Disboxid 462 EP-Siegel Neu

Transparante 2K-epoxyhars voor het primeren en verzegelen
van minerale vloeroppervlakken.

Toepassing

Als grond- en/of schraaplaag onder Disbon-vloercoatings en Disbon parkeergarage systemen 
OS 8, OS 11 a en b.
Als bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het maken van slijtvaste industriële vloeren,
holle plinten en voor het herstellen van beschadigingen.
Als gladde of antislip verzegeling.
Voor het vullen van scheuren.

Getest en toegelaten conform AgBB-testcriteria voor de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen.

Eigenschappen

 • dringt diep in de ondergrond
 • goed te verdichten
 • goed bestand tegen diverse chemicaliën
 • langdurig met water te belasten
 • extreem mechanisch te belasten
 • voldoet aan DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: het beschermen van betonnen oppervlakken.
 • minimale emissie, toegelaten door het Duitse Institut für Bautechnik (DIBt)
 • getest tegen optrekkend vocht

Materiaalbasis

Laagvisceuse 2K-epoxyhars, total solid.

Verpakking

 • 2,5 kg en 10 kg metalen combi-verpakking
 • 25 kg verpakking (basis 18,75 kg  en verharder 6,25 kg metalen verpakking)
 • 800 kg verpakking (3x basis 200 kg vaten en 1x verharder 200 kg vat).

Kleur

Transparant.

Kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door UV- en weersinvloeden. 
Organische kleurstoffen (zoals in koffie, rode wijn of bladeren) en verschillende chemicaliën
(desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20°C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20°C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm/100 g/m2

Slingerhardheid conform König

ca. 130 sec.

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

Bindmiddel > 70 N/mm2
Mortel 1:10 > 95 N/mm2

Viscositeit

ca. 430 mPas bij 20°C

Buig-treksterkte

Bindmiddel ca. 75 N/mm2
Mortel 1:10 ca. 30 N/mm2

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Kunststofgebonden minerale egalisatiemortels controleren op de geschiktheid om te behandelen, evt. testen aan de hand van een proefvlak. 
De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen, waarbij de laagste waarde niet kleiner mag zijn dan 1,0 N/mm2. Bij toepassing als schraaplaag in het OS 8 systeem moet de hechttreksterkte van de ondergrond gemiddeld 2,0 N/mm2 bedragen, waarbij de laagste waarde niet kleiner mag zijn dan 1,5 N/mm2.
Ondergronden moeten hun evenwichtsvochtgehalte bereikt hebben:
Beton en cementdekvloer: max. 4 gew.% (CM-methode).
Voor overige ondergronden advies inwinnen bij DAW Nederland B.V.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarm stralen. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mortels.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
Verzelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en nogmaals worden gegrond. De vezels mogen niet door de laag steken.

Gereedmaken van het materiaal

Verharder toevoegen aan het basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 toeren) grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren (omtoppen).

Om het uitharden van het materiaal te versnellen kan maximaal 5,5 % Disboxid 903 EP-Rapid worden toegevoegd. De afgemeten hoeveelheid eerst toevoegen aan de verharder en goed doorroeren. Pas daarna de verharder aan de massa toevoegen.

Mengverhouding

Basis : verharder = 3 : 1 gewichtsdelen
Basis : verharder = 100 : 37 volumedelen

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing het materiaal verwerken met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Primerlaag
Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummiwisser langzaam, poriënvullend en gelijkmatig verdelen. Om glanzende plekken te voorkomen het materiaal narollen met een vachtroller.
Bij een sterk zuigende ondergrond (materiaal dringt direct in de ondergrond en er ontstaat geen gesloten laag) kan een tweede poriënvullende voorstrijklaag noodzakelijk zijn. De tweede laag binnen 24 uur aanbrengen. Bij een langere wachttijd de eerste laag licht afzanden met Disboxid 942 Mischquarz. Wanneer afgewerkt wordt met een gevulde gietcoating of -mortel de natte laag afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz.  Wanneer afgewerkt wordt met een troffelvloer de natte laag afzanden met Disboxid 944 Einstreuquarz (zie de technische informatiebladen).
Wanneer de laagdikte van de afwerklaag kleiner is dan 1 mm (rolcoatings), mag de primerlaag niet afgezand worden. Op een niet-afgezande primerlaag moet binnen 24 uur de volgende laag worden aangebracht.

Verzegeling
Het materiaal in 1 of 2 lagen aanbrengen zoals omschreven bij primerlaag. Voor een antislip afwerking de eerste, nog natte laag afzanden met Disboxid 943/944 Einstreuquarz, afhankelijk van het gewenste effect. Of met een ander geschikt instrooimateriaal, bijv. Durop, granietsplit of siliciumcarbide.


