caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/240057/065459_EXC_IsoDeck_Ultra_WA_10_L.png

IsoDeck Ultra

Isolerende muurverf voor binnen, waterverdunbaar en spanningsarm.
Ook geschikt voor toepassing op akoestische ondergronden.

Toepassing

Goed dekkende en sneldrogende matte binnenmuurverf. IsoDeck Ultra isoleert nicotine, roet, lignine en opgedroogde watervlekken. Onder bepaalde voorwaarden ook als renovatieverf op akoestische ondergronden toe te passen.

Eigenschappen

  • bijzonder goed isolerend
  • vergeelt niet
  • bijzonder wit
  • dekt zeer goed
  • makkelijk te verwerken
  • als grond- en afwerklaag te gebruiken
  • spanningsarm
  • waterdampdoorlatend μd <0,14 m

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

  • 10 liter

Kleur

Wit en lichte kleuren

IsoDeck Ultra is met het ColorExpress-systeem op kleur te maken in duizenden lichte kleuren uit de Caparol- en vele andere waaiers. Voor gebruik de kleur controleren.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij opslaan.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1 (schrobvast)

Dekking

Klasse 1 bij een verbruik van 150 ml/m2 resp. 6 m2/l.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,37 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Algemeen
Vaste, normaal zuigende oppervlakken en goed hechtende oude verflagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.
Grof poreuze, zanderige of sterk zuigende oppervlakken en zachte, geschuurde gipspleisters voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Oppervlakken met nicotine- of roetvlekken
Schoonmaken met een geschikt reinigingsmiddel en goed laten drogen. Zonder speciale voorbehandeling afwerken met IsoDeck Ultra.

Opgedroogde watervlekken
In een enkel geval kan het voorkomen dat het isolerend vermogen van IsoDeck Ultra niet toereikend is. In voorkomende gevallen een proefvlak maken met IsoGrund Ultra, Disbon 481 2K-EP-Universalprimer of Capacryl Holz-IsoGrund, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en verkleuring.

Lignine-verkleuring op gipskartonplaten
Oppervlakken zonder speciale voorbehandeling afwerken met IsoDeck Ultra.

Akoestische pleisters of plafondplaten
Het behandelen van akoestische ondergronden vergt extra aandacht!
Om het afsluiten van de poriën te voorkomen mag IsoDeck Ultra op akoestische oppervlakken uitsluitend verspoten worden met daarvoor geschikte spuitapparatuur zoals Aircoat of Airmix. Airless zonder luchtondersteuning in hiervoor niet geschikt. IsoDeck Ultra moet 30% verdund worden met water. In zeer dunne lagen aanbrengen met een verbruik van maximaal 70 ml/m2 per laag, het totaalverbruik mag niet meer dan 150 ml/m2 bedragen. De juiste verwerking en het gewenste eindresultaat vaststellen aan de hand van een representatief proefvlak.
Laat u in voorkomende gevallen adviseren door de accountmanager van Caparol in uw regio.

Materiaalbereiding

Na het oproeren is IsoDeck Ultra klaar voor gebruik. Het kan in de meeste gevallen onverdund worden verwerkt.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. 

Airless spuitapparatuur voor normale ondergronden.
spuithoek 40-50°
nozzle 0,019 - 0,021”
druk 200 bar

Aircoat/Airmix spuitapparatuur voor akoestische oppervlakken.
Pistoolfilter geel
nozzle 0,015 - 0,017”
Luchtdruk min. 0,5 bar
werkdruk ca. 100 bar

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met IsoDeck Ultra, onverdund.
Op een ondergrond met kleurcontrast, eerst een grond- of tussenlaag aanbrengen met IsoDeck Ultra, verdund met maximaal 5% water.
Op een sterk zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Op ongelijkmatig en/of sterk verontreinigde ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C voor ondergrond en omgeving.
Voor een optimale isolerende werking moet de temperatuur tijdens applicatie en droging minimaal 16 °C zijn.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en na 12 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

IsoDeck Ultra is niet geschikt voor vochtige ruimten of oppervlakken waarop veel condensatie optreedt. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij vervuilde oppervlakken het gewenste resultaat door een proef testen.

Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Voor gebruik de kleur controleren.

IsoDeck Ultra niet met andere producten mengen.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/g) is max 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, minerale pigmenten/ -vulstoffen, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl