Disboxid 421 E.MI Coat

Universeel toe te passen vloercoating op basis van epoxyhars.
Twee componenten (2K).
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/151482/049188_Disboxid_421_E.MI_Coat_10kg_1,6kg.png

Toepassing

Gepigmenteerde, benzylalcohol- en alkylfenolvrije 2K-epoxyhars vloercoating met een minimale emissie (E.MI). Disboxid 421 E.MI Coat bevat geen schadelijke stoffen en heeft een minimale emissie; daardoor uitstekend geschikt in gevoelige ruimten zoals:

- wachtruimten en kantines
- ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen
- productie- en magazijnruimten met vorkheftruckverkeer
- gangen, looppaden
- conservenindustrie, bakkerijen, slagerijen, slachthuizen etc.

Als afwerklaag in het Disboxid Parkhaus-Systeem OS 8 E.MI II
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • TÜV-getest op schadelijke stoffen
 • toegelaten conform de eisen van Deutschen Institut für Bautechnik
 • bevat geen benzylalcohol en alkylfenol
 • aan te brengen als rol- en gietcoating en als gietmortel, glad of antislip
 • goed bestand tegen chemicaliën
 • getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
 • met kwartszand te mengen tot grotere laagdikten

Materiaalbasis

Gepigmenteerde 2K-epoxyhars

Verpakking

 • Standaard:
  3 kg en 10 kg metalen-combi-verpakking
  30 kg verpakking, basismateriaal (A) 25,2 kg, metalen hobbock, verharder (B) 4,8 kg

Kleur

 • Standaard:
  30 kg verpakking: Kieselgrau, Steingrau, Lichtgrau
  10 kg verpakking: Kieselgrau, Steingrau
  3 kg verpakking : Kieselgrau
  Speciale kleuren op aanvraag.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. In de originele, gesloten verpakking minimaal 24 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 62 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 26 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 192 s

Drukvastheid

ca. 94 N/mm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3 : 2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Azijnzuur 5 %+ (V)
Azijnzuur 10 %+ (V)
Zoutzuur 10 %+ (V)
Zwavelzuur < 10 %+ (V)
Zwavelzuur 20 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Ammoniak 25 % (Salmiakg.)+
Calciumhydroxide+
Kaliloog 50 %+
Natronloog 50 %+
IJzer III Chlorideopl. , verzadigd+ (V)
Lysoformoplossing 2 %+ (V)
Magnesiumchlorideopl. 35 %+
Gedestilleerd water+
Keukenzoutoplossing, verz.+
Terpentine+
Wasbenzine+
Xyleen+ (V)
Ethanol+ (V)
Benzine DIN 51 600+ (V)
Superbenzine+ (V)
Kerosine+ (V)
Stook- en dieselolie+
Motorolie+
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Skydrol+
Trafo-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleuring
Bij toepassing in het Disboxid Parkhaus-Systeem OS 8 E.MI II het betreffende technisch informatieblad raadplegen.

Geschikte ondergronden

Beton en cementdekvloer
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 zijn.
Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

Is optrekkend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met Disboxid 420 E.MI Primer of Disboxid 462 EP-Siegel. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Nederland.

Voorbereiding van de ondergrond

Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.
Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.

Gereedmaken van het materiaal

Verharder toevoegen aan basismateriaal. Met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) het materiaal intensief mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals doorroeren tot een homogene massa met een egale kleur ontstaat. Materiaal niet mengen in de geleverde verpakking.

Indien nodig het aangemaakte materiaal verdunnen met maximaal 5% Disboxid 419 Verdünner.

Mengverhouding

Basismateriaal (A) : verharder (B) = 84: 16 gew.delen.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing aanbrengen met een kort tot middellangharige 2K roller, spaan of  wisser (bijv. een hard-rubberen getande wisser).
Let op: Bij applicatie met een getande spaan geeft de grootte van de vertanding niet automatisch het verbruik aan.

Opbouw van het verfsysteem

Let op: Verfsysteem is conform OS 8, raadpleeg de TI Disbon OS 8 E.MI II

Grondlaag

Minerale ondergronden poriënvullend gronden met Disboxid 420 E.MI Primer.
Ruwe ondergronden altijd met een reparatielaag egaliseren (voorstrijk met kwartszand gemengd).
Afhankelijk van de toepassing zijn alternatieven:
Disboxid 460 EP-Grund Ground
Disboxid 462 EP-Grund Siegel Neu
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Raadpleeg de betreffende TI. Bij gebruik van een alternatief zijn de testcriteria van de AgBB niet meer van toepassing.