Schraaplaag

Oneffenheid tot 1,0 mm (gemeten met zandvlekmethode)
1 deel Disboxid 462 EP-Siegel + 1,5 deel Disboxid 942 Mischquarz met elkaar gemengd

Oneffenheid vanaf 1,0 mm (gemeten met zandvlekmethode)

1 deel Disboxid 462 EP-Siegel + 1,5 deel kwartszand (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1:1) met elkaar gemengd.

Het materiaal op de geprimerde ondergrond gieten en met een stalen spaan van max. 60 cm. staand verwerken. Scherp op de korrel afschrapen om de oneffenheden te egaliseren. De schraaplaag naar behoefte afzanden.
Troffelvloer
De ondergrond behandelen zoals beschreven bij de primerlaag.
1 deel Disboxid 462 EP-Siegel + 10 delen Disboxid 946 Mörtelquarz met elkaar mengen.
(een 2,5 kg verpakking Disboxid 462 EP-Siegel is afgestemd op een 25 kg verpakking Disboxid 946 Mörtelquarz) 
De mortelkwarts in een kuip doen en tijdens het roeren met een dwangmenger de aangemaakte Disboxid 462 EP-Siegel toevoegen. Gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de primerlaag of op de eerder aangebrachte, afgezande primerlaag aanbrengen. Verdelen, verdichten en egaliseren met een kunststof of RVS spaan.
Voor een gladde afwerking de troffelvoer na uitharding vullend primeren of dichtschrapen met Disboxid 462 EP-Siegel gemengd met ca. 2 gew.% Disboxid 952 Stellmittel.

Holle plint (5 cm radius)

De ondergrond behandelen zoals beschreven bij de primerlaag. Reparatiemortel samenstellen uit:
1 deel Disboxid 462 EP-Siegel + 10 delen Disboxid 946 Mörtelquarz.
Het aangebrachte materiaal met geschikt gereedschap modelleren tot een holle plint met een radius van 5 cm.

Verbruik

Primerlaagca. 200–400 g/m2
Verzegelingca. 250–500 g/mper laag
Schraaplaag
Oneffen, licht ruwe ondergrond
Oneffenheid tot 1 mm
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Oneffen, ruwe ondergrond
Oneffenheid vanaf 1 mm
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Troffelvloer
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Holl plint
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Het uitvoeren van plaatselijke reparaties op balkon- en galerijvloeren is mogelijk. Vanwege het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de EP-mortel en beton is het egaliseren over het gehele oppervlak in buitensitaties niet mogelijk. Scheurvorming is dan niet uit te sluiten.

Verwerkingstijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de verwerkingstijd verkort tot 20 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10°C en maximaal 30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20°C minstens 15 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de coating die niet is afgezand worden geschuurd. Is Disboxid 903 EP-Rapid toegevoegd, dan moet altijd worden afgezand als niet dezelfde dag (max. 12 uur) de volgende laag wordt aangebracht.

Wachttijd bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid
Disboxid 462 EP-SiegelAantal 0,5 liter verp.
Disboxid 903 EP-Rapid
bij 10°C bij 20°C
2,5/ 10 / 25 kg-36 uur15 uur
25 kg1 verpakking22 uur7 uur
25 kg2 verpakkingen17 uur5 uur
25 kg3 verpakkingen14 uur4 uur
10 kg1 verpakking17 uur5 uur

Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 15 uur te belopen en na ca. 7 dagen mechanisch volledig te belasten. Bij lagere temperaturen is de droogtijd beduidend langer. Tijdens het uitharden (ca. 15 uur bij 20°C) het aangebrachte materiaal tegen vocht beschermen om oppervlakteverstoringen en hechtingsproblemen te voorkomen.
Hogere temperaturen en toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat < 110 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13 

DIS-462-001240 
EN 13813:2002
Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-1,5-AR1-IR4
BrandverhaltenEfl
Afgifte corrosieve bestanddelenSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtvastheid≤ AR1
Hechttreksterkte≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813
EN 13813:2002 'Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen' definieert de classificatie van dekvloeren in binnensituaties. Producten die aan deze norm voldoen, zijn voorzien van het CE-kenmerk.


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-462-01240

EN 13813:2002
Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-Systeem OS 11 a+b
Slijtvastheidmassaverlies < 3000 mg
CO2-weerstandSd > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurswisseling≥  1,5 (1,0) N/mm2
Bestendigheid tegen sterke chemische belastingverlies van hardheid < 50%
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C)
SlagvastheidKlasse I
ScheuroverbruggingB 3.2 (-20°C)
SlagvastheidKlasse I
Afscheursterkte ter bepaling van de hechting≥ 1,5 (1,0) N/mm2
BrandklasseKlasse Bfl- s1
OppervlakteweerstandKlasse III

EN 1504-2
EN 1504-2:2004 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - Definities, eisen, kwaliteitsbeheersing en conformiteitsbeoordeling - Deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton'. Producten die aan deze norm voldoen zijn voorzien van het CE-kenmerk.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden