caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/261324/069755_CapaSilan_recycle_emmer_NL.png

CapaSilan

Muur- en plafondverf op basis van siliconenhars. Speciaal voor oppervlakken binnen met veel strijklicht.
 • Toepassing

  CapaSilan is een oplosmiddelvrije, mineraalmatte en schrobvaste binnenmuurverf met bijzondere eigenschappen. Dankzij de aangename verwerking en de lange open-tijd is CapaSilan bijzonder geschikt voor oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht). Het kan onder bepaalde voorwaarden ook als renovatieverf op akoestische ondergronden toegepast worden.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • lange open-tijd, daardoor op grote vlakken zonder aanzetten te verwerken.
  • hoge waterdampdoorlaatbaarheid
  • μd-waarde <0,1 m
  • zeer goed bij te werken

  Materiaalbasis

  Een combinatie van siliconhars-emulsie en speciale kunststofdispersie.

  Verpakking

  5 en 10 liter

  Kleur

  Wit.

  CapaSilan is met het ColorExpress kleurenmengsysteem op kleur te maken in lichte kleuren.

  Glansgraad

  Mat (conform DIN EN 13 300)

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij.

  Technische eigenschappen

  volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

  Natteslijtage

  Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

  Dekking

  Klasse 1, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  < 100 µm

  Soortelijke massa

  ca. 1,45 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  ++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 volgens DIN EN 998-1) Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

  Gipspleisters
  (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 volgens DIN EN 13279)
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
   
  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
   
  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
   
  Cellenbeton
  Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.
   
  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
   
  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
  Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Niet goed hechtend behang
  Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
   
  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

  Hout en houtachtige oppervlakken
  Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capacryl Aqua producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Let op!
  Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse
  Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar en transparant voorstrijkmiddel toe te passen.
   
  Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Op akoestische ondergronden altijd dunne verflagen aanbrengen omdat anders de akoestische werking verminderd.

  Verwerking met Airless:
   Verdunnen max. 5 % mit Wasser
   Airless spuitapparatuur
   Spuitdruk 150 - 180 bar
   Spuithoek 40° - 50°
   Nozzle in Inch 0,019" - 0,021"
   Pistoolfilter ca. 0,31mm
   Binnen (rolsysteem)
   Spuitdruk 80 - 120 bar
   Pistoolfilter ca. 0,31mm
   Aircoat spuitapparatuur (akoestische oppervlakken)
   Pistoolfilter geel
   Nozzle 0,015 - 0,017 "
   Luchtdruk min. 0,5 bar
   Werkdruk ca. 100 bar


  Gereedschap na gebruik reinigen met water.

  Opbouw van het systeem

  Grond- en tussenlaag:
  CapaSilan met maximaal 10 % water verdunnen. 

  Afwerklaag:
  CapaSilan met maximaal 5 % water verdunnen.

  Verbruik

  Ca. 140 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  Bij verwerking met  airless-spuitapparatuur de muurverf goed doorroeren en zeven.
  Om rolbanen en een rolstructuur te verminderen adviseren wij om de natte laag na te rollen met een fijn roller. Reparaties in de ondergrond kunnen na schilderen zichtbaar blijven.

  Certificaat

  Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

  Bevat:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  Dit grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Polyvinylacetaat / polysiloxaan, titaanwit, slicaat, water, additieven en conserveermiddel.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Particuliere villa, Geldrop

  Hotel ARA Zwijndrecht

  Product recommendation:

  CapaSil Primer

  CapaTex Fix THIX

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.