Premium PU Prestige

Licht isolerende, extra matte binnenmuurverf voor wanden en plafonds. Zonder aanzetten te verwerken.
caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/213408/061501_Premium_PU_Prestige_10_liter_BE_NL.png

Toepassing

Voor gladde, hoog te belasten oppervlakken waarvan de strakheid behouden moet blijven. Geeft een fraai, extra mat oppervlak. Is zonder aanzetten te verwerken.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • natte slijtage klasse 1 conform DIN-EN 13 300
 • dekking klasse 2 conform DIN-EN 13 300
 • licht isolerend
 • bestand tegen met water te verdunnen, kleurloze desinfecterende middelen
 • gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken
 • PU gemodificeerd

Materiaalbasis

PU-gemodificeerde acrylaatdispersie

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  1,25, 2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit  en kleur.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Premium PU Prestige is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.

Premium PU Prestige basis 1 is op kleur te brengen met AmphiColor of CaparolColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
Voor gebruik de kleur controleren.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zeer mat (1,2 GU <85° - 2,4 GU <60°)

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13300

Natteslijtage

Klasse 1 conform DIN 13 300

Dekking

Klasse 2 conform DIN EN 13 300

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 41 vol.%

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.
Voorstrijken met CapaTex Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. 


Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Voorstrijken met CapaTex Fix ThiX.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix ThiX.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra.
Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Acrylaat voegkit
Niet-behandelde of verse kit goed laten doordrogen (+/- 7 dagen). Evt. voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer.

Verwerkingsmethode

Premium PU Prestige aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur:
spuithoek: 50°
nozzle: 0,015-0,017"
druk: 150-180 bar

Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water. Tussen 2 spuitlagen 12 uuur droogtijd aanhouden.

Opbouw van het verfsysteem

Grond- of tussenlaag
Een tussenlaag aanbrengen met Premium PU Prestige, verdund met maximaal 5 % water.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met Premium PU Prestige, onverdund of tot maximaal 2 % met water verdund.

Verbruik

Ca. 100 tot 125 ml/m2 (is 8-10 m2 per liter) per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
Op ruwe en sterkzuigende oppervlakken naar verhouding meer.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerkings- en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 10-12 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.

Bij het overschilderen van in water oplosbare vervuiling, minimum 24 uur droogtijd aanhouden alvorens een volgende laag aan te brengen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <20 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden