caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/224773/063119_DisboCRET_Disbon_515_15L_NL.png

DisboCRET 515 1K-Acryl-Betonanstrich

Scheurvullende betonverf met een hoge weerstand tegen schadelijke stoffen.

Toepassing

Biedt bescherming tegen het indringen van schadelijke stoffen en water in nieuw, oud, gerenoveerd of geschilderd beton. Toe te passen op glad, ruw of gestructureerd beton.

Eigenschappen

 • gemakkelijk te verwerken
 • weerbestendig
 • alkalivast, verzeept niet
 • UV-bestendig
 • scheuroverbruggend bij oppervlakkige scheuren <0,1 mm
 • waterdampdiffusie-open
 • CO2- en SO2 -remmend
 • hoog vullend en goede vloeiing
 • bij volledige bepleistering met DisboCRET 505 zonder voorstrijken al na ca. 6 uur aan te brengen
 • In combinatie met DisboXAN 450 resp. DisboXAN 451 als OS 2 (OS-B) en in combinatie met DisboCRET 505 resp. DisbocCRET 510 Fals OS 4 (OS-C) volgens de richtlijnen/ZTV-ING getest.
 • voldoet aan de eisen van EN 1504-2 en DIN V 18026: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton.

Materiaalbasis

Styreenacrylaat-dispersie.

Verpakking

12 liter

Kleur

Wit.
Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem.

Kleurvast conform BFS nr. 26:

Bindemiddel: Klasse A
Pigment: Groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 1062.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Een ongeopende verpakking is ca. 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 65 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 40–50 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

5.500

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

2.300.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,88 m (bij 160 µm drogelaagdikte)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 368 m (bij 160 µm drogelaagdikte)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Beton, DisboCRET-mortels, minerale pleisters evenals goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen.
De afscheursterkte van de ondergrond moet gemiddeld ≥ 1,0 N/mm2 bedragen, laagste enkele waarde 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

Mineralen oppervlakken
De ondergrond moet schoon en vrij van losse delen zijn.
Substanties die onthechting veroorzaken (bijv. olie, vet) met geschikte methode verwijderen. Sterke verontreiniging zoals mos- en algaangroei en glasachtige, niet draagkrachtige cementsteen verwijderen (bijv. door stralen).
De ondergrond mag geen roest bevorderende bestanddelen (zoals. chloriden) bevatten.

Geschilderde oppervlakken
De hechting testen.
Niet-draagkrachtige afwerklagen en elastische, scheuroverbruggende verfsystemen verwijderen bijvoorbeeld door stralen met geschikte straalmiddelen.
Goed hechtende, draagkrachtige oude afwerklagen reinigen d.m.v. hogedruk waterstralen of stoomcleanen. De functionaliteit van het complete verfsysteem testen door een proefvlak op het object.

Reparaties
Om een gelijkmatige eindafwerking en voldoende laagdikte te bereiken, moeten gaten, poriën, oneffenheden of overmatig ruwe plekken na voorbehandeling van de ondergrond geëgaliseerd worden met materialen uit het DisboCRET-systeem, overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed oproeren. Afhankelijk van weersomstandigheden, verwerkingsmethode of ondergrond verdunnen met max. 5 % water. Bij spuitapplicatie met max. 2 % water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

Het materiaal kan aangebracht worden met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij verwerking met airless-spuitapparatuur de filters regelmatig reinigen om verstoppingen te voorkomen (spuitopening 0,018"-0,021").
Aanbrengen met een geschikte roller geeft op gladde betonnen oppervlakken een lichte structuur.
Het materiaal niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of op een verwarmde ondergrond aanbrengen. Zonodig beschermende maatregelen treffen.

Laagdikte

Voor voldoende oppervlaktebescherming is een minimale drogelaagdikte van 80 µm noodzakelijk.

Opbouw van het systeem

OndergrondGrondlaag
Zuigende, minerale ondergrond
(bijv. beton, pleisterwerk)
DisboXAN 450
Reparatie met DisboCRET 506CapaTEX Fix Thix
Volledige pleisterlaag met DisboCRET 505vervalt
Pleisterlaag met DisboCRET 510vervalt
Goedhechtende, harde verflagenCapaGrund Universal
Goedhechtende laklagenDisbon 481 2K-EP-Universalprimer


Niet beloopbare horizontale en hellende oppervlakken van bijv. borstweringen moeten porie-vrij zijn en voldoende afschot hebben. Deze delen voorstrijken met DisboXID 420 en afzanden met DisboADD 942. Aansluitend volgt een tussen- en een afwerklaag met DisboCRET 515. Er mag geen water op blijven staan.

Verbruik

Ca. 200 ml/m2 per laag.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid stofdroog na 4 uur, na 6 uur door regen te belasten en na 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Als op kleur gebrachte DisboCRET 515 op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Certificaat

 • Testrapporten op aanvraag verkrijgbaar

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. [EG nr. 247-500] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3.1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 40 g/l VOS.

CE-markering

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-515-001189
EN 1504-2:2004
Product ter bescherming van het oppervlak - coating
 OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Hechting (Gitterschnitt)≤ GT2
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
WaterdampdoorlaatbaarheidKlasse I
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Verdraagzaamheid temperatuurswisseling≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Afscheursterkte t.b.v. hechting≥ 1,0 (0,7) N/mm2
BrandgedragKlasse E
Kunstmatige verouderinggeen zichtbare schade
EN 1504-2
In de Europese norm EN 1504-2 "Producten en systemen voor het beschermen en repareren van beton en betonconstructies - deel 2 : beschermingssystemen voor beton" zijn de procedures vastgelegd voor oppervlaktebescherming.

Producten die aan bovengenoemde norm voldoen moeten voorzien zijn van een CE-logo.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden