CapaTex Prestige

Matte, licht isolerende binnenmuurverf voor wanden en plafonds. Aanzetvrij te verwerken.
 • caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/95852/036824_866552_CapaTex_Prestige_10L_WE1.png

  Toepassing

  Voor een matte, licht isolerende en aanzetvrije afwerking op muren en plafonds, binnen.

  Bijzonder geschikt als matte afwerkingen waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de reinigbaarheid. Is vrijwel zonder aanzetten te verwerken.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • natte slijtage klasse 1 conform DIN-EN 13 300
  • dekking klasse 2 conform DIN-EN 13 300
  • waterdampdoorlatend μd < 0,1 m
  • licht isolerend
  • vergeelt niet
  • bestand tegen met water te verdunnen, kleurloze desinfecterende middelen
  • gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken

  Materiaalbasis

  Acrylaat-dispersie

  Verpakking

  2½, 5 en 10 liter

  Kleur

  Wit en kleur.

  Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex Prestige is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.

  CapaTex Prestige is op kleur te brengen met AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren.
  Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
  Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

  Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

  Glansgraad

  Mat

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij.

  Technische eigenschappen

  volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

  Maximale korrelgrootte

  100 µm, S1

  Soortelijke massa

  ca. 1,37 g/cm3

  Drogelaagdikte

  50–100 µm, E2

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Gips- en spuitpleisters
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
   
  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
   
  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
   
  Cellenbeton
  Voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
   
  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
  Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Niet goed hechtend behang
  Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
  Impregneren met CapaTex Fix.
   
  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

  Hout en houtachtige oppervlakken
  Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.  Acrylaat voegkit
  Nieuw aangebrachte kit minimaal 7 dagen laten uitharden. Kitvoegen voorbehandelen met Capacryl Aqua Uni-Primer

  Verwerkingsmethode

  CapaTex Prestige aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

  Airless:
  spuithoek 50°
  nozzle 0,015-0,017"
  druk 150-180 bar
  Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water.

  Opbouw van het verfsysteem

  Grond- en/of tussenlaag
  Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met CapaTex Prestige, verdund met maximaal 10% water.
   
  Afwerklaag
  Een afwerklaag aanbrengen met CapaTex Prestige, verdund met maximaal 5% water.

  Verbruik

  Ca. 140 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
  Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 10-12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Technische informatie

  Veiligheidsblad

  Schloss Lieser, Lieser (Duitsland)

  Kapel Joris Zorg

  Villa Loodijk ’s-Graveland

  Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

  Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

  Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

  Uw gegevens

  Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

  * Verplichte velden