caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/267943/071438_PremiumColor_recycle_emmer_2022_NL.png

PremiumColor

Binnenmuurverf in heldere en intensieve kleuren, goed te reinigen.

Toepassing

Voor schilderwerk in intensieve kleuren op alle binnenmuren en plafonds die zwaar worden belast. PremiumColor geeft een fraai mat oppervlak met een briljant uiterlijk. In donkere kleuren wordt het zgn. schrijfeffect tot een minimum beperkt.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen, reukarm en milieusparend
  • zeer goed bij te werken
  • minimale emissie en vrij van oplosmiddelen
  • voorkomt het zgn. schrijfeffect
  • geeft intensieve, briljante kleuren
  • gemakkelijk te verwerken
  • bestand tegen in water oplosbare desinfecteer- en reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

Kunststofdispersie

Verpakking

2½, 5 en 10 liter

Kleur

PremiumColor wordt uitsluitend als basismateriaal geleverd en moet voor verwerking met ColorExpress op kleur gemaakt worden. Bij afname vanaf 100 liter in een kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden. Informeer naar de levertijden.
De kleur vooraf controleren op juiste menging. Op grote oppervlakken altijd materiaal met een zelfde charge gebruiken.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om
een grondlaag aan te brengen met CapaSil Primer in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Deze grondkleuren zijn met Color-Express op kleur te maken. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met PremiumColor is de gekozen kleur.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters
PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
impregneren met CapaTex Fix THIX. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege voegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Let op!
Bij dunne (< 0,5 mm), hydraulisch drogende en gipshoudende pleisterlagen adviseren wij een waterverdunbaar, transparant voorstrijkmiddel toe te passen.

Als alternatief voor de gipspleister kan een pasteus, kant en klaar pleistermateriaal worden gebruikt.

Verwerkingsmethode

PremiumColor na goed doorroeren gelijkmatig aanbrengen met een roller (nylonroller 18 mm) of kwast. 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met PremiumColor, onverdund.
Bij grote oppervlakken mag de PremiumColor met max. 3 % water worden verdund. Bij slecht dekkende kleuren eerst een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer in de kleur volgens het Caparol-grondkleursysteem.

Verwerking:
Ondanks dat het materiaal bij het op kleurmaken is geschud moet de PremiumColor kort voor gebruik goed worden doorgeroerd. Bij rollen wordt het beste resultaat verkregen door gebruik te maken van een nylonroller met een vachtlengte van 14 tot 18 mm. Let erop dat er geen opéénhoping van het materiaal plaatsvindt aan de zijkanten van de verfroller. PremiumColor gelijkmatig aanbrengen en in één richting narollen om rolbanen te voorkomen. Extra aandacht besteden aan randen en hoeken.

Verbruik

Ca. 125 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en na ca. 3 dagen. De verflaag is na ca. 14 dagen drogen volledig te reinigen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken en in één richting narollen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.
Vanwege de speciale producteigenschappen PremiumColor niet met andere producten mengen.
Bij toepassing van zelfklevende sjablonen, tape of plakband kan op de PremiumColor een verminderde hechting optreden. Neem vooraf een test.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactieproduct uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat: polyvinylacetaathars, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Flipperen tussen de maan en sterren

Particuliere woning, Ulft

City Harbour Hotel, Amsterdam

Deutsches Schauspielhaus theater,…

Brasserie Floor, Epe

Een kinderhand is gauw vervuild

Manus Kliniek

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.