caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/220264/062418_DisboCRET_535_12_5_L_NL.png

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur

Transparante en semi-transparante coating voor beton. Vrij van oplosmiddelen.

Toepassing

Transparante en semi-transparante afwerkingen ter bescherming van beton tegen schadelijke stoffen en water. Voorkomt mos- en algenaangroei.

Eigenschappen

  • weer-, alkali- en UV-bestendig
  • goed te reinigen
  • waterdampdoorlatend
  • sneldrogend
  • SO²- en CO²-remmend
  • voorkomt slijtage en het roesten van betonijzer

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie.

Verpakking

12½ liter.

Kleur

Transparant

DisboCRET 535 1K-Acryl-Betonlasur is met het ColorExpress op kleur te maken in ruim 700 kleuren.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 1062

Opslag

Koel, vorstvrij en droog bewaren.
Onaangebroken verpakking ca. 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 34 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 30 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

3.500

Diffusieweerstandsfactor µ (CO2)

1.000.000

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,28 m (bij een drogelaagdikte van 80 µm)

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

ca. 80 m (bij een drogelaagdikte van 80 µm)

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,015 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Geschikte ondergronden zijn beton en DisboCRET mortels. Andere soorten van minerale ondergronden testen door middel van een proefvlak.
De scheursterkte van de ondergrond moet ≥ 1,0 N/mm2 bedragen waarvan de laagste waarde niet lager mag zijn dan 0,5 N/mm2.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. 
Olieën, vetten e.d. door een geschikte methode geheel verwijderen.

Verontreiniging zoals mos- en algengroei en niet-vaste cementsteen door stralen
verwijderen. De ondergrond mag geen roestbevorderende bestanddelen (bijv. chloriden) bevatten.

Om een gelijkmatige en voldoende laagdikte te verkrijgen, moeten beschadigingen, gaatjes, scheuren en oneffenheden met een daarvoor geschikt materiaal uit het DisboCRET-systeem gerepareerd worden. Reparaties kunnen na het schilderen met DisboCRET 535 zichtbaar blijven

Gereedmaken van het materiaal

DisboCRET 535 als grondlaag met 20% water verdunnen. Het verdunde materiaal mengen tot een homogene massa ontstaat.

Tussen- en afwerklaag
DisboCRET 535 is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren.
Voor een lazerende afwerking het materiaal met ColorExpress in de juiste kleur brengen.

Verwerkingsmethode

DisboCRET 535 aanbrengen kwast of roller.
Het beste lazeereffect wordt bereikt door de lasur met een zachte (ovale) borstel in korte kruisslagen op het gehele oppervlak aan te brengen en met een zachte borstel na te slechten.
Niet verwerken bij directe zonnestraling, sterke wind, regen en op verwarmde
oppervlakken. Indien noodzakelijk, beschermende maatregelen nemen.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag:
Op matig zuigende betonnen oppervlak een grondlaag aanbrengen met DisboCRET 535 verdund met 20% water.
Op sterk of ongelijkmatig zuigende oppervlakken gronden met Caparol Dupa-grund volgens voorschrift voorstrijken. 

Tussen- en afwerklaag:
Een tussenlaag en een afwerklaag aanbrengen met DisboCRET 535, onverdund. Bij transparante afwerkingen kunnen lichte  kleurveranderingen van de ondergrond optreden.
Bij betonnen oppervlakken met witte cement of witte marmertoeslag de kleurverandering door een proef op het object vaststellen.
De kleur van transparante lagen moet aan de kleur van de ondergrond aangepast worden om een bont oppervlak te voorkomen.
Bij het aanbrengen van de DisboCRET 535 altijd nat-in-nat werken. Om aanzetten te voorkomen altijd met minimaal 2 personen werken.

Let op
Semi-transparante producten laten de kleur van de ondergrond enigszins zien. Hierdoor wordt de kleur van de lasur beïnvloed. Ook zuiging van de ondergrond, laagdikte, gereedschap en individuele handschrift van de verwerker spelen een rol in het eindresultaat. Als alternatief kan dekkend worden afgewerkt met DiboCRET 515.

Altijd vooraf een proef op het object maken.

Verbruik

Grondlaag
DisboCRET 535 (transparent)
Caparol Dupa-grund

ca. 150–220 ml/m2
ca. 150-300 ml/m2
Tussen- en afwerklaag
DisboCRET 535

ca. 150–220 ml/m2

raadpleeg het technisch informatieblad Caparol Dupa-grund
De verbruiken zijn sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog na ca. 1 uur, na 6 uur regenvast. Over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Dit product is een "behandeld voorwerp" volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en
busconservering met fungicide eigenschappen: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0),2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.

CE-markering

CE 09: DIS-535-009992, EN 1504-2:2004-2: ZA.1d en ZA.1e

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.

* Verplichte velden