caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/141956/047008_CapaTex_Semi-Mat_10L_tijdelijk_NL.png

CapaTex Semi-Mat

Zijdematte, goed te reinigen latexmuurverf voor binnen.
Natteslijtage klasse 1.

Toepassing

Voor een zijdematte en goed te reinigen afwerking op wanden in bijvoorbeeld scholen, kantoren,
restaurants, ziekenhuizen, hotels, trappenhuizen etc.
Uitermate geschikt als afwerking op Capaver Glasvezelweefsel, rauhfaserbehang en andere
gestructureerde ondergronden. De structuur wordt door CapaTex Semi-Mat extra geaccentueerd.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen en reukarm
  • waterdampdoorlatend μ<0,2m
  • minimale emissie en oplosmiddelvrij
  • zeer goed te reinigen
  • bestand tegen gebruikelijke reinigingsmiddelen
  • bestand tegen in water oplosbare desinfecteermiddelen
  • structuur van de ondergrond blijft behouden

Materiaalbasis

Kunststof-latex conform DIN 55945.

Verpakking

  • 5 liter en 10 liter

Kleur

Wit en kleur.

CapaTex Semi-Mat is op kleur te brengen met CaparolColor of AmphiColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Voor
verwerking de kleur controleren. Op grote oppevlakken materiaal van een charge gebruiken.
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

CapaTex Semi-Mat is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit de vrijwel alle kleurenwaaiers. Voor verwerking de kleur controleren.
Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aan te bevelen een passende grondkleur te kiezen uit de speciaal door Caparol  ontwikkelde kleurenwaaier met basiskleuren. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zijdemat (ca. 6 G.U bij 60 ° volgens DIN EN 13 300).

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Metingen conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++
(–) niet geschikte / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1) Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaTex Primer. Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Ongeschilderd glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen en de ondergrond impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Oppervlakken met schimmel
Vraag advies aan bij DAW Nederland.

Oppervlakken met nicotine, roet, olie of vet
Oppervlak reinigen met water + huishoudreiniger en goed laten drogen. Droge watervlekken afborstelen met een harde, droge borstel. Isolerende voorstrijklaag aanbrengen met IsoGrund Ultra.

Kleine beschadigingen: Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Acrylaat voegkit
Nieuw aangebrachte kit minimaal 7 dagen laten uitharden. Kitvoegen voorbehandelen met Capacryl Aqua UniPrimer.

Verwerkingsmethode

CapaTex Semi-Mat aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur
spuithoek 50°
nozzle 0,019-0,021"
druk 150-180 bar

Nespri-TEC-Spuitsysteem:
CapaTex Semi-Mat kan vrijwel nevelvrij aangebracht worden met de speciaal door Caparol ontwikkelde Nespray-Airless-spuitapparatuur.
Voor oppervlakken een nozzle met een spuithoek 30° en opening 0,016–0,019" gebruik, bij besnijden 20° en 0,013".  De specifieke Nespray-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken. De afstand tot de ondergrond moet maximaal 30 cm bedragen, zonodig een speciaal verlengstuk gebruiken. De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak. 

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag CapaTex Semi-Mat, eventueel verdund met maximaal 5 % met water, aanbrengen. 
Op ondergronden met grote kleurverschillen een grondlaag aanbrengen, verdund met 10 % met water.
Op ongelijkmatig zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Primer.

Verbruik

Ca. 140 ml/m2 per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar
verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen.
Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt. Bij airless-spuiten materiaal goed doorroeren en zeven. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.
Bij gebruik van desinfecteermiddelen op basis fenol kan een gele verkleuring optreden.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen.
Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een
objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.