caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/248232/066822_CapaTex_Satin_10_liter_2020-recycle_emmer_NL.png

CapaTex Satin

Zeer goed te reinigen zijdeglanzende muurverf voor binnen

Toepassing

Hoogwaardige zijdeglanzende latexverf voor oppervlakken die zwaar worden belast en zeer goed te reinigen moeten zijn zoals in bijv. scholen, kantoren, hotels. restaurants, ziekenhuizen en trappenhuizen.

Bijzonder geschikt als afwerklaag op Caparol glasweefsels en andere gestructureerde ondergronden. De structuur wordt door CapaTex Satin extra geaccentueerd.

Eigenschappen

  • oplosmiddelvrij en weekmakervrij
  • waterverdunbaar en reukarm
  • waterdamp-open, µd < 0,3 m
  • structuurbehoudend
  • zeer goed te reinigen
  • geschikt voor ruimten waar conform HACCP wordt gewerkt
  • bestand tegen waterverdunbare desinfectie- en reinigingsmiddelen

Materiaalbasis

kunstharslatex conform DIN 55945

Verpakking

2½, 5 en 10 l

Kleur

Wit en kleur

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex Satin is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen.
Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zijdeglans, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300: bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Aanvullende producten

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung
Door tweemaal te schilderen met DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung wordt de mechanische en chemische slijvastheid van de verflaag CapaTex Satin beduidend. Uitsluitend toepassen bij kleuren met een reflectiewaarde  van ca. 100 - 60. De extra afwerklaag geeft een aanmerkelijk lagere glans en kan een geringe kleurafwijking geven.Op Caparol Glasvezelweefdel wordt een robuuste afwerking verkregen. geling geven. Weefsels van een andere fabrikant kunnen gering vergelen.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt/ (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorstrijken schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen reinigen, opruwen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd glasvezelweefsel

Zonder voorstrijken schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water + huishoudreiniger en goed laten drogen. Droge watervlekken afborstelen met een harde, droge borstel. Isolerende voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Acrylaat voegkit
Nieuw aangebrachte kit minimaal 7 dagen laten uitharden. Kitvoegen voorbehandelen met Capacryl Aqua UniPrimer

Verwerkingsmethode

CapaTex Satin aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Verwerking met airless: spuithoek 50°, nozzle 0,019-0,021", spuitdruk 150-180 bar.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag CapaTex Satin aanbrengen, verdund met max. 5% water. Op contrastrijke ondergronden eerst een grondlaag aanbrengen verdund met max. 10% water. Op ongelijkmatig zuigende ondergronden een grondlaag aanbrengen met CapaTex Primer.

Verbruik

Ca. 140 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droging.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur voldoende droog om over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.
Bij verwerking met airless het materiaal goed oproeren en zeven.
Reparaties in de ondergrond kunnen na schilderen zichtbaar blijven. 
Gebruik van desinfectiemiddelen op fenolbasis (lysol) kan zorgen voor gele verkleuring van de verflaag.

Certificaat

Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Kleuradvies uitgevoerd in IJmuiden

Murmellius Gymnasium

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.