caparol_pim_import/caparol_nl/products/image/253641/067983_Duparol_NL.png

Duparol

Oplosmiddelhoudende matte muurverf voor toepassing op beton en vezelcementplaten. Probleemoplosser voor kritische oppervlakken. Duparol bevat geen water, is ongevoelig voor vorst.

Toepassing

Voor weervaste lagen, buiten, speciaal op beton en vezelcementplaten, met een uitstekende beschermende werking tegen agressieve luchtverontreinigingen. Duparol bevat geen water, is ongevoelig voor vorst.

Eigenschappen

  • weervast
  • waterwerend
  • spanningsvrij
  • ongevoelig voor vorst tijdens opslag en verwerking
  • alkalivast, verzeept niet

Materiaalbasis

Polymerisaathars.

Verpakking

12½ liter

Kleur

Wit.

Bij toepassing van Duparol in kleur (reflectiewaarde <70) moet Dupa-Haftgrund of CapaGrund Universal in dezelfde kleur worden worden toegepast als dekkende grondlaag. Bij toepassing van Duparol in donkere kleuren kunnen reparaties verkleuringen geven. Kleur vooraf testen. Reaparaties kunnen zichtbaar blijven.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26
Klasse:  A
Groep:  1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 1062: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Maximale korrelgrootte

<100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,2–1,4 g/cm3

Drogelaagdikte

100 – 200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

> 50 m, C

Wateropname

w-waarde ≤ 0,1 [kg/(m2.h0,5)] (laag)

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

≥ 0,14 - < 1,4 m  V2

Aanvullende producten

Dupa-HaftGrund, Dupa Fix Grund, AF-Verdünner 

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen kunnen veelal na 2 weken drogen bij 20 °C en 65 % rel.vochtigheid geschilderd worden. Bij ongunstige weeromstandigheden een langer droogtijd aanhouden.
Oud pleisterwerk:
Bij oude pleisterlagen moeten de gerepareerde plekken goed afgebonden en droog zijn. Grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisterlagen impregneren met OptiSilan TiefGrund. Sterk zanderige, murwe pleisterlagen impregneren met Dupa Fix Grund. Kalkhoudende pleisterlagen behandelen met Sylitol of AmphiSilan.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode. Op zwak zuigende of gladde ondergronden een grondlaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Op grof poreuze, matig zuigende of zuigende oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrij liggende platen ook aan de achter- en zaagzijde behandelen.
Nieuwe, sterk alkalische platen voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten
Vanwege de hoge alkaliteit en de mogelijkheid van kalkuitbloeiïngen de platen rondom voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. De hechting en verdraagzaamheid door middel van een proef vaststellen.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet droog, vrij van zoutuitbloeiingen en scheuren zijn. Impregneren met Dupa Fix Grund.

Draagkrachtige kunstharspleisterlagen
Oude, goed hechtende lagen mechanisch of door waterstralen reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Voorstrijken met CapaGrund Universal. Nieuwe pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lak- en dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen mat schuren. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk stoomstralen en goed laten drogen. Voorstrijken met CapaGrund Universal.

Goed hechtende, oude silicaatverflagen en sierpleisters
Met Sylitol of AmphiSilan schilderen.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Verflagen geheel verwijderen. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen.
Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.
 
Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharssierpleisters
Lagen geheel verwijderen. De plaatselijk voorschriften in acht nemen. Een matig zuigend of glad oppervlak voorstrijken met CapaGrund Universal.
Poederende, zanderige of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.Door roet of industriegassen aangetaste oppervlakken
Reinigen door hogedruk waterstralen met toevoeging van een geschikt reinigingsmiddel. Een voorstrijklaag aanbrengen die afgestemd is op de aard van de ondergrond.

Oppervlakken met mos-/algengroei of schimmel
Mos-/algengroei of schimmel mechanisch verwijderen en volgens voorschrift behandelen met een mos-/algendodend preparaat.

Oppervlakken met scheuren
Behandelen met Cap-elast.

Kalkzandstenen metselwerk
Met Sylitol of AmphiSilan behandelen.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund. Bij oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie worden gegeven voor een duurzame hechting dan wel het tegengaan van zoutuitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Fein- spachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel.
De gerepareerde delen nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Duparol aanbrengen met een oplosmiddelvaste kwast of roller.

Opbouw van het systeem

In wit of lichte pasteltinten, reflectiewaarde >70:
Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met Duparol onververdund.
Een dekkende afwerklaag aanbrengen met Duparol, onverdund.

Kleuren met een reflectiewaarde <70:
Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met Dupa-Haftgrund (door de fabriek in de kleur van de afwerklaag) verdund met maximaal 10 % Dupa Fix Grund of met CapaGrund Universal in de kleur van de afwerklaag. Een afwerklaag aanbrengen met Duparol, onverdund.

Verbruik

Op gladde oppervlakten ca. 200 ml/m2 per laag.
Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Duparol is ongevoelig voor vorst. De ondergrond moet echter droog zijn en vrij van ijs.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine of kwastenreiniger. Gereedschap dat gebruikt is voor verwerking van Dupa-Haftgrund uitsluitend reinigen met nitroverdunner.

Attentie

Duparol niet mengen met andere verfproducten.

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist of bij kans op regen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat- in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Duparol is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan en op gevelisolatiesystemen. Duparol is reversibel.

Bij toepassing van Duparol in kleur (reflectiewaarde <70) moet Dupa-Haftgrund of CapaGrund Universal in dezelfde kleur worden worden toegepast als dekkende grondlaag. Bij toepassing van Duparol in donkere kleuren kunnen reparaties verkleuringen geven. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Indien nodig een tussenlaag aanbrengen met CapaGrund Universal.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product is (cat. A/c) max. 430 g/l (2010). Dit product bevat max. 430 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, kunsthars, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, alifaten, glycolether, aroma­ten, additieven

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Kleuradvies voor Hotel Eureka, Zeddam

Lichttoren, Eindhoven

Product recommendation:

Dupa Fix Grund

Dupa-HaftGrund

Caparol Newsletter - Altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Vanaf nu kunt u zich laten informeren over alle actuele thema's via onze digitale Caparol newsletter! Productinnovaties, beursinformatie, wetenswaardigheden en nog veel meer uit de wereld van Caparol krijgt u direct in uw inbox.

Uw gegevens

Ja, ich wil vanaf nu de gratis Caparol-Newsletter ontvangen. Ik kan mijn aanmelding te allen tijde stopzetten d.m.v. de link onder de nieuwsbrief.