Afwerklaag
Rolapplicatie
Glad oppervlak:
Disboxid 421 E.MI Coat op de grondlaag gieten, met een gummirakel te verdelen en met een halflangharige roller na te rollen. Afhankelijk van de belasting en de vereiste laagdikte zijn één of twee lagen nodig.

Antislip oppervlak:

Op met Disboxid 943 (0,4-0,8 mm) of 944 (0,7-1,2 mm) Einstreuquarz ingestrooide grondlaag Disboxid 421 E.MI Coat gieten, met een gummirakel gelijkmatig verdelen en met eenhalflangharige roller in een kruislaag narollen.


Gietcoating met een glad oppervlak
Disboxid 421 E.MI Coat op de grondlaag gieten en met een hardgummirakel gelijkmatig verdelen. De rakel omdraaien en de gladde kant over de afwerklaag trekken. Na een wachttijd van ca. 10 minuten de verse gietlaag met een stekelroller ontluchten.


Gietmortel met een glad oppervlak

Na het vermengen van het materiaal onder roeren 50 gew.% Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) of Disbon 941 Füllsand toevoegen. Nooit meer dan maximaal 70 gew.% toevoegen. De verwerkingstemperatuur moet minimaal 20 °C zijn om risico van strepen te vermijden. De mortel verwerken als omschreven onder punt 2.
Let op: Bij speciale kleuren kan door toevoeging van zand de kleur beïnvloed worden. Kleur altijd vooraf controleren
Ingestrooid oppervlak
Na het overgieten van het materiaal onder roeren 30 gew.% Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) toevoegen. De gemengde gietmortel als instrooilaag op de grondlaag gieten en met een hardgummirakel (getand of glad) gelijkmatig verdelen.
De nog natte laag vol instrooien met Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) of met Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm). Na het uitharden het overtollig kwartszand verwijderen. Aansluitend wordt de instrooilaag afgewerkt.

Decoratief oppervlak:
Disboxid 948 Color-Chips in de nog natte laag strooien en na droging met Disbopur 458 PU-AquaSiegel glad of met bijmengen van 3 gew. % Disbon 947 SlideStop Fine antislip afwerken.
Als alternatief kan Disbon HS 8255 FastChips zonder afwerking worden toegepast.
Disbopur 458 PU-AquaSiegel niet toepassen waar hoge mechanische belasting wordt verwacht.

Verbruik

Rolcoating
Glad oppervlakca. 350 g/m2 per laag
Antislipca. 750-1.300 g/m2
Gietcoating met glad oppervlak
ca. 1 mm laagdikte
(3 mm driehoeksvertanding)
ca. 1,5 kg/m2
ca. 1,5 mm laagdikte
(4 mm driehoeksvertanding)
ca. 2,3 kg/m2
Gietmortel met glad oppervlak, 50 % gevuld:
ca. 2 mm laagdikte (5 mm driehoeksvertanding)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 2,2 kg/m2
ca. 1,1 kg/m2
ca. 3 mm laagdikte (7 mm driehoeksvertanding)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 3,3 kg/m2
ca. 1,7 kg/m2
ca. 4 mm laagdikte (9 mm driehoeksvertanding)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 4,4 kg/m2
ca. 2,2 kg/m2
Gietmortel met glad oppervlak, 70 % gevuld:
ca. 3 mm laagdikte (7 mm driehoeksvertanding)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 3,0 kg/m2
ca. 2,1 kg/m2
Ingestrooid oppervlak
Instrooilaag
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 2,1 kg/m2
ca. 0,7 kg/m2
Afzanden
Disboxid 943 oder 944 Einstreuquarzca. 5 kg/m2
Antislip
Disboxid 421 E.MI Coatca. 750–1300 g/m2

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. De verbruiken kunnen variëren door toevoeging van hoeveelheid zande, ondergrondoneffenheden, temperatuur, wijze van applicatie, soort gereedschap en korrelgrootte instrooizand.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 35 Minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 0C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 16 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 16 uur te belopen, na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen chemisch te belasten.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Tijdens het uitharden (ca. 16 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij lange pauzes met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Voor actuele meer informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

CE-markering

CE 08- 119: DIS-421-010266 - EN 1504-2:2004 (Disboxid PHS-Systeem OS 8 E.MI II)
CE 08: DIS-421-010266 - EN 13813:2002

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Knop Tweewielers

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Parkeergarage P2 Stadshart Zoetermeer

Renovatie technische ruimten UMCG

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden