caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/234102/064234_EXC_Sylitol_Bio_Innen_B1_WA_10_L.png

Sylitol Bio Interior

Hoogwaardige, oplosmiddelvrije muurverf op basis van silicaat voor binnen.

Toepassing

Witte en matte binnenmuurverf op basis van silicaat voor hoogwaardig schilderwerk van wanden en plafonds in woningen, scholen, ziekenhuizen en monumentale gebouwen. Geschikt voor toepassing in ruimten met allergie-patiënten.

Bijzonder geschikt op minerale ondergronden, zoals alle soorten pleisters, beton, metselwerk van kalkzandsteen, Capaver EllementsEffects, glasvlies,  rauhfaserbehang en goed hechtende silikaatverflagen.

Glasvezelweefsels, gipspleisters, gipskartonplaten, gipsbouwplaten en goed hechtende, zijdematte dispersieverflagen kunnen na de juiste voorbehandeling geschilderd worden. Door het hoge aandeel minerale grondstoffen en de alkaliteit van het bindmiddel wordt het risico van schimmelaangroei op de verflaag sterk verminderd.

Ook geschikt als afwerking op de isolatiesystemen voor binnen Capatect IDS Protect en Capatect IDS Mineral.

Eigenschappen

  • vrij van oplosmiddelen- en weekmakers
  • bevat geen conserveermiddelen
  • milieusparend en reukarm
  • certificaat "geschikt voor allergiepatiënten"
  • eenvoudig te verwerken
  • waterdampdoorlatend, µd-waarde H2O < 0,02 m conform DIN EN 1062
  • onbrandbaar A2, conform DIN 4102, testnummer: P-BAY26-04659

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische bestanddelen.

Verpakking

  • 5 l en 10 l

Kleur

Wit en kleur

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Sylitol® Bio Interior volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit vele kleurenwaaiers. 

Sylitol® Bio Interior is ook op kleur te brengen met max 20 % Histolith mengkleuren. De eigenschappen van de muurverf worden dan niet beInvloed.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen.
Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde,
pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zeer mat, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.
Ongeopende verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar. Materiaal in de originele, kunststofverpakking bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Aanvullende producten

Histolith-Volltonfarben
Voor het zelf op kleur maken van Sylitol Bio Interior.

CapaSil Primer
Speciaal samengestelde, wit gepigmenteerde grondverf als hechtbasis voor daarop aan te brengen afwerklagen met Sylitol Bio Interior.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergrond met sinterhuid
Een minerale ondergrond met sinterhuid, poederend oppervlak en dergelijke mechanisch reinigen of fluateren met Histolith Fluat en goed nawassen met water.
 
Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuw pleisterwerk 2-4 weken onbehandeld laten. Normaal zuigend pleisterwerk direct schilderen. Grof poreuze, zandende en zuigend pleisterwerk voorstrijken met Sylitol® Konzentrat 111, 2 : 1 verdund met water. Reparaties na het drogen fluateren met Histolith Fluat en nawassen met water.
 
Gipskartonplaten
Sinterhuid en scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer. Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.
 
Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Op harde, gipshoudende pleisters en reparaties een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Nadat de voorstrijklaag volledig droog is een tussenlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipsbouwplaten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Beton
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zoutuitbloeiingen wegborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Goed hechtende kalk-, cement- of silicaatverflagen
Op sterk zuigende oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol® Konzentrat 111, verdund met water in de verhouding 2:1.

Goed hechtende dispersieverflagen of kunstharssierpleisters
Matte, gelijkmatig zuigende ondergronden kunnen zonder voorstrijken geschilderd worden. Op ongelijkmatig en sterk zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Om fijne scheurtjes in de verflaag te voorkomen moeten oude zijdematte of glanzende diespersieverflagen voorgestreken worden met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak- en dispersieverflagen of kunstharssierpleisters volledig verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende minerale verflagen
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol® Konzentrat 111, verdund met water in de verhouding 2:1.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix en een tussenlaag met CapaSil Primer.
 
Ongeschilderd rauhfaser- en reliëfbehang
Zonder voorbehandeling schilderen. Bij papierbehang is het uitvoeren van een proef aan te bevelen.
 
Capaver Glasvezelweefsel
Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en papierresten wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix en een tussenlaag met CapaSil Primer.
 
Oppervlakken met schimmel
Schimmel verwijderen en de ondergrond reinigen met een toegelaten middel, volgens voorschrift van de fabrikant. De ondergrond voldoende laten drogen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of Caparol-Füllspachtel P, volgens verwerkingsvoorschrift. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix.

Verwerkingsmethode

Sylitol Bio Interior aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur

spuithoek: 50°
nozzle: 0,025"
spuitdruk: 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met Sylitol Bio Interior, onverdund of met maximaal 5 % water verdund.
Op contrastrijke oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Sylitol Bio Interior, verdund met maximaal 5 % water. Op sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Op een gladde ondergrond ca. 140 ml/m2 per laag. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Het gevaar van vorming van vlekken is aanwezig.

Attentie

Sylitol-producten mogen, om hun specifieke eigenschappen te behouden, niet met andere verfproducten worden vermengd.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet toepassen op oppervlakken met laklagen of zoutuitbloeiingen, kunststof en hout.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren.
Na het op kleur maken kan de verflaag wolkerig opdrogen. Dit is inherent aan het product en geen grond voor een klacht. Moeten donkere kleuren worden toegepast dan adviseren wij om PremiumColor toe te passen. Bij applicatie met de spuit het materiaal goed doorroeren en zeven. Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Reparaties met gips kunnen leiden tot verkleuringen. Door voorstrijken met CapaSil Primer kan dit grotendeels voorkomen worden.
Verfproducten op basis van kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.

Afdekken
De omgeving van het te behandelen oppervlak afdekken: in het bijzonder glas, keramiek, klinkers, natuursteen, metaal en gelakte oppervlakken. Verfspatten direct met schoon water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Verfproducten op basis van kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (Kct. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat styreenacrylaat, kaliwaterglas, calciumcarbonaat, titaanwit, silicaat, water, additieven (parafinewas, stabilisatoren, dispergeermiddel, verdikkingsmiddel en ontschuimer).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Goirkese kerk, Tilburg

H.H. Petrus en Paulus kerk te Landgraaf

Stiltecentrum Onze Lieve Vrouwe Gasthuis...

Vrijgemaakte kerk De Rank

Parochie St. Martinus Welten

St. Pancratiuskerk te Heerlen

Renovatie St. Jozefkerk

Murmellius Gymnasium

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden