Is Disboxid 903 EP-Rapid toegevoegd, dan moet altijd worden afgezand als niet dezelfde dag (max. 12 uur) de volgende laag wordt aangebracht.

Wachttijd bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid
Disboxid 462 EP-Siegel NEU Aantal 0,5 liter verp.
Disboxid 903 EP-Rapid
bij 10° C bij 20° C
2,5/ 10 / 25 kg - 36 uur 15 uur
25 kg 1 verpakking 22 uur 7 uur
25 kg 2 verpakkingen 17 uur 5 uur
25 kg 3 verpakkingen 14 uur 4 uur
10 kg 1 verpakking 17 uur 5 uur

Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 15 uur te belopen en na ca. 7 dagen mechanisch volledig te belasten. Bij lagere temperaturen is de droogtijd beduidend langer. Tijdens het uitharden (ca. 15 uur bij 20 °C) het aangebrachte materiaal tegen vocht beschermen om zo een verminderde hechting en een slechte coatingslaag te voorkomen.
Hogere temperaturen en toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van DAW Coatings in acht
nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

CE-markering

CE: 13 1119 DIS-462-01240 EN 13813:2002
CE: 13 DIS-462-001240 EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden