caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/221510/062688_Dupa-inn_NL.png

Dupa-inn No.1

Oplosmiddelhoudende, matte, sneldrogende muurverf voor binnen. Uitstekende dekking en schrobvast.

Toepassing

Oplosmiddelhoudende- en aromatenvrije binnenmuurverf. Bijzonder geschikt als renovatieverf voor ruimten die snel weer in gebruik genomen moeten worden.
Omdat Dupa-inn Nº 1 geen water bevat is zij geschikt als afwerking op oppervlakken met nicotineaanslag en opgedroogde watervlekken.
Dupa-innNº 1 kan ook op polystyreen worden aangebracht. Het isoleert doorslaande stoffen optimaal, maar tast het polystyreen niet aan.

Dupa-inn Nº 1 bevat oplosmiddelen. Vanwege de geurbelasting niet toepassen in openbare ruimten, woningen, etc. Neem ARBO-wetgeving in acht.

Eigenschappen

  • hoge isolerende werking
  • schrobvast
  • waterdampdoorlatend
  • spanningsarm
  • dekt uitstekend, zodat in de meeste gevallen één enkele laag voldoende is
  • ongevoelig voor vorst
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

5 en 12½ liter

Kleur

Wit.

Voor het op kleur brengen van Dupa-inn Nº 1 olieverfpasta’s in tubes tot maximaal 2 vol.% gebruiken.

Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel bewaren

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Vaste, matig zuigende minerale ondergronden en draagkrachtige, matte verflagen kunnen direct geschilderd worden.

Op zanderige, sterk zuigende ondergronden en op zachte, geschuurde gipsondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.

Nicotine, roet- en vetvlekken vooraf met water en een vetoplossend reinigingsmiddel schoonwassen en grondig naspoelen met schoor water en vervolgens goed laten drogen. Droge watervlekken reinigen door droog borstelen
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling repareren met Caparol Akkordspachtel volgens verwerkings-voorschrift, en eventueel nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een oplosmiddelvaste kwast of roller, of met tegen explosie beveiligde airless spuitapparatuur.
 
Airless apparatuur:
Spuithoek: 50°
Nzzle: 0,021"
Druk:  150-180 bar

Materiaal voor het spuiten eerste zeven.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine of kwastenreiniger.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met Dupa-inn Nº 1, onverdund.
 
Op sterk zuigende oppervlakken of oppervlakken met kleurcontrast een grond- of tussenlaag aanbrengen met Dupa-inn Nº 1. Op onregelmatig zuigende oppervlakken een laag CapaGrund Universal aanbrengen.

Verbruik

Ca. 180 ml/m2 per laag op een glad oppervlak. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.

Nauwkeurig verbruik vastellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Dupa-inn Nº 1 kan zelfs bij vorst worden verwerkt, mits de ondergrond droog is en vrij van ijs.
Voor een optimaal resultaat is de minimum verwerkings- en materiaaltemperatuur 10 °C.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en na 12 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na ca. 2 weken.

Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Neem bij toepassing van Aqua-inn Nº 1 de ARBO-wetgeving in acht.

In ruimten waar levensmiddelen worden bereid of opgeslagen mogen geen oplosmiddelhoudende verven toegepast worden. Hiervoor adviseren wij IsoGrund Ultra en een dispersieverf van Caparol.
 
Tijdens de droogfase komt door verdamping oplosmiddel vrij. Door regelmatig te ventileren wordt de geuroverlast minder. In voorkomende gevallen bij voorkeur Aqua-Inn No.1 tepassen.

Dupa-inn Nº 1 is niet geschikt voor ruimten waarin zich veel waterdamp bevindt.

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Bij vervuilde oppervlakken het gewenste resultaat op een proefvlak testen. Niet in gevoelige ruimten toepassen zonder voldoende droogtijd.

Wordt Dupa-inn Noo1 met een waterverdunbare muurverf overgeschilderd dan kunnen in wateroplsobare bestanddelen uit de ondergrond weer zichtbaar worden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 350 g/l (2010). Dit product bevat max. 350 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polymerisaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, aliphaten en additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden