Disbopox 455 Contact R10

Met water te verdunnen epoxyharscoating voor antislip vloeren binnen met een matige tot gemiddelde industriële belastingen.
Twee componenten (2K).
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/119472/042381_Disbopox_455_Contact_R10.png

Toepassing

Geschikt voor minerale vloeroppervlakken waarop gereden wordt en gietasfaltvloeren, binnen. Bescherming van het oppervlak van vloeren, zoals in wachtkamers en kantines, verwarmingscentrales, opslagruimten, archieven, gangen, magazijnen, noodtrappen en vluchtwegen.

Eigenschappen

  • antislip R10
  • dampdiffusieopen
  • minimale emissie,
  • getest op schadelijke stoffen
  • goedgekeurd door de Deutschen Institut für Bautechnik
Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassingbinnen. De beoordeling van de AgBB(Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele(gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars

Verpakking

  • 10 kg kunststof-combiverpakking

Kleur

  • Kieselgrau, Betongrau

Speciale kleuren zijn op aanvraag te leveren.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet. Bij heldere en donkere kleuren kan
aan het oppervlak een tempera-effect (afgeven van het kleurpigment) ontstaan.

Glansgraad

Zijdeglans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar. Bij lage temperaturen het materiaal voor de verwerking bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 35 µm/100 g/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 40.000

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

60 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform EN ISO 2812 bij 20 °C
7 dagen
Azijnzuur 5 %ig+ (V)
Zoutzuur 10 %ig+ (V)
Zwavelzuur ≤ 10 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Ammoniak 25 %ig (Salmiakg.)+
Calciumhydroxide+
IJzer III chloride oplossing (verzadigd)+ (V)
Lysoformoplossing 2 %+
Magnesiumchloride oplossing 35 %ig+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing (verzadigd)+
Terpentine+
Wasbenzine+
Stook- en dieselolie+
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Vloeren die nabehandeld zijn met een curing compount intensief schuren en de hechting testen door middel van een proefvlak.

Minerale ondergronden zoals beton, dekvloeren van cement, anhydriet en gietasfalt binnen. De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)
Anhydrietvloer max. 1 gew.% (CM-methode)

Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 15 en mag onder de plaatselijk geldende omstandigheden en mechanische belasting niet vervormen.

Bij andere soorten ondergrond advies aanvragen bij DAW Coatings Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. 1K-verflagen en slecht hechtende 2K-verflagen altijd geheel verwijderen. Bij gietasfalt moet de toeslagstof na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn.

Glashoudende oppervlakken en harde 2K-verflagen reinigen, schuren, mat stralen of een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer. Er mogen restanten van reinigingsmiddelen, vloerwas e.d. meer aanwwezig zijn. Bij het behandelen van een dampopen vloercoating moet de dampdiffusie van het totale, nieuwe systeem worden getest.

Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC-Mörteln of met Disboxid 438 EP-Spachtel.

Siliconenhoudende producten, bijv. kit, mogen niet worden toegepast. De hechting wordt hierdoor verminderd.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk
(max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.
Het materiaal mag voor de tussen- en afwerklaag niet verdund worden.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 3 : 2 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Disbopox 455 Contact R10 met kwast of roller (polyamide-roller, vezelhoogte 11 mm, met verfrooster). Voor een egaal oppervlak altijd nat-in-nat werken. Coating gelijkmatig aanbrengen (geadviseerd materiaal verbruik aanhouden) en in een kruislaag narollen. bij grote oppervlakken voldoende personeel inzetten en de vloer in vlakken verdelen. Steeds materiaal met het hetzelfde chargenummer gebruiken.

Te grote laagdikte in één arbeidsgang kan een vertraagde droging en onthechting geven.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Minerale ondergronden voorstrijken met Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Het materiaal met een borstel goed in de poriën wrijven.

Koud-asfalt voorstrijken met Disbopox 455 Contact R10, verdund met ca. 5-10% water.

Egalisatielaag
Oneffenheden in de ondergrond egaliseren met:
Disbopox 453 Verlaufschicht 100 gew.-delen
Water 2 gew.-delen
Disboxid 942 Mischquarz 20 gew.-delen.
Egalisatielaag op de ondergrond gieten, met de spaan gelijkmatig verdelen en scherp op de korrel afschrapen.

Tussen- en afwerklaag
Een tussen- en afwerklaag aanbrengen, onverdund. Bij slechtdekkende kleuren (intensieve kleuren zoals geel, oranje en rood) kunnen meerder lagen noodzakelijk zijn. Zonodig een goed dekkende grondlaag aanbrengen.

Verbruik


Grondlaag 
minerale ondergrond
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
ca. 200 g/m2
Gietasfalt
Disbopox 455 Contact R10
5-10 % met water verdund
ca. 200 g/m2
Egalisatielaag (optioneel)
Op een ruwe ondergrond:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 1.040–1.200 g/mm/m2
ca. 210–240 g/mm/m2
Afwerklaag

Disbopox 455 Contact R10

ca. 200–250 g/m2 per laag
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.
Bij contact met autobanden e.d. kunne verkleuringen optreden.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.
Tijdens het drogen en uitharden voor voldoende ventilatie zorgen omdat anders, door verdamping van water uit het materiaal, de luchtvochtigheid te hoog wordt. Tocht moet vermeden worden. 
Let op: het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond. Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijdtussen de lagen bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 48 uur. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 16 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water. Bij langere onderbrekingen met warm zeepwater.

Certificaat

Actuele informatie op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Bevat epoxyhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dir product (Cat. A/j) is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 15 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden met hun voorbehandeling kunnen niet in dit informatieblad worden genoemd. In voorkomende gevallen is onze technische buitendienst graag bereid voor u een objectgericht advies op te stellen.

CE-markering

CE: 13 DIS-455-012709 - EN 13813:2002

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden