caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234082/064214_EXC_CapaSilan_B1_WA_10_L.png

CapaSilan

Muur- en plafondverf op basis van siliconenhars. Speciaal voor oppervlakken binnen met veel strijklicht.

Toepassing

CapaSilan is een oplosmiddelvrije, mineraalmatte en schrobvaste binnenmuurverf met bijzondere eigenschappen. Dankzij de aangename verwerking en de lange open-tijd is CapaSilan bijzonder geschikt voor oppervlakken met een ongunstige lichtinval (strijklicht). Het kan onder bepaalde voorwaarden ook als renovatieverf op akoestische ondergronden toegepast worden.

Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij
  • lange open-tijd, daardoor op grote vlakken zonder aanzetten te verwerken.
  • hoge waterdampdoorlaatbaarheid
  • μd-waarde <0,1 m
  • zeer goed bij te werken

Materiaalbasis

Een combinatie van siliconhars-emulsie en speciale kunststofdispersie.

Verpakking

5 en 10 liter

Kleur

Wit.

CapaSilan is met het ColorExpress kleurenmengsysteem op kleur te maken in lichte kleuren.

Glansgraad

Mat (conform DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid conform DIN EN 998-1 moet min. 1,5 N/mm2 zijn)
Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.
 
Gipsbouwplaten (drukvastheid conform DIN EN 13279 moet min. 2 N/mm2 zijn)
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix ThiX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix ThiX. Voorstrijken met CapaTex Primer of CapaTex Fix ThiX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Minerale, cementgebonden pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix ThiX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
Impregneren met CapaTex Fix ThiX.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capacryl Aqua producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Op akoestische ondergronden altijd dunne verflagen aanbrengen omdat anders de akoestische werking verminderd.

Airless spuitapparatuur voor normale ondergronden.
spuithoek 40-50°
nozzle 0,017 - 0,021”
druk 150 - 180 bar

Aircoat spuitapparatuur voor akoestische oppervlakken.
Pistoolfilter geel
nozzle 0,015 - 0,017”
Luchtdruk min. 0,5 bar
werkdruk ca. 100 bar

Gereedschap na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- en tussenlaag:
CapaSilan met maximaal 10% water verdunnen. 

Afwerklaag:
CapaSilan met maximaal 5% water verdunnen.

Verbruik

Ca. 140 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Bij verwerking met  airless-spuitapparatuur de muurverf goed doorroeren en zeven.
Om rolbanen en een rolstructuur te verminderen adviseren wij om de natte laag na te rollen met een fijn roller. Reparaties in de ondergrond kunnen na schilderen zichtbaar blijven.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat:1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaat/polysiloxaan, titaanwit, slicaat, water, additieven, busconserveermiddel (methyl-  en benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Hotel ARA Zwijndrecht

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden