caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/125777/043678_IsoDeck_10L_NL.png

IsoDeck

Oplosmiddelvrije binnenmuurverf met isolerende werking tegen nicotinevervuiling.

Toepassing

IsoDeck is een binnenmuurverf om snel en op milieuvriendelijke wijze wanden en plafonds met nicotineverkleuringen op te knappen.
Bij gebruik van normale, met water te verdunnen binnenmuurverven worden nicotineverkleuringen opgelost en zijn als vlekken zichtbaar.
IsoDeck is vrij van oplosmiddelen en droogt zeer snel. Daarom is IsoDeck vooral geschikt voor woonruimten, kantoren, restaurants, hotels, etc. Bovendien is IsoDeck reukvrij en dus nauwelijks belastend voor wie in de zojuist behandelde ruimte moet verblijven.

In combinatie met IsoGrund Ultra gaat IsoDeck ook de moeilijk te isoleren ondergronden milieusparend te lijf, zoals een ondergrond met zware nicotine-aanslag of met droge water-, roet- of vetvlekken.

Eigenschappen

  • Met water te verdunnen
  • Milieusparend
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Reukarm
  • Goede isolerende werking
  • Waterdampdoorlatend μd <0,1

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit.
Op kleur te brengen met maximaal 10% AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren.

Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in een keer mengen. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in een keer mengen om kleurverschilen te voorkomen.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300: Bij materiaal in een kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2

Dekking

Klasse 1, 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nicotine-, roet- of vetvlekken reinigen met water en een vetoplossend schoonmaakmiddel en goed laten drogen. Opgedroogde watervlekken droog afborstelen.

Verwerkingsmethode

IsoDeck aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,021-0,025”
druk 150-180 bar

Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Op oppervlakken met gewone nicotinevervuiling

Een volle, gelijkmatige laag IsoDeck aanbrengen, verdund met maximaal 5 % met water. Op een ondergrond met kleurcontrast eerst een grondlaag IsoDeck aanbrengen, verdund met 5-10 % water. Poreuze, zanderige of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met CapaSil Primer.

Op oppervlakken met sterke nicotine- en/ of water-, roet- of vetvlekken
Eerst een voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra. Na voldoende drogen (minimaal 12 uur) een of twee lagen Isodeck aanbrengen, verdund met maximaal 5 % water.

Verbruik

Ca. 125 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond voor IsoGrund Ultra of IsoDeck.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is IsoGrund Ultra na ca. 12 uur en IsoDeck na 4-6 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Op oppervlakken die extreem vervuild of verontreinigd zijn, ruimten die binnen een dag gerenoveerd en in gebruik genomen moeten worden Dupa-inn No.1 toepassen. Bij spuiten met Airless-apparatuur de verf goed doorroeren en zeven.
Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (Cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl