caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/260166/069549_IndekoGeo_NL.png

IndekoGeo

Premium binnenmuurverf met een bindmiddel op basis van 100 % herwinbare grondstoffen. Voor zeer matte oppervlakken. 

Toepassing

Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Deze oplosmiddelvrije muurverf laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken, heeft een hoog rendement en is bovendien vrij van conserveermiddelen. IndekoGeo heeft een bijzonder goede dekking (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur. IndekoGeo is zeer geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden.

Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafe's, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met IndekoGeo omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.

Eigenschappen

  • bindmiddel op basis van 100% herwinbare grondstoffen
  • verpakking van gerecycled materiaal
  • conserveermiddelvrij
  • reuk- en emissiearm
  • eenvoudig te verwerken
  • zeer goed bij te werken
  • superieure dekking
  • extreem wit

Materiaalbasis

Dispersie op basis van herwinbare grondstoffen.

Verpakking

  • 5 en 12,5 liter

Kleur

Wit en kleur

IndekoGeo is met het ColorExpress-systeem op kleur te maken in kleuren uit vele kleurenwaaiers. Kleur voor gebruik altijd controleren.

IndekoGeo is ook aan te kleuren met CaparolColor of AmphiColor mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Wanneer IndekoGeo op kleur wordt gemaakt is het niet meer gegarandeerd conserveermiddelvrij. Wordt op kleur gemaakt met Histolith Volltonfarben (max. 20 %) dan blijft de muurverf conserveermiddelvrij.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen met IndekoGeo of CapaSil Primer in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Extreem mat (volgens DIN EN 13 300)

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast volgens DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 8 m2/l of 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagenPII en PIII (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters PIV
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwakzuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak
stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. De ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen met een egaliteitsklasse Q2 en Q3 adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister (Q3) kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek: 50°
nozzle: 0,018-0,021”
druk: 150-180 bar
Apparatuur na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag IndekoGeo onverdund of tot max. 5 % met water verdund aanbrengen.

Op een contrastrijke ondergrond een grondlaag aanbrengen verdund met maximaal 10 % water. Op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 125 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig
droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
Bij donkere kleuren kunnen mechanische belastingen tot lichte strepen leiden. Op te belasten vlakken in donkere kleuren een extra laag PremiumColor aanbrengen.
Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polystyreen-acrylaathars, alkaliwaterglas, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, additieven.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Huis van Ontmoeting Kirchanschöring,…

Particuliere woning Driebergen

Kantoor R&amp;B Wonen, Heinkenszand