Disbocret 735 Nivellierschicht

Cementgebonden en kunststofgemodificeerde gietmortel voor vloeren binnen en buiten, laagdikte 1,5 tot 20 mm.
Geschikt voor vloeren met vloerverwarming.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/92931/036053_Disbocret_735_25_KG_NL.png

Toepassing

Cementgebonden en hydraulisch hardende gietmortel voor het egaliseren en uitvlakken van onregelmatigheden in vloeren. Ook geschikt voor vloeren met vloerverwarming. Laagdikte van 1,5 tot 20 mm. Kan afgewerkt worden met alle Disbon vloercoatsystemen voor toepassing binnen.

Eigenschappen

  • eenvoudig aan te maken
  • goed te verwerken
  • hoog rendement
  • ook machinaal te verwerken
  • onbrandbaar (DIN EN 13501-1-A2 fl-s1)
  • geschikt voor vloeren met vloerverwarming
  • hoge hard- en vastheid
  • laagdikte van 1,5 tot 2,0 mm in één laag

Materiaalbasis

Kunststofgemodificeerde cementmortel.

Verpakking

25 kg

Opslag

Droog, minstens 6 maanden houdbaar en 6 maanden chromaatarm.

Soortelijke massa

ca. 0,9-1,5 g/cm2

Grootste korrel

0,5 mm

Drukvastheid

7 dagen: ca. 25 N/mm2
28 dagen: ca. 30 N/mm2

Scheursterkte

na 28 dagen >1,5 N/mm2

Buig-treksterkte

dagen: ca. 7 N/mm2
28 dagen: ca. 8 N/mm2

Hechttreksterkte

na 28 dagen: > 1,5 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden, binnen en buiten.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De ondergrond dient tenminste 28 dagen oud te zijn. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.


Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Anhydriet vloer (verwarmd) max. 0,3 gew.%

Bij dampdichte vloercoatsystemen moet een dampdichte laag aan de buitenzijde aanwezig zijn. Is er geen dampdichte laag aanwezig dan moet met een dampopen coating worden afgewerkt. Bij vloerverwarming moet voldoende droogtijd in acht worden genomen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. Reparaties uitvoeren met Disbocret-Mörtel.
Let op!
Voor een goede egalisatielaag is de toestand van de ondergrond van groot belang. Een zuigende ondergrond beïnvloed het vloeigedrag van de egalisatielaag negatief. Daarom de ondergrond grondig voorbehandelen, reinigen en voorstrijken.

Zuigende ondergrond:
Disbocret® 734 Nivelliergrund met een vachtroller poriënvullend op de voorberwerkte ondergrond aanbrengen en aansluitend met een brede kwast of zachte bezem in de ondergrond wrijven (inwassen). Er mogen geen plassen ontstaan. Raadpleeg voor het verbruik het Technisch informatieblad Disbocret 734 Nivelliergrund.

Dichte, gesloten ondergrond:
(bijv. intacte en voorbehandelde tegelvloer): Met Disboxid 420 E.MI Primer en een rubberen wisser en roller een grondlaag aanbrengen en met Disboxid 943 Einstreuquarz afzanden.
Verbruik:
Disboxid 420 E.MI Primer, ca. 300 g/m2
Disboxid 943 Einstreuquarz, ca. 2,0 kg/m2
Op de grondlaag wordt Disbocret® 734 Nivelliergrund aangebracht als omschreven bij zuigende ondergrond.

Grondlaag op een magnesiet- en anhydrietvloer:
Met Disbocret 734® Nivelliergrund tweemaal een grondlaag met een tussentijd van ca. 5–6 uur bij 20 °C aanbrengen. De vloer met spijkerschoenen belopen.
Verbruik: ca. 250 ml/m2 in 2 arbeidsgangen.

Bij 20 °C kan Disbocret 734 Nivelliergrund na 12 tot max. 24 uur behandeld worden.
Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet minimaal 16 uur droogtijd worden aangehouden tussen de lagen onderling. De aangegeven tijden verkorten bij een hogere temperatuur en verlengen bij een lagere temperatuur.

Bij een langere wachttijd moet de laag geschuurd en nogmaals voorgestreken worden.

Let op! Bij zeer sterk zuigende ondergronden, nieuwe ondergronden of in twijfel gevallen een proefvlak opzetten om het eindresulaat te kunnen beoordelen.

Gereedmaken van het materiaal

In een schone kuip de benodigde hoeveelheid water gieten. Onder grondig roeren met een geschikt roerwerk (maximaal 600 omw./min.) de benodigde hoeveelheid uit de zak langzaam toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot een klontervrije, homogene massa ontstaat. Tussentijds de wanden van de mengkuip met een spaan afschrapen om zo nog niet gemengd materiaal toe te voegen. Het materiaal 3 minuten laten rusten en nogmaals kort doorroeren.

Mengverhouding

PoedermortelWater                     
1 gewichtsdeel
25 kg zak
0,24 gewichtsdelen
6 liter

Verwerkingsmethode

De aangemaakte mortel op de voorbehandelde vloer en kleefvrije grondlaag gieten en in de gewenste laagdikte met de plekspaan of rakel gelijkmatig verdelen. Het beste resultaat wordt bereikt door de mortellaag direct met een stekelrol te ontluchten.

Zonodig de vloer beschermen tegen vuil. Bij aansluitingen op vertikale bouwdelen een speciale randprofilering aanbrengen om zo spanningen, scheurvorming en trillingen te kunnen opvangen. Bouwdilataties etc. moeten in het egalisatiesysteem worden overgenomen.
Let op!  De technische gegevens voor het verwerken van cementhoudende vloermortels zijn omschreven in TKB-Merkblad Nr. 9, april 2008, zonodig deze raadplegen.

Machinale verwerking:
Geschikte pompen zijn zuiger- of schneckenpompen.
Neem de verwerkingsvoorschriften van de des betreffende spuitmachine in acht. Let met name op de hoeveel te mengen water.
Nadat de voorstrijklaag kleefvrij is gedroogd de Disbocret 735 Nivellierschicht aanbrengen. De juiste mengverhouding middels een proef vaststellen door 200 ml gemengd materiaal op een gladde vloer gieten. De middellijn van het gevloeide materiaal mag niet meer groter zijn dan ca. 28 cm. Is deze groter, dan minder water toevoegen en bij kleiner meer water toevoegen. Let op maximum hoeveelheid.

Bij speciale ondergronden en bij twijfel altijd een proefvlak opzetten. 
Te weinig water geeft een verminderde vloei en kans op blazen die in de daarop volgende laag zichtbaar blijven. Ook de benodigde hardheid wordt niet bereikt.
Te veel water geeft ontmenging en een verminderde hardheid. Lagen met een verminderde hardheid moeten worden verwijderd.

Laagdikte

Minimaal 1,5 mm en maximaal 20 mm.
Bij anhydriet- en magnesietvloeren is de maximum laagdikte 10 mm.

Opbouw van het verfsysteem

Aanbrengen van de volgende (verf)laag
Nadat de Disbocret 735 Nivellierschicht is uitgehard de laag schuren of licht aanstralen. Bij schuren ervoor zorgdragen dat er geen gepolijste laag ontstaat. Zonodig een grovere schuurkorrel gebruiken en/of eerder schuren (veelal de volgende dag mogelijk).
De afscheursterkte (moet 1,5 N/mm2 zijn) en vochtpercentage testen. 

Voorbehandeling ondergrond voor tegels
Tijdens de verwerking vloeit de Disbocret 735 Nivellierschicht vanzelf zodat veelal bijwerken niet noodzakelijk is.

Disbocret 735 Nivellierschicht niet als reparatiemortel toepassen.

Verbruik

Droge mortel ca. 1,6 kg/m2/mm laagdikte.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C ca. 30 minuten.

Wachttijd

Bij 20 °C op tegels na 6 uur, met dampdichte materialen na 3 tot 5 dagen en met dampopen materialen na 1 tot 2 dagen of na het bereiken van het maximale vochtpercentage en hechttreksterkte van het toe te passen product en/of systeem. De wachttijden gelden voor een laagdikte van 10 mm.
Hogere laagdikten, dichte ondergronden en lagere temperaturen verlengen de wachttijd. De maximale wachttijd is 14 dagen, dan moet de laag zijn afgewerkt.

Droogtijd

Bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid na ca. 2 uur te belopen, na 2 dagen mechanisch te belasten en na 28 dagen volledig uitgehard.

Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 2 uur bij 20 °C) de vloer tegen vocht, zon, tocht, vorst en hoge omgevingstemperatuur (>25 °C) beschermen.

Reinigen gereedschap

Na gebruik gereedschap schoonmaken met water.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE 07: DIS-735-010205 - EN 13813:2002 - EN 13813:CT-A2fl s1-C25-F7

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden