CapaCoustic Structure

Naadloos plafondsysteem met als afwerking een spuitpleister met open structuur.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/17624/017946.png

Omschrijving

Omschrijving van het systeem
CapaCoustic Structure bestaat uit een onderconstructie van CD-profielen, speciale gipskartonplaten met gaten, een op het werk aan te brengen akoestisch vlies en als afwerking een spuitpleister met openstructuur.

CapaCoustic Structure is geschikt om een akoestisch oppervlak te realiseren zonder voegen. Uitsluitend binnen toe te passen. Het akoestische systeem wordt hoofdzakelijk op plafonds toegepast. Op wanden binnen wordt veelal boven het mechanisch belastbare deel, > 2 meter, het systeem toegepast.  

Er op letten dat de achterliggende luchtlaag dezelfde klimatologische omstandigheden heeft als de ruimte zelf om zo condensatie en daardoor vervuiling van het oppervlak te voorkomen.

Beschrijving van de materialen en systeem­componenten

Ondercontructie
De CD 60/27 plafondprofielen worden afgehangen aan de bovenconstructie. Hierop wordt direct de speciale gipskartonplaat met gaten en aan de achterzijde een vlies volgens voorschrift van de fabrikant bevestigd.
 • CapaTex Fix ThiX
  Transparant voorstrijkmiddel op basis van acrylaat.
 • Capacoll GK
  Dispersielijm, klaar voor gebruik, voor het verlijmenn van het CapaCoustic Premium Vlies.
 • CapaCoustic Premium Vlies NEU
  Speciaal glasvlies met een witte verflaag waarop de CapaCoustic Spritzputz wordt aangebracht. Prod.-nr.: 038/21, Rol van 50 m.
 • CapaCoustic Spritzputz 1,0 mm
  Gebruiksklare, akoestische spuitpleister op basis van dispersie met een open structuur voor het creëren van een zeer fijn pleisteroppervlak. Prod.-Nr.: 035/10, Inhoud: 25 kg
MateriaalVerbruik
CapaTex Fix ThiXca. 150 ml/m2
Capacoll GKca. 200 g/m2
CapaCoustic Premium Vlies1 lfm/m2
CapaCoustic Spritzputzca. 2 kg/m2

Afbeelding 1: Systeemopbouw CapaCoustic Fine
Bild 4 (031290_Unterkonstruktion.jpg)

Geluidsabsorbtie

CapaCoustic Structure hangend:
Bild 3 (031289_Tabelle_CC_Strucure.jpg)
Typ125250500100020004000
CA Structure 12/25 Q Gat holle ruimte 200 cm0,450,550,590,480,420,38

Toepassing

In ruimten met een nagalm bestaat de behoefte om deze te reduceren.
Om deze nagalm te verminderen worden geluidsabsorberende systemen in dergelijke ruimten toegepast. Vaak worden hiervoor speciale gipskartonplaten met gaten en met een speciaal akoestisch vlies behandeld, toegepast. Het geluid wordt verder gereduceerd door de holle ruimte achter het systeem.

Het reduceren van het galmende geluid wordt bereikt als trillingen bij geluidverspreiding wordt opgenomen door gasdeeltjes in de lucht, welke weer worden geabsorbeerd door de poreuze en open oppervlaktestructuur van de CapaCoustic Structure.

Speciale toepassingen kunnen zijn:
Kantoren en telefooncentrales,
Winkels,
Restaurants, kantines,
Scholen en kinderdagverblijven,
Verzamelgebouwen,
Collegezalen,
Musieklokalen etc.

1. Onderplafond met gaten

1.1 Onderconstructie en bevestigen plafondplaten
Vooraf bepalen hoe de platen worden aangebracht, rekening houdend met de lichtinval. Optimaal is om de platen zo aan te brengen dat de lange zijde van de plaat in de richting van de lichtinval ligt.
De onderconstructie aanbrengen conform de voorschriften van de fabrikant met CD 60/27 plafondprofielen met de daarbij behorende kruisverbinders en Nonius plafondhangers, bevestigd met genormeerde pluggen en schroeven.
De afstanden tussen a, b en c (zie afbeelding 1) moet volgens voorschrift van de desbetreffende fabrikant worden aangehouden. Houd rekening met plafondonderbrekingen zoals lichtkoepels, luidsprekers, ontluchtingsgaten etc.
Bouwdilataties volgens opgave van de plafondfabrikant en bouwvoorschriften in het plafondsysteem overnemen.
De voegen van de platen conform voorschrift van de fabrikant afdichten (bijv. met een reparatiemortel).
Voor verdere behandeling testen of de plaatvoegen, alle uitsparingen, etc. vlak en egaal zijn uitgevoerd. Het te behandelen oppervlak moet schoon, stofvrij en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

1.2 Aansluitingen op flankerende bouwdelen en wanden
Om drukverschillen tussen de holle ruimte tussen het plafond en de te gebruiken ruimte te voorkomen moet voor ventilatie gezorgd worden.  Dit kan door middel van een open schaduwvoeg aan de randen (totaal ca. 0,8 % van het totale plafondoppervlak). Veelal is een schaduwvoeg van ca. 2,0 cm breedte voldoende.

2. Voorstrijken van het plafond

2.1 Voorbereidende werkzaamheden
De ondergrond moet draagkrachtig, egaal, vast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
De sierpleister nivelleert geen oneffenheden in de de ondergrond. Let erop dat er geen schaduwplekken ontstaan door strijklicht.

2.2 Voorstrijken
CapaTex Fix ThiX aanbrengen met een vachtroller (13 mm).

2.3 Verbruik
ca. 100–150 ml/m2

2.4 Temperatuur tijdens verwerking
De minimum temperatuur tijdens verwerken en drogen is 5 °C.

2.5 Droogtijd
Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid kan na ca. 12 uur verder worden gewerkt. Bij lagere temperaturen een langere droogtijd aanhouden.

3. Aanbrengen van het weefsel (vlies)

3.1 Lijmlaag
Capacoll GK vol en gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller (13 mm). CapaCoustic Premium Vlies direct in de nog natte lijmlaag inbedden en met een behangersspaan of hardrubberen roller blazenvrij aandrukken.

3.2 Aanbrengen weefsel
Het weefsel (vlies) stotend aanbrengen, zodanig dat de naad altijd minimaal 10 cm de plaatnaad overlapt.

3.3 Verbruik
Capacoll GK lijm ca. 200 g/m2

3.4 Temperatuur tijdens verwerking
Capacoll GK lijm. De minimum temperatuur tijdens verwerken en drogen is 5 °C.

3.5 Droogtijd
Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid kan na ca. 6 tot 12 uur verder worden gewerkt. Doorgedroogd na 3 dagen. Bij lagere temperaturen een langere droogtijd aanhouden.

4. Aanbrengen akoestische pleister


4.1 Gereedmaken van het materiaal
De CapaCoustic Spritzputz 1,0 mm grondig doorroeren met een geschikt en schoon roermechanisme.

4.2 Aanbrengen pleister
De CapaCoustic Spritz­putz 1,0 mm wordt in twee kruislagen met een tussentijdse droogtijd van ca. 4-5 uur aangebracht. De sierpleister in een draaiende beweging en kruislaag aanbrengen.

4.3 Spuiten van de sierpleister
Voor het verspuiten van de sierpleister op plafonds is een wormpomp-spuitmachine noodzakelijk. De luchttoevoer van de compressor moet minimaal 600–800 l/min bedragen en de spuitopening moet 6,5 mm zijn.

4.4 Verbruik
Totaal ca. 2 kg/m2

4.5 Temperatuur tijdens verwerking
De omgevingstemperatuur tijdens verwerken en drogen is minimaal 12 °C. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70 %.

4.6 Droogtijd
Tussen de twee sierpleisterlagen een droogtijd aanhouden van 4–5 uur. De uiteindelijke hardheid wordt afhankelijk van ventilatie en temperatuur na 12 uur bereikt.
Abb. 2: Detail schaduwvoeg met wandaansluitprofiel
Bild 5 (031291_Wandanschlussprofil.jpg)

Verwerkingsomstandigheden

De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 12 °C. De relatieve luchtvochtigheid moet min. 30 % maar mag niet meer dan max. 70 % zijn!

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden moet eerst bepaald worden hoe de platen worden aangebracht, rekening houdend met de lichtinval (90° t.o.v. het raam). 
De onderconstructie, inclusief de plafondplaten, mogen nooit direct tegen de wand of andere bouwdelen worden bevestigd. Er mag geen direct contact zijn met de wand.

Plafondonderbrekingen zoals lichtkoepels e.d. moeten voor montage worden bepaald en zodanig worden uitgevoerd dat ze het totale plafondsysteem niet nadelig beïnvloeden.
Na het aanbrengen van de sierpleister voor voldoende ventilatie zorgen. Het verschillend opwarmen en afkoelen tijdens montage en drogen van de sierpleister moet voorkomen worden. Scheurvorming is anders niet uit te sluiten.

Drukverschillen tussen de holle ruimte tussen het plafondsysteem en de ruimte zelf moet voorkomen worden anders is vanwege fysicalische eigenschappen (plaatselijke) vervuiling niet uit te sluiten. Dit kan voorkomen worden door o.a. schaduwvoegen aan te brengen bij aansluitingen op andere bouwdelen.
Tevens erop letten dat de klimatologische omstandigheden in de holle ruimte tussen het plafondsysteem en de ruimte zelf gelijk is, condensatie en daardoor vervuiling is anders niet uit te sluiten.
Eindresultaat:
Erop letten dat bij extreem strijklicht elke oneffenheid in de ondergrond, veroorzaakt door bijv. ongelijkliggende plaatnaden, ongelijkmatige onderconstructie etc. tot schaduwvorming leidt.

Beschermende maatregelen:
Tijdens verwerking een stofmasker P1 en veiligheidsbril dragen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden