caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/174912/052925_SAP-735848_2,5_L_CaparolColor_Alpinacolor_NL.png

CaparolColor meng- en standaardkleuren

Het eerste en meest succesvolle kleur(meng)systeem van Europa. Voor gekleurde en decoratieve afwerkingen binnen en buiten.

Toepassing

Muurverf in kleur volgens het CaparolColor-systeem op gevels en binnenmuren. Eveneens geschikt om met water te verdunnen binnen- en buitenmuurverven, plastieken en kunstharssierpleisters op kleur te brengen. Zeer geschikt voor briljante, kleurechte reclameteksten en in de schilderkunst.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen, milieuvriendelijk, reukarm
  • weerbestendig
  • natte slijtage klasse 2
  • waterafstotend
  • waterdampdoorlatend
  • zeer lichtecht, kleurvast, gemakkelijk te mengen
  • bestand tegen desinfecteer- en schoonmaakmiddelen
  • alkalivast (verzeept niet)
  • bestand tegen agressieve gassen
  • eenvoudig te verwerken

Materiaalbasis

Kunstharsdispersie.

Verpakking

250 ml, 750 ml, 2½ liter en 5 liter

Kleur

Alle kleuren zijn in elke verhouding met elkaar te mengen en toe te voegen aan alle dispersieverven van Caparol. Bij het zelf op kleurmaken de totale hoeveelheid verf mengen om kleurverschil te voorkomen.

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse: B
Groep:
Amazonas2Granat1Mandarin3Sanddorn3
Aprikose3Graphit1Marone1Sardinien2
Ara3Havanna1Meteor1Savanne1
Atlantis2Ingwer1Mocca1Schiefer1
Basalt1Iris2Muskat1Terra1
Canari3Kiesel1Niagara2Tibet2
Cognac3Lapis3Nutria1Umbrien3
Donau2Limette3Odenwald2  
Elsass3Madeira1Parma1  
Gobi3Mais3Salbei1  

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, vorstvrij, goed afgesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,25 g/cm3

Aanvullende producten

Mengen met andere producten
Mengbaar met alle dispersie- of latexverven, plastiken en kunstharspleisters van Caparol.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buiten

Minerale pleisterlagen
(min. drukvastheid volgens DIN EN 998-1 1,5 N/mm2)
Nieuwe pleisters: 2 weken bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid later uitharden. Bij minder gunstige weersomstandigheden, bijv. wind en regen, moet langere uithardingstijd worden aangehouden. Door voorstrijken met CapaGrund Universal vermindert het risico op kalkuitbloeiingen bij alkalische pleisters, zodat na een wachttijd van 7 dagen overschilderd kan worden. Oude pleisters: reparaties moeten goed uitgehard en droog zijn. Op grof poreuze, zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Op sterk zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Minerale lichtgewicht met Sylitol- of AmphiSilan-producten schilderen. Voorbereiding van de ondergrond

Beton: Betonnen oppervlakken met vuilaanslag of een poederende laag mechanisch reinigen of hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Op grof poreuze, licht zanderige of zuigende ondertronden een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Op poederende vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Cementgebonden houtvezelplaten:
Vanwege de hoge alkaliteit van cementgebonden houtvezelplaten moet om kalkuitbloeiing te voorkomen een voorstrijklaag aangebracht worden met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Baksteen: Uitsluitend geschikt als afwerking van vorstbestendige bakstenen zonder vreemde bestanddelen. Het metselwerk mag geen gescheurde voegen bevatten, droog en vrij zijn van zouten. Voorstrijken met Dupa-grund. Komen bij de tussenlaag bruinverkleuringen aan de oppervlakte, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol.

Draagkrachtige lak- of dispersieverflagen: Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, verkrijtende verflagen reinigen dor hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Na reinigen door afwassen, borstelen of spuiten een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund.

Draagkrachtige kunstharssierpleisters: Oude sierpleisters volgens een geschikte methode reinigen. Bij reiniging met water voor verdere behandeling de oppervalkken goed laten drogen. Een grondlaag met CapaGrund Universal. Nieuwe pleisters zonder voorbehandeling afwerken.

Oude, draagkrachtige silikaatverven en -pleisters: Met Sylitol- of AmphiSilan-producten afwerken.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen: Geheel verwijderen door schuren, borstelen, schrapen, hogedruk waterstralen, volgens plaatselijk voorschrift of een andere geschikte methode. Bij natte reiniging het oppervlak goed laten drogen alvorens verder te werken. Voorstrijklaag met Dupa-grund.

Niet draagkrachtige lak-, dispersieverf- of kunsharssierpleisterlagen: Geheel verwijderen volgens een geschikte methode zoals mechanisch reinigen of door afbijten en naspoelen met hogedruk heetwaterstralen, volgends plaatselijk voorschrift. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal. op poederende, zanderige, zuigende vlakken een grondlaag aanbrengen met Dupa-grund.

Oppervlakken vervuild door uitlaatgassen of roet: Met de watervrijd gevelverf Duparol afwerken. Gescheurde pleisterlagen en beton: Afwerken met Cap-elast.

Onbehandelde kalkzandsteen:
Afwerken met Sylitol- of AmphiSilan-producten.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen: Zoutuitbloeiingen door droog afborstelen verwijderen. Voorstrijken met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel voor het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

Reparaties: Kleine reparaties met Caparol Fassaden-Feinspachtel uitvoeren. Grote reparaties tot 20 mm bij voorkeur met Histolith Renovierspachtel repareren. Reparatieclakken voorstrijken.

Binnen


Minerale pleisterlagen: Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters: Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten: Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten: Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton: Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton: Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandsteen of baksteen: Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen: 
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen: Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel: 
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang: Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet: Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout en houtachtige oppervlakken: Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.

Kleine beschadigingen: Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.

Airless apparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,019-0,025”
druk 150-180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Wanneer CaparolColor voor het op kleur brengen van dispersie- of latexverven en kunstharssierpleisters wordt gebruikt, gelden steeds de verwerkingsrichtlijnen van de betreffende materialen.

Grond- en tussenlaag: CaparolColor met maximaal 10% water verdunnen.

Afwerklaag: CaparolColor met maximaal 5% water ver- dunnen.

Attentie
De kleuren groengeel, oranje, geel en rood bevatten organische pigmenten die van oorsprong een gering dekvermogen hebben. Daarom is bij het schilderen met deze kleuren in ongemengde vorm een voorstrijklaag nodig met 5-10% witte dispersie- of latexmuurverf, ofwel binnenmuurverf nodig.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden naar verhouding meer meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid na 4-6 uur droog en over te schilderen; na 24 uur regenvast. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Attentie

Alle CaparolColor-kleuren zijn puur buiten toe te passen. Bij het op kleur brengen van andere producten zijn de verwerkingsvoorschriften van het betreffende product van toepassing.
De rode, oranje, gele groene kleuren zijn bij vermengen met wit en buiten toegepast slechts beperkt lichtecht. Acryllakken, silicaat- en siliconenharsverven niet met CaparolColor op kleur brengen. Gebruik hiervoor de kleurpasta’s die afge- stemd zijn op de eigenschappen en glans- graad van deze producten. Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking aanbrengen. Niet geschikt voor horizontale vlakken waarop water blijft staan. Niet verwerken bij regen, zeer hoge lucht- vochtigheid (nevel) en in de directe zon. In dat geval de steigers met netten afdekken. Bij gebruik van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving. In gevoelige ruimten het geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan Putzfestiger toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaanwit, kleurpigment, minerale vulstoffen, water, additieven en busconserveermiddel (benzisothiazlinon, methylisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technische informatie

Veiligheidsblad

Goirkese kerk, Tilburg

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden