caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/225059/063148_CapaSan_active_NL.png

CapaSan active

Muurverf met fotokatalytische werking voor een gezond binnenmilieu.

Toepassing

CapaSan activ is een topklasse binnenmuurverf met bijzondere eigenschappen. De fotokatalytische werking van de verflaag zorgt voor afbraak van organische vervuiling zoals formaldehyde in de ruimte. Tevens reduceert de verflaag de geur van onder andere tabaks- en kooklucht. Met CapaSan activ wordt op eenvoudige wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezond binnenklimaat.

Eigenschappen

  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • zeer goed dekkend
  • waterdampdoorlatend
  • µd <0,1 m

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

  • 5 en 10 l

Kleur

Wit.

CapaSan activ is met het ColorExpress kleurenmengsysteem op kleur te maken in lichte kleuren.

Glansgraad

Mat conform (DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

conform DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 3, komt overeen met wasvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

Fijn (<100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix Thix.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix Thix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix Thix.
Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken.
Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix Thix.
Voorstrijken met CapaTex Primer of CapaTex Fix Thix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix Thix.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende
oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel
verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix Thix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix Thix.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix Thix.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix Thix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een muurverf van Caparol die ongevoelig is voor schimmelaangroei.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is
toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

CapaSan activ aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.
 
Airless-spuitapparatuur
spuithoek:   50°
nozzle:        0,021"
druk:          150-180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met CapaSan activ, eventueel verdund met maximaal 5 % water. Op contrastrijke ondergronden kan een grondlaag verdund met maximaal 5 % water noodzakelijk zijn. Op ongelijkmatig zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer of CapaTex Fix Thix.

Verbruik

Ca. 140 ml/mper laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en belastbaar na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Om ongelijkmatig opdrogen van op kleurgebrachte CapaSan activ te voorkomen de ondergrond voorstrijken met CapaTex Primer in de kleur van de afwerklaag. Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Door de fotokatalytische werking kan er op termijn een kleine kleurverandering optreden, er kan lichte verkrijting van de verflaag ontstaan. Bijgewerkte plaatsen kunnen enigszins zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat  benzisothiazolinon en methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is < 1 g/l.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden