caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/21869/020354_Histolith_Emulsionsfarbe_10_L.png

Histolith Emulsionsfarbe

Reversibele binnenmuurverf met caseïne-tempera eigenschappen.

Toepassing

Histolith® Emulsionsfarbe is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige muurverf en schilderingen in monumentale gebouwen.

Eigenschappen

  • hoog waterdampdoorlatend, ­µd-waarde <0,02 m
  • meerdere keren overschilderbaar
  • reversibel, met water te verwijderen
  • CO2 doorlatend
  • spanningsarm
  • oplosmiddelvrij

Materiaalbasis

Reversibele emulsie op basis van lijm/PU/acetaat en minerale pigmenten en vulstoffen.

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit

Met het ColorExpress kleurenmengsysteem op kleur te maken in lichte kleuren. Overige kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Extreem mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe minerale ondergronden
Minimaal 1 week onbehandeld laten. Voor het schilderen de ondergrond instrijken met Histolith® Fluat en nawassen met schoon water.

Oude minerale ondergronden

Oppervlak goed reinigen. Slecht hechtende lagen verwijderen. Zandende oppervlakken met Histolith® Spezialgrundierung verstevigen.

Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Oppervlak goed reinigen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe verdund met 5 % water.
Glanzende verflagen mat schuren en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Gips- en spuitpleisters
Zachte, gipshoudende pleisters voorstrijken met Histolith® Spezialgrundierung
Gipshoudende pleisters met een sinterhuid schuren, stofvrij maken en voorstijken met Histolith® Spezialgrundierung.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® Spezialgrundierung.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen in korte streken met de kwast. Voor decoratief schilderwerk kan ook gebruik worden gemaakt van tamponeerborstels, sponzen, doeken en dergelijke.

Verwerking met de roller kan leiden tot bontheid, met name wanneer er meerdere lagen in kleur over elkaar worden aangebracht.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe, verdund met max. 10 % water. Poederende, krijtende en/of sterk zuigende ondergronden vooraf verstevigen met Histolith® Spezialgrundierung.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe, verdund met max. 5% water.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op een glad oppervlakken. op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijden verwerking en droging.

Droogtijd

Bij 20 °C. en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en overschilderbaar.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Deutsches Schauspielhaus theater,...

Mariakerk Tilburg

Kapel Joris Zorg

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden