Disbon 385 PU-PremiumSchicht

Gepigmenteerde, oplosmiddelvrije en elastische 2K-Polyurethaan-coating voor binnen.
Vergeelt niet, dempt loopgeluiden.

caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/138816/046328_Foto_verpakking_138321_NL.png

Toepassing

Geschikt op minerale en koudasfalt vloeroppervlakken die gemiddeldd tot hoog mechanisch belast worden zoals in publieke ruimten, ziekenhuizen, kinderspeelplaatsen, scholen etc. en oppervlakken die bereden worden met luchtbanden.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • bestand tegen UV-licht
  • vergeelt niet
  • goed bestand tegen bepaalde chemicaliën
  • elastisch
  • dempt geluid bij belopen
  • overbrugd statische scheuren

Materiaalbasis

2K-polyurethaan, oplosmiddelvrij conform Deutscher Bauchemie.

Verpakking

30 kg, massa (A): 21,6 kg metalen blik, verharder (B): 8,4 kg metalen blik

Kleur

  • ca. RAL 7032 Kieselgrau
  • ca. RAL 7035 Lichtgrau
Speciale kleuren op aanvraag.
Informeer bij het bestellen van speciale kleuren ook naar de leveringstijden.

Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.). Slepen met voorwerpen over de vloer kunnen krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel , droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 9 maanden houdbaar bij 20 °C.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Technische eigenschappen

  • scheuroverbruggend conform DIN EN 1062, deel 7: ca. 1 mm (bij een verbruik van 2,5 kg/m2)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 70 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

46 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 35

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroep 5b: één- en meervoudige alcoholen (niet methanol), glycolether+ / -
Testgroep 9: waterhoudende organische zuren (carbonzuur) tot 10 % als mede zouten (in water oplosbaar)+ (V)
Testgroep 10: minerale zuren tot 20 % alsmede zouten, in water oplosbaar (pH <6), niet fluorwaterstofzuur en oxyderend werkende zuren en zouten+ (V)
Testgroep 11: anorganische logen en alkalisch hydroliserende, anorganische zouten in water oplosbaar (pH < 8), niet amoniakoplossingen en  oxyderend werkende oplossingen van zouten (bijv. hypochloriet)+
Ethanol 50 %+ / -
Amoniak 25 %+ (V)
Natronloog 50 %+
Natronloog 50 %+ (V)
Citroenzuur 10 %+
Gedemineraliseerd water+
Koffie+ (V)
Cola+ (V)
Rode wijn+ (V)
Verklaring van de tekens: + = bestand, +/- = beperkt bestand, V = verkleuring

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden en koudasfalt binnen.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De drukvastheid van de ondergrond moet > 25 N/mm2 bedragen.

De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn. Het vochtgehalte in een cementgebonden en betonnen ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%.

Is eventueel optrekkend vocht aanwezig dan moet altijd een grondlaag met Disboxid 420 E.MI Primer of Disboxid 462 EP-Siegel worden aangebracht. In dit geval moet de treksterkte tenminste 2,0 N/mm2 zijn, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2
Koudasfalt moet een hardheid hebben van < IC 15 en mag door de omgevingstemperatuur en bij mechanische belasting niet vervormen.
Bij andere soorten ondergrond en/of omstandigheden altijd een advies aanvragen bij DAW Nederland.

De ondergrond moet vlak zijn en mag niet meer neiging hebben dan 1%, dit om voldoende laagdikte te kunnen aanbrengen.

Voorbereiding van de ondergrond

De cementhoudende ondergrond naar de gestelde eisen stofarm kogelstralen. Schuren mag uitsluitend bij kleine oppervlakken (randen). Diamantschuren alleen toepassen als een oude, slecht hechtende coatings verwijderd moet worden.
Oude, starre en goed hechtende 2K-afwerkingen reinigen, opruwen of matstralen. Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen zodanig dat er geen restvuil, vloerwas e.d. meer aanwezig is.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mortel.
Siliconenhoudende producten mogen voor- en tijdens de applicatie niet toegepast worden, omdat anders hechtingsproblemen kunnen ontstaan.

Gereedmaken van het materiaal

Eerst de massa (A) doorroeren en daarna de verharder (B) toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een schone bus en nogmaals kort roeren tot een egale kleur is verkregen (niet verwerken vanuit de geleverde verpakking).

Afhankelijk van de toepassing kan Disbon 385 PU-PremiumSchicht met max. 2 gew.% Disbon 913 PU Stellmittel gemengd worden. Bij een niveauverschil tot 2 % is een toevoeging van ca. 0,5 % veelal voldoende. De vloei en oppervlaktestructuur wordt door toevoegen van het stellmittel beïnvloed.
Let op: Disbon 385 PU-PremiumSchicht uitsluitend met Disbon 913 PU-Stellmittel thixotroperen, andere verdikkingsmiddelen kunnen het uitharden nadelig beïnvloeden.

Mengverhouding

Massa (A): verharder (B) = 72 : 28 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Materiaal met een geschikte rakel aanbrengen (bijv. hardrubberen-getande rakel).
Let op! : bij de applicatie met een getande rakel geeft de gekozen grootte van vertanding niet automatisch de voorgeschreven verbruikswaarde.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
1. Minerale ondergronden poriënvullend voorstrijken met Disboxid 420 E.MI Primer.
Gemengd materiaal op de vloer gieten en met een rubberen wisser gelijkmatig en poriënvullend verdelen. Om glanzende plekken te voorkomen het materiaal met een 2K-roller in een kruislaag narollen. Bij sterkzuigende ondergronden (materiaal dringt direct in de ondergrond waardoor er geen gesloten laag ontstaat) is een tweede grondlaag noodzakelijk om de poriën voldoende te vullen.

2. Koudasfaltvloeren binnen de Disbon 385 PU-PremiumSchicht met een gladde hardrubberen wisser of rakel poriënvullend voorstrijken. Is de ondergrond ruw of heeft deze grove poriën dan een schraaplaag aanbrengen met een mengsel van Disbon 385 PU-PremiumSchicht: 1 gew.-deel en  
Disboxid 942 Mischquarz: 0,5 gew.-deel. 

Schraaplaag
Op een ruwe ondergronde van meer dan 1,0 mm (vastgesteld met de zandmeter) is een schraaplaag noodzakelijk.
Schraaplaag samenstellen met:
Disboxid 420 E.MI Primer, 1,0 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz, 0,75 gew.-delen
Disboxid 943 Einstreuquarz, 075 gew. delen
Het materiaal op de gegronde ondergrond gieten en met een spaan scherp over het oppervlak afschrapen.

zandmeter om oneffenheden te meten conform de richtlijn deel 3 van de Deutschen Ausschusses für Stahlbeton

Egalisatielaag
Om een egaal oppervlak te verkrijgen in een egalisatoelaag absoluut noodzakelijk. Het gemengde materiaal op de voorgestreken ondergrond gieten en met een hardrubberen-getande rakel (driehoeksvertanding 4 mm) gelijkmatig verdelen. Na een wachttijd van ca. 10 minuten met een stekelrol kruislings ontluchten.
Verbruik:
Disboxid 420 E.MI Primer, ca. 800 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz, ca. 800 g/m2
Let op: de egalisatielaag NIET afzanden!

Afwerklaag
Gietcoating met een glad oppervlak
Disbon 385 PremiumSchicht op de egalisatielaag binnen de gestelde tijd gieten en met een hardrubberen, getande rakel gelijkmatig verdelen. Indien de maximum wachttijd van de grondlaag of schraaplaag voorbij is dan moet deze opgeruwd worden. Let op dat de kale ondergrond niet zichtbaar wordt (eventueel opnieuw de grondlaag aanbrenegen). Na een wachttijd van ca. 10 minuten de nog natte gietcoating met een stekelrol kruislings ontluchten.

Decoratieve afwerking
Voor een decoratieve afwerking in de nog natte laag Disboxid 948 Color-Chips strooien en na drogen afwerken met Disbopur 458 PU-AquaSiegel, zonodig vermengd met 3 gew.% Disbon 947 Slidestop voor een antislipafwerking.
Als alternatief kunnen ook de Disbon HS 8255 FastChips worden toegepast. Een extra toplaag is dan niet noodzakelijk.
Disbopur 458 PU-AquaSiegel niet toepassen onder bureaustoelen. In voorkomende gevallen speciale beschermingsmatten gebruiken.  

Verbruik

Grondlaag op minerale ondergronden
Disboxid 420 E.MI Primer

ca. 0,3-0,4 kg/m2
Grondlaag op koudasfaltca. 1,3 kg/mm/m2
Schraaplaag (ruwheid vanaf 1,0 mm)
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz

ca. 0,66/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
ca. 0,5 kg/mm/m2
Schraaplaag op koudasfalt
Disbon 385 PU-PremiumSchicht
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 1,4 kg/mm/m2
ca. 0,6 kg/mm/m2
Egalisatielaag
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 0,8 kg/m2
ca. 0,8 kg/m2
Gietcoating met glad oppervlak
Ca. 2 - 3 mm laagdikte (6 - 8 mm vertanding)
Disbon 385 PU-PremiumSchichtca. 2,8 - 4,2 kg/m2
Decoratief oppervlak
Instrooien chips
Disboxid 948 Color-Chips of
Disbon HS 8255 FastChips

ca. 30 g/m2
ca. 30 g/m2
Toplaag mat
Disbopur 458 PU-AquaSiegel

ca. 130 g/m2
Toplaag mat, antislip
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

ca. 130 g/m2
ca. 4 g/m2

  Het betreft hier een advies. Het verbruik is afhankelijk van de grootte van de vertanding en de slijtage van de rakel, temperatuur, toevoeging van zand en type ondergrond.
Het verbruik van de afwerklaag op een afgezande ondergrond kan variëren door temperatuurverschillen, wijze van applicatie, gereedschap en verschillende soorten zand.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 40 minuten.
Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 15 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 70% bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de lagen bij 20 °C moet minimaal 12 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen.
Het overschilderen van de laag Disbon 385 PU-PremiumSchicht moet na minimaal 20 uur en maximaal na 48 uur plaatsvinden. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen en over te schilderen na ca. 20 uur en na 7 dagen volledig mechanisch en chemisch te belasten. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Tijdens het uitharden de coating tegen vocht beschermen. De hechting en/of het eindresulaat kan nadelig beïnvloed worden.
Afhankelijk van de ventilatie kan in de behandelde ruimte enige tijd een materiaaltypische lucht (risinusolie) worden waargenomen.
Let op:
Omdat de laag Disbon 385 PU-PremiumSchicht een briljant uiterlijk geeft zijn de kleinste verstoringen zoals verontreiniging direct zichtbaar en zijn vrijwel niet te vermijden, zeker bij intensieve kleuren. Het direct aanbrengen van een onderhoudslaag door geschoold personeel is aan te bevelen als geen beschermende toplaag wordt aangebracht.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze met Disbocolor 499 Verdünner.

Certificaat

Actuele gegevens zijn op aanvraag te verkrijgen.

Reinigen en onderhoud

De coatinglaag van de Disbon 385 PU-PremiumSchicht is hydrofoob. Om deze eigenschappen te behouden moet bij onderhoud en reinigen hierop gelet worden. Gebruik bij reinigen een reinigingsmiddel die speciaal is gemaakt voor slecht te benatten vloeroppervlakken (bijv. Veripop van de firma Kiehl). Na enkele malen reinigen verbeterd het schoonmaakeffect.
Het is aan te bevelen om gebruik te maken van een microvezeldoek, ook voor het droog maken van de vloer, om zo een strepenvrij vloeroppervlak te verkrijgen.
Bij onderhoud is eerst een reinigingsbeurt (maximaal met een rode pad) noodzakelijk. Het schoonmaakmiddel moet geschikt zijn voor elastische coatings (bijv. Tana B 250). Wij adviseren om eerst een reinigingsproef te nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Uitsluitend met kwast of roller verwerken.

Bevat isocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j)is max. 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 35 g/l VOS.

CE-markering

CE 14: DIS-385-013124 - EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden