caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234080/064212_EXC_CapaDIN_WA_12_5_L.png

CapaDIN

De betrouwbare, matte kwaliteitsmuurverf voor binnen.

Toepassing

De veelzijdige muurverf op wanden en plafonds, binnen. Door zijn vlotte en gemakkelijke verwerking is CapaDIN vooral geschikt voor grote oppervlakken.

Eigenschappen

  • met water verdunbaar, milieuvriendelijk
  • bevat geen oplosmiddelen, reukarm
  • minimale emissie
  • waterdampdoorlatend μd <0,1 m
  • gemakkelijke verwerking

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

  • 12½ liter

Kleur

Wit en oudwit (ca. RAL 9010).

Aan te kleuren met AmphiColor of CaparolColor. Bij het zelf op kleur maken de benodigde hoeveelheid onderling mengen om kleurverschillen te vermijden.

Bij afname van 100 liter en meer in een kleur en een bestelling zijn speciale kleuren op aanvraag vanaf fabriek tegen meerprijs leverbaar.

Heldere, felle kleuren zoals geel, oranje en rood bezitten veelal een matige dekking. In voorkomende gevallen en dekkende tussenlaag aanbrengen metwit als basiskleur. Twee deklagen aanbrengen kan noodzakelijk zijn.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel maar vorstvrij opslaan.

Natteslijtage

klasse 3

Dekking

klasse 2 bij een verbruik van 160 ml/m2 of 6 m2 /l.

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en
laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege voegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Airless:

Spuithoek 50°
Spuitkopopening 0,023 – 0,026”
Druk 150 – 180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag met CapaDIN, verdund met maximum 5 % water aanbrengen. Op contrastrijke oppervlakken kan een grondlaag, met maximum 10 % water verdund, nodig zijn. Sterk of ongelijkmatig zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 150 tot 160 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe vlakken beduidend meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4 tot 6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen.
Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te vermijden nat-in-nat zonder pauze doorwerken. Bij applicatie met de airless het materiaal goed doorroeren en zeven. Bij oppervlakken met strijklicht CapaSilan toepassen. Bij gebruik van Tiefgrund TB binnen kan een typische geur van oplosmiddelen vrijkomen. Houd rekening met ARBO-wetgeving. In ‘gevoelige’ ruimtes het aromatenvrije, reukarme product AmphiSilan-Putzfestiger gebruiken. Tijdens verwerking voldoende ventileren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaten, water, additieven en busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Duurzaamheidsblad

Veiligheidsblad

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden