Navigatie overslaan

De basis: Caparol 3D System Plus

De alleskunner onder de kleurenwaaiers

Een kleurenwaaier biedt de ontwerper maximale flexibiliteit en alle ruimte om zelf kleuren te kiezen. Maar een kleurenwaaier staat niet op zichzelf; het vormt de representatie van een kleursysteem. Daarmee brengen we kleurtinten in een bepaalde ordening, waardoor ze samenhang gaan vertonen. Het kleursysteem biedt de mogelijkheid om kleuren te communiceren, als basis voor een ontwerp.

Het kleurenpalet van onze basiskleurenwaaier, de 3D System Plus waaier, bevat ruim 1350 kleuren en richt zich op architecten, ontwerpers, schilders, verwerkers en de handel die in de breedste zin op het gebied van verf en kleur actief zijn.

Caparol 3D System Plus is sinds jaar en dag een van de meest betrouwbare kleursystemen. Dit systeem heeft als basis gediend voor alle kleurconcepten die we in de afgelopen jaren tot stand hebben gebracht. De kleurenwaaier verschaft bovendien direct duidelijkheid bij de keuze van een verfproduct. Aan de hand van handige icoontjes is namelijk te zien in welke producten de gewenste kleur te maken is.

3D System Plus WIT

De Caparol FarbDesignStudio heeft een kleurenwaaier ontwikkeld die de meest gevraagde en gebruikte witte tinten bevat. De 3D System Plus WIT waaier bevat de 25 meest toegepaste tinten wit. Met deze kleurenwaaier is een duidelijk palet ontstaan die de keuze van wittinten vereenvoudigd. Om de witnuances makkelijk te kunnen kiezen, is het palet onderverdeeld in vijf kleurfamilies: Neutraal, Warm, Rosé, Crème en Fris. Alle tinten wit zijn te zien op één pagina, zodat de nuances goed naar voren komen.

Naast een losse waaier met alleen deze wit-tinten, zijn de kleuren ook opgenomen in de 3D System Plus kleurenwaaier.

Opbouw van het Caparol 3D systeem

Alle kleuren die het menselijk oog kan waarnemen, hebben drie kenmerken: helderheid, verzadiging (of intensiteit) en kleur. Deze drie elementen worden internationaal aangeduid als Lightness (L), Hue (H) en Chroma (C). Met de parameters L, C en H is een kleur exact te definiëren. Kleur L60-C50-H80 maakt dan bijvoorbeeld Palazzo 305. Voor het bestellen van verf op kleur is de naam en het getal van de kleur voldoende (bijvoorbeeld Palazzo 305).

Hue (H) ofwel kleur

Met Hue wordt de intensiteit van een kleur aangegeven. De H-waarde geeft de plaats weer van een tint in de kleurencirkel. Voor het 3D-systeem werd een cirkel in vier gelijke segmenten verdeeld. Ieder segment werd voorzien van een kleur, om vanuit deze beginkleur (Hue) alle andere nuances in de kleurgroep af te leiden.  Hier aan toegevoegd zijn vier grijsreeksen waarvan drie reeksen zijn gebaseerd op een kleur. Eén grijsreeks is kleur-neutraal (menging van wit en zwart).

Lightness (L) ofwel helderheid

Lightness geeft de helderheid weer van de kleur en zijn relatie tot wit (L=100) en zwart (L=0). Als vergelijking om de helderheid te definiëren dient de grijsas. In het 3D-kleurmodel staat deze as in het midden. Alle kleuren die zich horizontaal ten opzichte van de grijsas bevinden zijn even helder bij verschillende tinten (Chroma). Gekeken naar de helderheid liggen de meeste als geel herkenbare kleuren op de grijsas vanzelfsprekend dichter bij wit. De meeste kleuren die in het blauwe tot violetkleurige bereik staan, liggen dichter bij zwart. 

Chroma (C) ofwel verzadiging

Chroma geeft de kleur en zijn tinten weer. De C-waarde geeft de afstand aan van een kleur of tint tot de grijsas (C=0). Hoe hoger de waarde hoe meer verzadigd de kleur is; hoe lager hoe minder verzadigd (vergrijsd). Alle kleuren die parallel lopen aan de verticale grijsas hebben een identieke verzadiging bij wisselende helderheid.