caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234084/064216_EXC_CapaTrend_B1_WA_10_L.png

CapaTrend

Multi-functionele, zeer goed dekkende dispersiemuurverf voor binnen.

Toepassing

Zeer goed dekkende muurverf voor muren en plafonds en alle andere oppervlakken, binnen. Uitstekend geschikt voor nieuw schilderwerk en voor te renoveren verflagen.

Eigenschappen

  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • met water te verdunnen
  • reukarm en milieusparend
  • µd-waarde < 0,1 m
  • dekt uitstekend
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie volgens DIN 55945.

Verpakking

  • Wit en kleur: 2½, 5 en 10 liter.
  • CapaTrend Zwart: 10 liter.

Kleur

Wit en oudwit (ca. RAL 9010) en zwart.

CapaTrend is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit vrijwel alle kleurenwaaiers.
CapaTrend is ook op kleur te brengen met CaparolColor- of AmphiColor® mengkleuren. Bij het eigenhandig op kleur brengen de totaal benodigde hoeveelheid in één keur mengen om kleurverschillen te voorkomen.
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.
Op grote oppervlakken altijd materiaal van één charge gebruiken.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Glansgraad

Mat (volgens DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 3

Dekking

Klasse 2, 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toege voegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur

Airless spuitapparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,021-0,026”
druk 150-180 bar

Apparatuur na gebruik schoonmaken met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag CapaTrend, eventueel verdund met maximaal 5 % met water, aanbrengen.
Op ondergronden met grote kleurverschillen een grondlaag aanbrengen, verdund met 10 % met water.
Op ongelijkmatig zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.

Verbruik

Ca.140 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen, volledig droog na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbrekingen nat-in-nat doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren en zeven. Bij oppervlakken met een ongunstig lichtinval (strijklicht) CapaSilan toepassen. Donkere kleuren kunnen bij mechanische belasting strepen geven. In voorkomende gevallen een deklaag aanbrengen met PremiumColor.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Sint Lucas school Eindhoven

Schloss Lieser, Lieser (Duitsland)

Muziekpaleis TivoliVredenburg in Utrecht

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden